Ktl-icon-tai-lieu

Linh kiện điện tử

Được đăng lên bởi Libra3095
Số trang: 176 trang   |   Lượt xem: 4502 lần   |   Lượt tải: 8 lần
CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ
ELECTRONIC DEVICES

Đỗ Mạnh Hà
KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - PTIT

8/2009
Ha M. Do -PTIT

Lecture 1
1/176

1

(ECE) Electrical and Computer Engineering Specialties

CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ
ELECTRONIC DEVICES

Digital signal processing
Communications
Information theory
Information
Control theory
Engineering
…

Đỗ Mạnh Hà
KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - PTIT

Electronics
Electrical
Circuits
Engineering
Optics
Power systems
Electromagnetic
…

8/2009
Ha M. Do -PTIT

Lecture 1

1

Ha M. Do -PTIT

Giới thiệu môn học

Algorithms
Architecture
Complexity
Computer
Programming
Engineering /
Language
Computer
Compilers
Science
Operating
Systems
…

Lecture 1

2

Cấu kiện điện tử

Mục đích môn học:
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức về nguyên lý hoạt động, đặc tính,
tham số và lĩnh vực sử dụng của các loại cấu kiện (linh kiện) điện tử để làm
nền tảng cho các môn học chuyên ngành.
- Môn học khám phá các đặc tính bên trong của linh kiện bán dẫn, từ đó SV có
thể hiểu được mối quan hệ giữa cấu tạo hình học và các tham số của cấu kiện,
ngoài ra hiểu được các đặc tính về điện, sơ đồ tương đương, phân loại và ứng
dụng của chúng.
Cấu kiện điện tử?
Là các phần tử linh kiên rời rạc, mạch tích hợp (IC) … tạo nên mạch
điện tử, các hệ thống điện tử.
Gồm các nội dung chính sau:
+ Giới thiệu chung về cấu kiện điện tử.
+ Vật liệu điện tử
+ Cấu kiện thụ động: R, L, C, Biến áp
+ Điốt
+ Transistor lưỡng cực – BJT.
+ Transistor hiệu ứng trường – FET
+ Cấu kiện quang điện tử.

2/176
Ha M. Do -PTIT

Lecture 1

3

Ha M. Do -PTIT

Lecture 1

4

Sơ đồ khối một hệ thống điện tử điển hình

Hệ thống điện tử (1)

Đầu vào hoặc
Nguồn tín hiệu:
điện, cơ, sóng âm

Sensor, detector,
or transducer:
Tín hiệu dưới dạng
dòng hoặc điện áp

Mạch vào:
Bộ lọc, khuếch
đại, hạn biên…

Đầu ra: Màn hình,
kích hoạt thiết bị,
tín hiệu đưa tới
hệ thống tiếp theo

Tính toán:
ra quyết định,
điều khiển

ADC,
Xử lý tín hiệu số

‹
‹

CD / DVD recoders and players
Cell phones…

Ha M. Do -PTIT

‹
‹

Robotic control
Weather prediction systems…

Lecture 1

5

Ha M. Do -PTIT

Hệ thống điện tử (2)

Lecture 1

6

Hệ thống điện tử (3)

Images: amazon.com

3/176
Ha M. Do -PTIT

Lecture 1

7

Ha M. Do -PTIT

Lecture 1

8

Hệ thống điện tử (4)

Hệ thống điện tử (5)
NOKIA 8260 (Mặt trước)

Ha M. Do -PTIT

Lecture 1

9

Ha M. Do -PTIT

Lecture 1

10

Giới thiệu chung về Cấu kiện điện tử

Hệ thống điện tử (6)
NOKIA 8260 (Mặt sau)

- Cấu kiện điện tử...
Ha M. Do -PTIT Lecture 1 1
CU KIN ĐIN T
ELECTRONIC DEVICES
Đỗ Mnh
KHOA K THUT ĐIN T 1
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG - PTIT
8/2009
1/176
Linh kiện điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Linh kiện điện tử - Người đăng: Libra3095
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
176 Vietnamese
Linh kiện điện tử 9 10 603