Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình web HTML cơ bản

Được đăng lên bởi chihuy1794
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 1385 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Phát triển ứng dụng Web – Web Programming

Chương 1: HTML

Lương Trần Hy Hiến, Khoa CNTT, ĐH Sư phạm TpHCM

1

Phần 1. Tổng quan về thiết kế
& lập trình Web

1.1. Mạng, giao thức
• Mạng máy tính (Computer Network) Hệ thống
các máy tính được kết nối với nhau nhằm
trao đổi dữ liệu.
• Giao thức (Protocol)
– Tập hợp các quy tắc được thống nhất giữa các
máy tính trong mạng nhằm thực hiện trao đổi dữ
liệu được chính xác
– Ví dụ: TCP/IP, HTTP, FTP,…
3

1.2. Địa chỉ IP: IP Address
• Xác định một máy tính trong mạng dựa trên giao
thức TCP/IP. Hai máy tính trong mạng có 2 địa chỉ
IP khác nhau
• Có dạng x.y.z.t (0 ≤ x, y, z, t ≤ 255)
• Ví dụ: 222.255.77.2
• Đặc biệt: địa chỉ: 127.0.0.1 (địa chỉ loopback) là
địa chỉ của chính máy tính đang sử dụng dùng để
thử mạng
4

1.3. Tên miền (Domain Name)
•
•
•
•

Là tên được “gắn” với 1 địa chỉ IP.
Máy chủ DNS thực hiện việc “gắn” (ánh xạ)
Ở dạng văn bản nên thân thiện với con người
Được chia thành nhiều cấp, phân biệt bởi dấu chấm (.).
Đánh số cấp lần lượt từ phải sang trái bắt đầu từ 1.
• Cấp lớn hơn là con của cấp nhỏ hơn
• Ví dụ: fit.hcmup.edu.vn gắn với 222.255.77.2 trong đó:
– vn: Nước Việt Nam (Cấp 1)
– edu: Tổ chức giáo dục (Cấp 2)
– hcmup: Tên cơ quan (Cấp 3)
– fit: đơn vị nhỏ trong cơ quan (Cấp 4)
• Đặc biệt: Tên localhost được gắn với 127.0.0.1
5

1.4. Máy chủ-máy phục vụ: Server
• Là máy tính chuyên cung cấp tài nguyên, dịch
vụ cho máy tính khác.
• Thường được cài các phần mềm chuyên dụng
để có khả năng cung cấp
• Một máy chủ có thể dùng cho một hay nhiều
mục đích. Tên máy chủ thường gắn với mục
đích sử dụng. Ví dụ:
–
–
–
–
–

File server
Application server
Mail server
Web server
…

• Thực tế: các máy chủ có cấu hình cao, khả
năng hoạt động ổn định
6

1.5. Máy khách: Client
• Máy khai thác dịch vụ của máy chủ
• Với mỗi dịch vụ, thường có các phần mềm
chuyên biệt để khai thác
• Một máy tính có thể vừa là client vừa là
server
• Một máy tính có thể khai thác dịch vụ của
chính nó.

7

1.6. Cổng dịch vụ: Service Port
• Là số  [0; 65535] xác định dịch vụ của máy
chủ
• 2 dịch vụ khác nhau chiếm các cổng khác
nhau
• Mỗi dịch vụ thường chiếm các cổng xác
định, ví dụ:
– Web (http): 80
– Web (https): 443
– FTP: 21
8

1.7. Địa chỉ tài nguyên: URL (Uniform Resource Locator)
• Tài nguyên: file trên mạng
• URL: Xác định vị trí và cách khai thác file
• protocol://host_name[:port_num][/path][/file_name]
• giao_thức://địa_chỉ_máy:cổng/đường_dẫn/tên_file
• Ví dụ: 
protocol

se...
1
Phát triển ứng dụng Web – Web Programming
Chương 1: HTML
Phát triển ứng dụng Web – Web Programming
Chương 1: HTML
Lương Trần Hy Hiến, Khoa CNTT, ĐH Sư phạm TpHCM
Lập trình web HTML cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình web HTML cơ bản - Người đăng: chihuy1794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Lập trình web HTML cơ bản 9 10 102