Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình hướng đối tượng - Tái định nghĩa tác tử

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Hùng
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 958 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÁI ðỊNH NGHĨA TÁC TTÁI ðỊNH NGHĨA TÁC T
Chương 7
1
Ni dungNi dung
Gii thiu
Tái ñịnh nghĩa bng hàm ñộc lp
Tái ñịnh nghĩa bng hàm thành viên
Tái ñịnh nghĩa phép gán (du =)
Tái ñịnh nghĩa phép gán (du =)
Tái ñịnh nghĩa tác t xut – nhp
2
Gii thiuGii thiu
Ti sao cn tái ñịnh nghĩa tác t?
class PhanSo {
int tu, mau;
public:
PhanSo(int=0, int=1){…}
void InPs() {…}
int LonHon (PhanSo x) {
return
(
tu
*
x.mau
>
mau
*
);}
Ta cần có cách
viết các phép
toán theo dạng
gần gũi hơn
3
return
(
tu
*
x.mau
>
mau
*
);}
PhanSo Cong(PhanSo x) {…}
};
void main() {
PhanSo a(4,9), b(3,7);
if(b.LonHon(a))
cout<<“PS b lon hon a”;
PhanSo c = b.Cong(a);
a.InPs();
cout<< “ + ”; b.InPs();
cout<< “ = ”; c.InPs();
}
if ( b > a )
Phan So c = b + a
cout << a << “ +
<< b << “ = ” << c;
Cơ chế
C++ cho phép ta tái ñịnh nghĩa các tác t (phép
toán).
Vic tái ñịnh nghĩa tác t thc hin tương t như
tái
ñịnh
nghĩa
hàm
.
GiiGii thiuthiu ((tttt))
tái
ñịnh
nghĩa
hàm
.
Cú pháp:
<Kiu tr v> operator <tác t> ( các ñối s )
Có 2 cách dùng ñ tái ñịnh nghĩa tác t:
• Dùng hàm ñộc lp
• Dùng hàm thành viên
4
Lập trình hướng đối tượng - Tái định nghĩa tác tử - Trang 2
Lập trình hướng đối tượng - Tái định nghĩa tác tử - Người đăng: Nguyễn Xuân Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lập trình hướng đối tượng - Tái định nghĩa tác tử 9 10 121