Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình logic trong Prolog

Được đăng lên bởi nguyenmtuanctk35-gmail-com
Số trang: 185 trang   |   Lượt xem: 5980 lần   |   Lượt tải: 5 lần
PGS.TS. PHAN HUY KHÁNH

Lập t rình Lô g ích
trong Prolog

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
2004

PGS.TS. PHAN HUY KHÁNH

L ậ p tr ìn h
L ôg í ch
t r ong Pr ol og
Prolog là ngôn ngữ lập trình lôgich (Prolog = PROgramming in LOGic) do
GS. A. Colmerauer đưa ra lần đầu tiên năm 1972 tại trường Đại học Marseille,
nước Pháp. Đến năm 1980, Prolog nhanh chóng được áp dụng rộng rãi, được
người Nhật chọn làm ngôn ngữ phát triển máy tính thế hệ 5. Prolog đã được cài
đặt trên hầu hết các dòng máy tính Unix/Linux, Macintosh, Windows.
Prolog còn được gọi là ngôn ngữ lập trình ký hiệu (symbolic programming) tương
tự lập trình hàm (functional programming), hay lập trình phi số (non-numerical
programming). Nguyên lý lập trình lôgich dựa trên phép suy diễn lôgích, liên
quan đến những khái niệm toán học như phép hợp nhất Herbrand, hợp giải
Robinson, lôgich Horn, lôgich vị từ bậc một (first order predicate logic), v.v...
Prolog rất thích hợp để giải quyết những bài toán liên quan đến các đối tượng và
mối quan hệ giữa chúng. Prolog được ứng dụng chủ yếu trong lĩnh vực trí tuệ nhân
tạo (Artificial Intelligence) như công nghệ xử lý tri thức, hệ chuyên gia, máy
học, xử lý ngôn ngữ, trò chơi, v.v...
Nội dung cuốn sách tập trung trình bày cơ sở lý thuyết và những kỹ thuật
lập trình cơ bản trong Prolog, rất thích hợp cho sinh viên các ngành tin học và
những bạn đọc muốn tìm hiểu về kỹ thuật lập trình ứng dụng trong lĩnh vực trí
tuệ nhân tạo.
VỀ TÁC GIẢ :
Tốt nghiệp ngành Toán Máy tính năm 1979 tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Từ 1979 đến nay giảng dạy tại khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Bách
khoa, Đại học Đà Nẵng. Bảo vệ tiến sĩ năm 1991 tại Pháp. Giữ chức chủ nhiệm
khoa
Công nghệ Thông tin 1995-2000.
Hướng nghiên cứu chính : xử lý ngôn ngữ, xử lý đa ngữ, lý thuyết tính toán.
E-mail: khanhph@vnn.vn

3

LỜI NÓI ĐẦU
Cuốn sách này nhằm cung cấp cơ sở lý thuyết và những phương pháp lập trình
cơ bản nhất của môn học «Lập trình lôgich» (Programming in Logic). Người đọc sẽ
được làm quen với một số kỹ thuật lập trình lôgich được ứng dụng tương đối
phổ biến và chủ yếu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) như công
nghệ xử lý tri thức, máy học, hệ chuyên gia, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, trò chơi, v.v...
Cuốn sách gồm năm chương, trong mỗi chương, tác giả đều cố gắng đưa vào
nhiều ví dụ minh họa. Nội dung các chương như sau :
− Chương 1 giới thiệu ngôn ngữ lập trình Prolog dựa trên lôgich Horn (Horn
logic). Người đọc được làm quen với các kiểu dữ liệu của P...
PGS.TS. PHAN HUY KHÁNH
L
L
L
p
p
p
t
t
t
r
r
r
ì
ì
ì
n
n
n
h
h
h
L
L
L
ô
ô
ô
g
g
g
í
í
í
c
c
c
h
h
h
t
t
t
r
r
r
o
o
o
n
n
n
g
g
g
P
P
P
r
r
r
o
o
o
l
l
l
o
o
o
g
g
g
NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
2004
Lập trình logic trong Prolog - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình logic trong Prolog - Người đăng: nguyenmtuanctk35-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
185 Vietnamese
Lập trình logic trong Prolog 9 10 513