Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình web

Được đăng lên bởi Vũ Đức Phong
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 600 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sử dụng extension PDO của PHP
MỞ ĐẦU
Lưu ý đây là tài liệu đã được biên soạn lại, kiến thức trong tài liệu được tham khảo trong
cuốn “Kỹ thuật và thủ thuật lập trình hướng đối tượng PHP, khái niệm, kỹ thuật và viết mã” - quyển
2 của Th.s Nguyễn Minh – Lương Phúc và nhóm tin học ứng dụng. Do chưa xin phép tác giả nên
mình mong bạn đọc chỉ dùng để tham khảo, hạn chế chia sẻ tràn lan trên mạng có thể gây ảnh
hưởng đến tác giả. Mọi ý kiến đóng góp cho tài liệu vui lòng gửi email về địa chỉ
ntd137@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn, hy vọng với những kiến thức được đề cập trong tài
liệu sẽ giúp các bạn nhanh chóng tiếp cận với PDO, một extension rất linh hoạt khi làm việc với
nhiều hệ QTCSDL khác nhau.
I . Giới thiệu
PHP có một extension là MySQLi giúp chúng ta có thể đạt được hiệu suất tốt nhất khi làm
việc với MySQL. Nhưng nếu dự án của chúng ta không sử dụng MySQL thì sao? Có thể khách
hàng của chúng ta muốn sử dụng một hệ QTCSDL khác như SQL server, Oracle, DB2,
PostgreSQL, Firebird, SQLite... thì sao? Mỗi lần thay đổi như vậy sẽ phải chỉnh sửa lại toàn bộ mã
nguồn rất mất thời gian. Chính vì vậy PDO đã ra đời để giải quyết vấn đề này. PDO là viết tắt của
PHP Data Object(dịch ra là đối tượng dữ liệu PHP). PDO là một extension trung hòa CSDL và đem
lại tính khả chuyển cao hơn khi chuyển từ một hệ QTCSDL này sang một hệ QTCSDL khác đồng
thời giúp lập trình viên giảm thiểu tối đa thời gian cũng như công sức chỉnh sửa lại mã nguồn.
II . Kết nối CSDL
Để kết nối với CSDL bước đầu tiên chúng ta cần tạo một instance của class PDO với ba đối
số bao gồm một chuỗi DSN để xác định loại CSDL sẽ sử dụng, tiếp theo đó là username đăng nhập
vào CSDL và cuối cùng là password để đăng nhập. Dưới đây là chuỗi DSN để làm việc với
MySQL, để xem thêm các chuỗi DSN của các hệ QTCSDL khác các bạn có thể xem tại link

<?php

try
{

$pdo = new PDO('mysql:dbname=tutorial_pdo;host=localhost', 'root', 'password');
}
catch(PDOException $e)
{
die('ERROR: không thể kết nối: ' . $e->getMessage());
}

Bên trên là một ví dụ về kết nối CSDL với hệ QTCSDL MySQL. Trong đó:
 Chuỗi DSN mysql:dbname=tutorial_pdo;host=localhost
với tutorial_pdo là tên CSDL của bạn và localhost là địa chỉ host của CSDL.
 Username đăng nhập trong ví dụ này là root và mật khẩu là password.
Mỗi kết nối CSDL sử dụng PDO nên được đặt trong khối lệnh try...catch để PHP có thể bắt và xử lý
được các ngoại lệ(Exception) nếu như việc kết nối thất bại.
Để đóng một kết nối CSDL với PDO...
Sử dụng extension PDO của PHP
MỞ ĐẦU
Lưu ý đây là tài liệu đã được biên soạn lại, kiến thức trong tài liệu được tham khảo trong
cuốn “Kỹ thuật và thủ thuật lập trình hướng đối tượng PHP, khái niệm, kỹ thuật và viết mã” - quyển
2 của Th.s Nguyễn Minh – Lương Phúc và nhóm tin học ứng dụng. Do chưa xin phép tác giả nên
mình mong bạn đọc chỉ dùng để tham khảo, hạn chế chia sẻ tràn lan trên mạng có thể gây ảnh
hưởng đến tác giả. Mọi ý kiến đóng góp cho tài liệu vui lòng gửi email về địa chỉ
ntd137@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn, hy vọng với những kiến thức được đề cập trong tài
liệu sẽ giúp các bạn nhanh chóng tiếp cận với PDO, một extension rất linh hoạt khi làm việc với
nhiều hệ QTCSDL khác nhau.
I . Giới thiệu
PHP có một extension là MySQLi giúp chúng ta có thể đạt được hiệu suất tốt nhất khi làm
việc với MySQL. Nhưng nếu dự án của chúng ta không sử dụng MySQL thì sao? Có thể khách
hàng của chúng ta muốn sử dụng một hệ QTCSDL khác như SQL server, Oracle, DB2,
PostgreSQL, Firebird, SQLite... thì sao? Mỗi lần thay đổi như vậy sẽ phải chỉnh sửa lại toàn bộ mã
nguồn rất mất thời gian. Chính vì vậy PDO đã ra đời để giải quyết vấn đề này. PDO là viết tắt của
PHP Data Object(dịch ra là đối tượng dữ liệu PHP). PDO là một extension trung hòa CSDL và đem
lại tính khả chuyển cao hơn khi chuyển từ một hệ QTCSDL này sang một hệ QTCSDL khác đồng
thời giúp lập trình viên giảm thiểu tối đa thời gian cũng như công sức chỉnh sửa lại mã nguồn.
II . Kết nối CSDL
Để kết nối với CSDL bước đầu tiên chúng ta cần tạo một instance của class PDO với ba đối
số bao gồm một chuỗi DSN để xác định loại CSDL sẽ sử dụng, tiếp theo đó là username đăng nhập
vào CSDL và cuối cùng là password để đăng nhập. Dưới đây là chuỗi DSN để làm việc với
MySQL, để xem thêm các chuỗi DSN của các hệ QTCSDL khác các bạn có thể xem tại link
http://www.php.net/manual/en/pdo.drivers.php


 !""#
$
!!%&!#
%'''()*+(,-./0*1*##
$
Bên trên là một ví dụ về kết nối CSDL với hệ QTCSDL MySQL. Trong đó:
Chuỗi DSN mysql:dbname=tutorial_pdo;host=localhost
với tutorial_pdo là tên CSDL của bạn và localhost là địa chỉ host của CSDL.
Username đăng nhập trong ví dụ này là root và mật khẩu là password.
Mỗi kết nối CSDL sử dụng PDO nên được đặt trong khối lệnh try...catch để PHP có thể bắt và xử lý
được các ngoại lệ(Exception) nếu như việc kết nối thất bại.
Để đóng một kết nối CSDL với PDO đơn giản là chỉ cần sử dụng hàm unset để xóa bỏ biến lưu trữ
instance của class PDO. Ví dụ:

Lập trình web - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình web - Người đăng: Vũ Đức Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Lập trình web 9 10 684