Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình hướng đối tượng - Lớp và đối tượng

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Hùng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 858 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LPðỐI TƯỢNGLPðỐI TƯỢNG
Chương 3
1
Ni dungNi dung
Lp: khai báo, ñịnh nghĩa hàm thành viên.
ðối tượng: khai báo, s dng, gán.
Sơ lược vm xây dng, hàm hy
D liu và hàm thành viên tĩnh
D liu và hàm thành viên tĩnh
Khai thác 1 lp
2
LpLp
Khai báo
class <Tên lp> {
Thuc tính truy cp :
<Khai báo thành phn d liu>
Thuc tính truy cp :
<Khai báo các hàm thành viên>
};
3
};
Sơ ñồ lớp
ñiểmñiểm trong
không gian
2 chiều
LpLp
Đnh nghĩa hàm thành viên
<Kiu trv> <Tên lp> :::: <Tên hàm>( Các tham s+ Kiu )
Toán tử chỉ
phạm vi
4
{
< Khai báo các dliu cc bca hàm>
< Thân hàm - Ni dung hàm >
< Câu lnh return >
}
Lập trình hướng đối tượng - Lớp và đối tượng - Trang 2
Lập trình hướng đối tượng - Lớp và đối tượng - Người đăng: Nguyễn Xuân Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Lập trình hướng đối tượng - Lớp và đối tượng 9 10 181