Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình Windows Forms

Được đăng lên bởi Bằng Già
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1327 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THỰC HÀNH TUẦN 1
I. Tiếp cận môi trường lập trình Windows Forms với ngôn
ngữ C#
 IDE: Microsoft Visual Studio 2010


Nội dung:
- Cách tạo 1 Project.
- Thay đổi Tiêu đề cửa sổ.
- Cách chạy 1 ứng dụng.
- Thay đổi màu của Form.
- Quy định kích thước của Form.
- Vị trí của Form.
- Khóa MaximizeBox của Form



Thực hành:

Đầu tiên bạn mở Visual Studio 2010 lên > Click chọn New Project...

Trang 1

Chọn Windows Forms Application > OK (Xem ảnh minh họa)

Trang 2

Mặc định ta sẽ có được 1 cửa sổ đầu tiên là Form 1

Trang 3

Nếu để ý bạn sẽ thấy Tiêu đề của Form hiện tại là: Form 1. Bây giờ chúng ta
sẽ thay đổi tiêu đề này thành: Ứng Dụng Đầu Tiên. Để làm được điều này,
bạn Click chuột vào cửa sổ của Form 1 (để nó hiểu là mình muốn làm việc với
cửa sổ này)
Bạn nhìn góc phải cửa sổ làm việc sẽ thấy cửa sổ Properties. Tại
mục Text đang có tiêu đề là Form 1.

Trang 4

Bạn sữa chữ Form 1 thành Ứng Dụng Đầu Tiên

Bây giờ bạn nhấn phím F5 trên bàn phím để xem ứng dụng của mình khi chạy
sẽ như thế nào.
Rõ ràng bạn thấy tiêu đề ứng dụng đã đổi thành Ứng Dụng Đầu Tiên.

Tắt cửa sổ đang chạy này để quay trở lại màn hình thiết kế.
Chúng ta cũng có thể thay đổi các thuộc tính của Form bằng code.
Trang 5

Trong cửa sổ Solutin Explorer, bạn Click vào nút View code để chuyển sang
cửa sổ viết code

Trong sự kiện Form Load bạn thêm code sau để thay đổi màu của Form:
Code:
this.BackColor = Color.Brown;

Bạn nhấn F5 để xem kết quả

Tiếp tục bạn thêm code sau để thay đổi tiêu đề của Form
Trang 6

Code:
this.Text = "Thay doi ten tieu de form";
Bạn nhấn F5 để xem kết quả
Thêm code sau để quy định kích thước Form
Code:
this.Size = new Size(450, 125);
Thêm code sau để qui định vị trí Form
Code:
this.Location = new Point(300, 300);
Thêm code sau để khóa nút Maximize của Form
Code:
this.MaximizeBox = false;
Toàn bộ code
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsFormsApplication4
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
this.BackColor = Color.Brown;
this.Text = " Thay doi ten tieu de form ";
this.Size = new Size(450, 125);
this.Location = new Point(300, 300);

Trang 7

this.MaximizeBox = false;
}
}
}

II. Lập trình với ngôn ngữ C# ở mức cơ bản Lập trình với
ngôn ngữ C# ở mức cơ bản:
 Đọc hiểu chương trình C# ở mức cơ bản
 Nắm các kiểu dữ liệu trong C#
Kiểu dữ liệu nguyên thủy: int, long,...
Trang 1
THỰC HÀNH TUẦN 1
I. Tiếp cận môi trường lập trình Windows Forms với ngôn
ngữ C#
IDE: Microsoft Visual Studio 2010
Nội dung:
- Cách tạo 1 Project.
- Thay đổi Tiêu đề cửa sổ.
- Cách chạy 1 ứng dụng.
- Thay đổi màu của Form.
- Quy định kích thước của Form.
- Vị trí của Form.
- Khóa MaximizeBox của Form
Thực hành:
Đầu tiên bạn m Visual Studio 2010 lên > Click chọn New Project...
Lập trình Windows Forms - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình Windows Forms - Người đăng: Bằng Già
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Lập trình Windows Forms 9 10 376