Ktl-icon-tai-lieu

List of semiconductor fabrication plants

Được đăng lên bởi thanh-le-ngoc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 833 lần   |   Lượt tải: 0 lần
List of semiconductor fabrication plants

1

List of semiconductor fabrication plants
This list is incomplete; you can help by expanding it [1].
This is a list of semiconductor fabrication plants:
Company

Site Name

Location

Silterra Malaysia
[2]
Sdn. Bhd .

Fab1

MY,Kedah,Kulim

Microchip

Fab 2

Microchip

Spansion
Intel

Start-up
Year
Wafer Technology Production
Cost [in Production Size [in node [in
Capacity
USD
Start
mm]
nm]
[per
bil]
month, in
'000]
2000

200

USA, AZ, Tempe

1994

200

Fab 4

USA, OR,
Gresham

2004

200

Fab25

USA, TX, Austin

1994

200

USA, OR,
Hillsboro

2003

300

14 / 22

[3][4]

D1D

1.6

180-90

D1C

USA, OR,
Hillsboro

2001

300

32

Intel

D1X

USA, OR,
Hillsboro

2013

300

14

Intel

Fab 12

USA, AZ,
Chandler

1996

300

65

2007

300

45

300

32 / 22

2013
(plan), not
[7]
started

300

14

Intel

Intel

[5]

Fab 32

Fab 32

[6]

Fab 42

USA, AZ,
Chandler

3

USA, AZ,
Chandler
USA, AZ,
Chandler

5

Intel

Fab 11x

USA, NM,
Rio Rancho

2002

300

32

Intel

Fab 11x

USA, NM,
Rio Rancho

2002

300

45

Intel

Fab 17

USA, MA,
Hudson

1998

200

Intel

Fab 10

Ireland, Leixlip

1994

200

Intel

Fab 14

Ireland, Leixlip

1998

200

Intel

Fab 24

Ireland, Leixlip

2006

300

65

Intel

Fab 24

Ireland, Leixlip

2006

300

90

Intel

Fab 28

Israel, Kiryat Gat

2008

300

45 / 22

2010

300

65

2003

200

Intel
Maxim

[8]

Fab 68

Fab ??

China, Dalian
US, TX, San
Antonio

2.5

MES EI

CMOS/HV/MEMS/RF/Logic/Analog/Mix MES EI
Signal

Flash

Intel

Intel

28-30K

Technology/Products

List of semiconductor fabrication plants

Motorola

[9]

MOTOFAB1

2

Mexico,
Guadalajara

2002

Micron

Fab 6

USA, Virginia,
Manassas

300

Micron

Fab 4

USA, Idaho, Boise

300

GlobalFoundries

Fab 1

Germany, Dresden

GlobalFoundries

Fab 7

Singapore

GlobalFoundries

Fab 8

USA, NY, Malta

GlobalFoundries

Fab 2

GlobalFoundries

300

45 and
under

80,000

300

130 - 40

50,000

300

28

60,000

Singapore

200

600 - 350

50,000

Fab 3/5

Singapore

200

350 - 180

54,000

GlobalFoundries

Fab 3E

Singapore

200

180

34,000

GlobalFoundries

Fab 6

Singapore

200

180 - 110

45,000

GlobalFoundries

Fab 9

UAE, Abu Dhabi

2015

800
Yamanoisshikicho,
Yokkaichi, Mie,
[10][11]
Japan

1992

Flash

2011

Flash

Toshiba/SanDisk

2.5

4.6

2005

2012

Toshiba/SanDisk

Fab 5

800
Yamanoisshikicho,
Yokkaichi, Mie,
Japan

TSMC

Fab 2

Taiwan, Hsinchu

150

TSMC

Fab 3

Taiwan, Hsinchu

200

TSMC

Fab 5

Taiwan, Hsinchu

200

TSMC

Fab 6

Taiwan,...
List of semiconductor fabrication plants
1
List of semiconductor fabrication plants
This list is incomplete; you can help by expanding it
[1]
.
This is a list of semiconductor fabrication plants:
Company Site Name Location Start-up
Cost [in
USD
bil]
Year
Production
Start
Wafer
Size [in
mm]
Technology
node [in
nm]
Production
Capacity
[per
month, in
'000]
Technology/Products MES EI
Silterra Malaysia
Sdn. Bhd
[2]
.
Fab1 MY,Kedah,Kulim 1.6 2000 200 180-90 28-30K CMOS/HV/MEMS/RF/Logic/Analog/Mix
Signal
MES EI
Microchip Fab 2 USA, AZ, Tempe 1994 200
Microchip Fab 4 USA, OR,
Gresham
2004 200
Spansion Fab25 USA, TX, Austin 1994 200 Flash
Intel
D1D
[3][4]
USA, OR,
Hillsboro
2003 300 14 / 22
Intel D1C USA, OR,
Hillsboro
2001 300 32
Intel D1X USA, OR,
Hillsboro
2013 300 14
Intel Fab 12 USA, AZ,
Chandler
1996 300 65
Intel
Fab 32
[5]
USA, AZ,
Chandler
3 2007 300 45
Intel Fab 32 USA, AZ,
Chandler
300 32 / 22
Intel
Fab 42
[6]
USA, AZ,
Chandler
5
2013
(plan), not
started
[7]
300 14
Intel Fab 11x USA, NM,
Rio€Rancho
2002 300 32
Intel Fab 11x USA, NM,
Rio€Rancho
2002 300 45
Intel Fab 17 USA, MA,
Hudson
1998 200
Intel Fab 10 Ireland, Leixlip 1994 200
Intel Fab 14 Ireland, Leixlip 1998 200
Intel Fab 24 Ireland, Leixlip 2006 300 65
Intel Fab 24 Ireland, Leixlip 2006 300 90
Intel Fab 28 Israel, Kiryat€Gat 2008 300 45 / 22
Intel
Fab 68
[8]
China, Dalian 2.5 2010 300 65
Maxim Fab ?? US, TX, San
Antonio
2003 200
List of semiconductor fabrication plants - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
List of semiconductor fabrication plants - Người đăng: thanh-le-ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
List of semiconductor fabrication plants 9 10 452