Ktl-icon-tai-lieu

lịch thi

Được đăng lên bởi phamcongdu92
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ISO 9001:2008

LỊCH THI

TRƯỜNG ĐH DÂN LẬP HẢI
PHÒNG
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SĐH
Số: /2014/LT-ĐT

Kỳ thi: Chính
Học kỳ: 3 - Năm học 2013 - 2014

Sinh viên trùng lịch thi gặp cô Hà - Phòng Đào tạo ĐH & SĐH trước ngày 26-7-2014
Lớp, lớp tín
chỉ

Giờ thi

7/26/2014

08h00 SWI31011-11 Bơi lội

69

TH

Bể bơi

7/26/2014

08h00 VOL31011-11 Bóng chuyền

1

TH

Nhà tập

7/26/2014

08h00 FOO31011-11 Bóng đá

9

TH

SVĐ

7/26/2014

08h00 BAD31011-11 Cầu lông

2

TH

Nhà tập

7/26/2014

08h00 APE31011-11 Điền kinh - Thể dục

31

TH

SVĐ

7/28/2014

07h30 DSA32031-11 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

VĐ

A201

7/28/2014

07h30 BVC21021-11 Cơ sở văn hoá Việt nam

1

VĐ

A202

7/28/2014

07h30 CIS33011-11

Đồ án kiến trúc dân dụng

2

B.Vệ

D103

7/28/2014

07h30 BFS23011-11

Đồ án nền móng công trình

4

B.Vệ

D102

7/28/2014

09h30 COM33021-11 Chương trình dịch

1

TL

C101

7/28/2014

09h30 SBI33011-11

7/28/2014

09h30 BTE32021-11 Cơ sở kinh tế du lịch

4

TL

C101

7/28/2014

09h30 ESL33041-11

1

TL

C101

7/28/2014

09h30 ADE32021-11 Điện tử tương tự và điện tử số 1

TL

C101

7/28/2014

09h30 CGR33021-11 Đồ hoạ máy tính

1

TL

C101

7/28/2014

09h30 REA32022-11 Đọc 2

3

TL

C101

7/28/2014

09h30 REA32026-11 Đọc 6

2

TL

C101

7/28/2014

09h30 SUT33021-11 Du lịch bền vững

12

TL

C101

7/28/2014

09h30 ALT31021-11 Giải tích

3

TL

C101

7/28/2014

09h30 ALT31021-12 Giải tích

39

TL

C102,C103

7/28/2014

09h30 ALT31021-13 Giải tích

4

TL

C103

7/28/2014

09h30 GEO31021-11 Hình họa 1

43

TL

C104,B101

7/28/2014

09h30 OCH31031-11 Hóa hữu cơ

2

TL

B101

7/28/2014

09h30 CAC33021-11 Kế toán máy

2

PM

A103

7/28/2014

09h30 TAC33021-11 Kế toán thuế

17

TL

B102

7/28/2014

09h30 RCS22031-11 Kết cấu bê tông cốt thép

4

TL

B102

7/28/2014

09h30 INE32021-11

3

TL

C103

HD01-B01

Tên môn thi

Sĩ Hình
số thức thi

Ngày Thi

Chuyên đề ngân hàng thương mại
1

Cung cấp điện và chiếu sáng

Kinh tế bảo hiểm

1

Địa điểm thi

BTL

Ghi chú

Lớp, lớp tín
chỉ

Tên môn thi

Sĩ Hình
số thức thi

Ngày Thi

Giờ thi

7/28/2014

09h30 DEE32021-11 Kinh tế phát triển

3

TNPM

A103

7/28/2014

09h30 CEN32021-11 Kỹ thuật thi công P1

10

TL

C103

7/28/2014

09h30 OOP33021-11 Lập trình hướng đối tượng

1

TL

B102

7/28/2014

09h30 MLO32021-11 Logic toán

1

TL

B102

7/28/2014

09h30 TAC33031-11 Lý thuyết điều khiển tự động

1

TL

B101

7/28/2014

09h30 MAR32031-11 Marketing căn bản

5

TL

B101

7/28/2014

09h30 COM32021-11 Máy xây dựng

5

TL

B101

7/28/2014

09h30 E...
HD01-B01 1
Sinh viên trùng lịch thi gặp cô Hà - Phòng Đào tạo ĐH & SĐH trước ngày 26-7-2014
Ngày Thi Giờ thi Tên môn thi Địa điểm thi Ghi chú
7/26/2014 08h00
SWI31011-11
Bơi lội 69 TH Bể bơi
7/26/2014 08h00
VOL31011-11
Bóng chuyền 1 TH Nhà tập
7/26/2014 08h00
FOO31011-11
Bóng đá 9 TH SVĐ
7/26/2014 08h00
BAD31011-11
Cầu lông 2 TH Nhà tập
7/26/2014 08h00
APE31011-11
Điền kinh - Thể dục 31 TH SVĐ
7/28/2014 07h30
DSA32031-11
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 A201
7/28/2014 07h30
BVC21021-11
Cơ sở văn hoá Việt nam 1 A202
7/28/2014 07h30
CIS33011-11
Đồ án kiến trúc dân dụng 2 B.Vệ D103
7/28/2014 07h30
BFS23011-11
Đồ án nền móng công trình 4 B.Vệ D102
7/28/2014 09h30
COM33021-11
Chương trình dịch 1 TL C101
7/28/2014 09h30
SBI33011-11
Chuyên đề ngân hàng thương mại
1 BTL
7/28/2014 09h30
BTE32021-11
Cơ sở kinh tế du lịch 4 TL C101
7/28/2014 09h30
ESL33041-11
Cung cấp điện và chiếu sáng 1 TL C101
7/28/2014 09h30
ADE32021-11
Điện tử tương tự và điện tử số
1 TL C101
7/28/2014 09h30
CGR33021-11
Đồ hoạ máy tính 1 TL C101
7/28/2014 09h30
REA32022-11
Đọc 2 3 TL C101
7/28/2014 09h30
REA32026-11
Đọc 6 2 TL C101
7/28/2014 09h30
SUT33021-11
Du lịch bền vững 12 TL C101
7/28/2014 09h30
ALT31021-11
Giải tích 3 TL C101
7/28/2014 09h30
ALT31021-12
Giải tích 39 TL C102,C103
7/28/2014 09h30
ALT31021-13
Giải tích 4 TL C103
7/28/2014 09h30
GEO31021-11
Hình họa 1 43 TL C104,B101
7/28/2014 09h30
OCH31031-11
Hóa hữu cơ 2 TL B101
7/28/2014 09h30
CAC33021-11
Kế toán máy 2 PM A103
7/28/2014 09h30
TAC33021-11
Kế toán thuế 17 TL B102
7/28/2014 09h30
RCS22031-11
Kết cấu bê tông cốt thép 4 TL B102
7/28/2014 09h30
INE32021-11
Kinh tế bảo hiểm 3 TL C103
Lớp, lớp tín
chỉ
số
Hình
thức thi
ISO 9001:2008
TRƯỜNG ĐH DÂN LẬP HẢI
PHÒNG
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SĐH
Số: /2014/LT-ĐT
LỊCH THI
Kỳ thi: Chính
Học kỳ: 3 - Năm học 2013 - 2014
lịch thi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lịch thi - Người đăng: phamcongdu92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
lịch thi 9 10 645