Ktl-icon-tai-lieu

lập trình smart phone

Được đăng lên bởi Kensly Nguyễn
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1046 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LậptrìnhAndroid

Lập Trình Android
Giáo Viên: TrầnHữuPhi
Đơn vị: BM CNPM, Khoa CNTT
ĐT: 0963808821
Email: huuphi_hn@yahoo.com

11/28/14

Trần Hữu Phi – Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự

LậptrìnhAndroid

NỘI DUNG

11/28/14

STT

TênChương

Lýthuyết

Bàitập và thực hành

1

Tổng quan lậptrình di động và Android OS

3

3

2

Xâydựng ứng dụng và Activity

6

3

3

Xâydựng giao diện người sử dụng GUI

9

9

4

Intent vàService

6

6

5

Lưutrữ dữ liệu

6

9

Trần Hữu Phi – Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự

LậptrìnhAndroid

ChươngI:
TổngQuanlậptrìnhdiđộngvàAndroid OS

11/28/14

Trần Hữu Phi – Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự

LậptrìnhAndroid

NỘI DUNG CHÍNH:
Nềntảngdiđộng(Mobile and Tablet OS)
Ứngdụngdiđộng(Mobile Apps)

NềntảngAndroid (Android OS)

LịchsửpháttriểnAndroid

TínhnăngAndroid

ỨngdụngAndroid (Android Apps)
MôitrườnglậptrìnhAndroid
11/28/14

Trần Hữu Phi – Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự

LậptrìnhAndroid

NỀN TẢNG DI ĐỘNG
Android
MeeGo
Bada

Ubuntu

Mobile

Symbian

BlackBerry

Windows
Phone
IOS
Tizen

11/28/14

Trần Hữu Phi – Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự

LậptrìnhAndroid

NỀN TẢNG DI ĐỘNG



CÁC NỀN TẢNG HOẠT ĐỘNG TRÊN CÁC THIẾT BỊ DI ĐỘNG, THIẾT BỊ CẦM TAY NHƯ: SMART PHONE, TABLET, SMART WATCH, …
MỘT SỐ NỀN TẢNG DI ĐỘNG PHỔ BIẾN HIỆN NAY: ANDROID, IOS, WINDOWS PHONE, BB OS, …

Thốngkêtỷlệcácnềntảngdiđộng

11/28/14

Trần Hữu Phi – Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự

LậptrìnhAndroid

NỀN TẢNG DI ĐỘNG PHỔ BIẾN
Android:

•

HỗtrợvàpháttriểnbởiGoogle

•

Hoàntoànmiễnphí

•

Mãnguồnmở

•

NềntảngnhânLinux

•

PháttriểnứngdụngtrênngônngữJavavàAndroid SDK

11/28/14

Trần Hữu Phi – Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự

LậptrìnhAndroid

NỀN TẢNG DI ĐỘNG PHỔ BIẾN
IOS

•
•
•

11/28/14

Pháttriểnvàhỗtrợbởicôngty Apple
NguồngốctừhệđiềuhànhMac OS
PháttriểnvớiC++vàiPhone SDK

Trần Hữu Phi – Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự

8

LậptrìnhAndroid

NỀN TẢNG DI ĐỘNG PHỔ BIẾN
Windows Phone

•
•

Pháttriểnbởicôngty Microsoft
PháttriểnứngdụngvớiC#, VB, XAMLvàWindows
Phone SDK

11/28/14

TrầnHữuPhi –HọcViệnKĩThuậtQuânSự

9

LậptrìnhAndroid

ỨNG DỤNG DI ĐỘNG - MOBILE APPS

• Cácphầnmềmchạytrênthiếtbịdiđộng
• Pháttriểnnhanhchóngnhữngnămtrởlạiđây:tăngnhanhvề

sốlượng,phạmviứngdụng,chứcnăngvàgiaodiệnđồhọa…

• PháttriểnứngdụngdiđộngđãvàđanglàxuthếCNTTtrongn
ướcvàquốctế.

11/28/14

Trần Hữu Phi – Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự

LậptrìnhAndroid

ỨNG DỤNG DI ĐỘNG - MOBILE APPS

•

Trongtươnglaipháttriểnứngdụngdi
độngsẽcònpháttriểnhếtsứcmạnhm
ẽ

Dựkiếntăngtrưởngđếnnăm2017

11/28/14

Trần Hữu Phi – Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự

Lậptrì...
LậptrìnhAndroid
Lập Trình Android
Giáo Viên: TrầnHữuPhi
Đơn vị: BM CNPM, Khoa CNTT
ĐT: 0963808821
Email: huuphi_hn@yahoo.com

Trần Hữu Phi – Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự
lập trình smart phone - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập trình smart phone - Người đăng: Kensly Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
lập trình smart phone 9 10 393