Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình web

Được đăng lên bởi thanhhuongth93-gmail-com
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2128 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Lập trình web

Website OnlineMp3

LỜI MỞ ĐẦU

Mạng Royal Pingdom cho biết, với 24,3 triệu người sử dụng Internet trong số
89,6 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 20 trong danh sách các nước trên thế giới có số
người sử dụng Internet cao nhất. Trong đó có 76% vào mạng để nghe nhạc trực tuyến .
Nắm bắt được những cơ hội cung cấp các sản phẩm giải trí, , nhóm chúng em đã
cho ra đời website OnlineMp3 với mục đích đem lại cho người yêu âm nhạc những tác
phẩm hay phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.
Những yếu tố thuận lợi bên trong và bên ngoài, cùng với tiềm năng phát triển thị
trường giải trí trên website ở Việt Nam chính là cơ sở để chúng em tin rằng
OnlineMp3 sẽ trở thành website âm nhạc hàng đầu việt nam trong 5 năm tới.
Đồ án bao gồm 3 chương:
-

Chương I: Phân tích hệ thống
Chương này nêu ra bài toán quản lí thông tin cho người dùng, phân tích quy
trình hoạt động của website. Từ đó nêu lên mục đích, yêu cầu đặt ra và phân
tích hệ thống

-

Chương II: Thiết kế website
Xác định các chức năng cần thiết và đưa ra mối quan hệ giữa các thành phần
của website

-

Chương III: Xây dựng website
Xây đựng website dựa trên ngôn ngữ Php và hệ cơ sở dữ liệu MySQL

Nhóm: 07 – CCLT04D

Trang 1

Lập trình web

Website OnlineMp3

MỤC LỤC
1.1Giới thiệu về PHP

..........................................................................................4

1.2Tại sao phải sử dụng PHP...................................................................................4
1.3Cú pháp PHP.......................................................................................................4
1.4Các kiểu dữ liệu PHP..........................................................................................4
1.5Giới thiệu về MYSQL.........................................................................................5
1.6Đặc điểm của MYSQL........................................................................................5
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ WEBSITE.........................................................................6
2.1 Phát biểu bài toán.............................................................................................6
2.2 Các quy trình trên website.................................................................................6
2.2.1. Quy trình đăng kí thành viên......................................................................6
2.2.2. Quy trình đăng nhập dưới chế độ thành viên............................................7
2.3 Yêu cầu hệ thống......................
Lập trình web Website OnlineMp3
L I M Đ U
Mạng Royal Pingdom cho biết, với 24,3 triệu người sử dụng Internet trong số
89,6 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 20 trong danh sách c nước trên thế giới s
người sử dụng Internet cao nhất. Trong đó có 76% vào mạng để nghe nhạc trực tuyến .
Nắm bắt được những hội cung cấp các sản phẩm giải trí, , nhóm chúng em đã
cho ra đời website OnlineMp3 với mục đích đem lại cho người yêu âm nhạc những tác
phẩm hay phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.
Những yếu tố thuận lợi bên trong và bên ngoài, cùng với tiềm năng phát triển thị
trường giải trí trên website Việt Nam chính sở để chúng em tin rằng
OnlineMp3 sẽ trở thành website âm nhạc hàng đầu việt nam trong 5 năm tới.
Đồ án bao gồm 3 chương:
- Chương I: Phân tích hệ thống
Chương này nêu ra bài toán quản thông tin cho người dùng, phân tích quy
trình hoạt động của website. Từ đó nêu lên mục đích, yêu cầu đặt ra phân
tích hệ thống
- Chương II: Thiết kế website
Xác định các chức năng cần thiết đưa ra mối quan hệ giữa các thành phần
của website
- Chương III: Xây dựng website
Xây đựng website dựa trên ngôn ngữ Php và hệ cơ sở dữ liệu MySQL
Nhóm: 07 – CCLT04D Trang 1
Lập trình web - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình web - Người đăng: thanhhuongth93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Lập trình web 9 10 708