Ktl-icon-tai-lieu

LẬP TRÌNH MÔ PHỎNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN ĐỂ GIẢI QUYẾT BẾ TẮC

Được đăng lên bởi Try To
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 753 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Kỹ Thuật Phần Mềm 1-k7. Nhóm 16

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP LỚN
NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH
ĐỀ TÀI

LẬP TRÌNH MÔ PHỎNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN BỔ TÀI
NGUYÊN ĐỂ GIẢI QUYẾT BẾ TẮC
Lớp Kỹ Thuật Phần Mềm 1-k7
Nhóm sinh viên thực hiện: nhóm 16
Giáo viên hướng dẫn: Vương Quốc Dũng

Hà Nội, 2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
1

Kỹ Thuật Phần Mềm 1-k7. Nhóm 16

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP LỚN
NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH
ĐỀ TÀI

LẬP TRÌNH MÔ PHỎNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN BỔ TÀI
NGUYÊN ĐỂ GIẢI QUYẾT BẾ TẮC
NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 16 – KTPM1 – K7
Thành viên trong nhóm:
1. Đặng Công Thực
2. Nguyễn Văn Tấn
3. Nguyễn Trí Khương
4. Lê Văn Đại
5. Nguyễn Thạch Hà
Giáo viên hướng dẫn: Vương Quốc Dũng

Lời mở đầu
2

Kỹ Thuật Phần Mềm 1-k7. Nhóm 16

Máy tính điện tử là một công cụ hỗ trợ đắc lực để giải quyết các công việc trong
thời đại công nghệ hiện nay. Các thế hệ máy tính lần lượt ra đời, thế hệ sau lại có nhiều
cải tiến vượt trội hơn hẳn thế hệ trước-đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Mọi chương
trình cần xử lý được người sử dụng đưa vào máy tính và thu được kết quả mong muốn.
Tuy nhiên, trong hệ thống máy tính cũng gặp phải rất nhiều vấn đề về phần tổ chức sao
cho việc xử lý ngày càng hiệu quả nhất. Bế tắc (hay deadlock) là một hiện tượng nguy
hại cho máy tính (hay còn gọi là hiện tượng máy “treo” (chaos). Để giải quyết được vấn
đề này trong hệ điều hành cũng có các mức để phòng tránh bế tắc (hay các phương pháp
để phòng tránh bế tắc). Đó chính là phương pháp phân bổ tài nguyên .
Để hiểu rõ về các phương pháp này, chúng ta cùng đi tìm hiểu về “Lập trình mô
phỏng các phương pháp phân bổ tài nguyên để giải quyết bế tắc”.
Đề tài bao gồm 5 chương:
CHƯƠNG I: BẾ TẮC VÀ HIỆN TƯỢNG BẾ TẮC
CHƯƠNG II: XỬ LÝ BẾ TẮC
CHƯƠNG III: ĐỒ THỊ CẤP PHÁT TÀI NGUYÊN
CHƯƠNG IV: GIẢI QUYẾT HIỆN TƯỢNG BẾ TẮC
CHƯƠNG V: BÀI TẬP ÁP DỤNG

Mục lục
CHƯƠNG I: BẾ TẮC VÀ HIỆN TƯỢNG BẾ TẮC......................................................6
3

Kỹ Thuật Phần Mềm 1-k7. Nhóm 16

I.Bế tắc và hiện tượng bế tắc.......................................................................................6
1.Bế tắc........................................................................................................................ 6
2.Hiện tượng bế tắc.....................................................................................................6
II.Điều kiện xảy ra bế tắc trong hệ thống....................................................................7
III.Các mức phòng tr...
Kỹ Thuật Phần Mềm 1-k7. Nhóm 16
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÀI TẬP LỚN
NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH
ĐỀ TÀI
LẬP TRÌNH MÔ PHỎNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN BỔ TÀI
NGUYÊN ĐỂ GIẢI QUYẾT BẾ TẮC
Lớp Kỹ Thuật Phần Mềm 1-k7
Nhóm sinh viên thực hiện: nhóm 16
Giáo viên hướng dẫn: Vương Quốc Dũng
Hà Nội, 2013
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
1
LẬP TRÌNH MÔ PHỎNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN ĐỂ GIẢI QUYẾT BẾ TẮC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LẬP TRÌNH MÔ PHỎNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN ĐỂ GIẢI QUYẾT BẾ TẮC - Người đăng: Try To
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
LẬP TRÌNH MÔ PHỎNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN ĐỂ GIẢI QUYẾT BẾ TẮC 9 10 743