Ktl-icon-tai-lieu

Lọc Fourier

Được đăng lên bởi Võ Đinh Xuân
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 811 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNGĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆNĐIỆN

BÁO CÁO NHẬP MÔN ĐIỆN
ĐỀ TÀI: HỆTHỐNG CHIẾU SÁNG , HỆ THỐNG BÁOCHÁY
VÀ HỆ THỐNGĐIỀU HÒA KHÔNGKHÍ.
GVHD :ThS.ĐinhQuốcTrí
Nhómsinhviênthựchiện:
ĐỗQuốcBình(NT)
HoàngTuấnHiệp20111585

20111165

NỘI DUNG

1

2

3

HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

HỆ THỐNG BÁO CHÁY

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

1. HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG
CÓ 3 PHƯƠNG PHÁP CHIỀU SÁNG:



Thiếtkếtậptrung



Thiếtkếphântán



Thiếtkếlaighép-kếthợpcảtậptrungvàphântán.

KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ÁNH SÁNG

ÁNH SÁNG.
 Làcácbứcxạđiệntừmàmắtngườinhìnthấyđược.

CÁC HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

 Đènsợiđốt
Nguyênlý làm việc
củađènsợiđốtphátracácbứcxạcólựachọn,hầuhếtdiễnravùngcóthểnhìnthấyđược.
Đặcđiểmđènsợiđốt:
+Hiệusuất: 12 lumen/Oát
+Chỉsốhoànmàu: 1A
+Nhiệtđộmàu:Ấm( 2.500K- 2.700K )
+Tuổithọcủađèn: - 1 - 2.000giờ

(Đènsợiđốtvàsơđồnănglượngcủađènsợiđốt)

CÁC HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

 ĐènHalogen-Vonfam
Đènhalogenlàmộtloạiđènnóngsợiđốt.Loạiđènnàycódâytócbằngvonfamgiốngnhưđ
ènsợiđốtbìnhtuynhiênbóngđènđượcbơmđầybằngkhíhalogen.
Đặcđiểmđènsợiđốt:
+Hiệusuất– 18 lumen/Oát.
+Chỉsốhoànmàu– 1A .
+Nhiệtđộmàu–Ấm(3.000K- 3.200K).
+Tuổithọcủađèn– 2 – 4.000giờ

(Đènhalogenvonfam)

CÁC HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

 Đènhuỳnhquang
Đènhuỳnhquanglà đèn tuýp gồm điện cực(vonfram)vỏ đèn và lớp
bột huỳnhquang.
Đặcđiểmđènhuỳnhquang:
+Hiệusuấthoạtđộngtốtởnhiệtđộ20-30.
+Hiệusuất– 80 lumen/WattvớiHalogenphotphatvà90
lumen/Oátvớiphotphohóatrịba.
+Nhiệtđộmàu–Bấtkỳ.
+Tuổithọcủađèn– 7 – 15.000giờ

(Đènhuỳnhquang)

CÁC HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

 Đènhuỳnhquangcompact
Đènhuỳnhquangcompact là đènvớithiếtkếnhỏvớinguồnsánghuỳnhquang,
Đặcđiểmđènhuỳnhquangcompact:
+Hiệusuất– 60 lumen/Oát.
+Chỉsốhoànmàu– 1B.
+Nhiệtđộmàu-Ấm,Trungbình.
+Tuổithọcủađèn– 7 – 10.000giờ.
(Đènhuỳnhquangcompact)

THIẾTKẾ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

 Mức chiếu sáng phù hợp bề mặt cơthể.
 Đảm bảo mức chiếu sáng để thực hiện các công việc cần độsáng.
 Tùy các công việc sử dụng mức chiếu sángkhác nhau
 Chất lượng của đèn phải phù hợp dựa vào chỉ số hoànmàu.

GIẢI PHÁP SỬDỤNG NĂNG LƯỢNGHIỆU QUẢ

Sửdụngchiếusángtựnhiên.
Giảmsốlượngđènđểgiảmsốlượngchiếusángthừa.
Chiếusángtheocôngviệc.
Lựachọnđènvàbộđènhiệusuấtcao.
Chấnlưuđiệntừtổnhaothấpchođèntuýp

BẢODƯỠNG CHIẾU SÁNG

 Lausạchbụiởgiáđèn,đènvàthấukínhtừ6đến24thángmộtlần
 Thaythấukínhnếuchúngchuyểnmàuvàng
 Lausạchhoặcsơnlạiphòngnhỏmỗinămmộtlầnvàphònglớn2đến3nămmộtlần.
 Lausạchbụiởbềmặtđènvìbụilàmgiảmlượngsángchúngphảnxạ.
 Thayđồngthờitấtcảđèntronghệthốngchiếusáng.

2. HỆ THỐNG BÁOCHÁY

CÁCHNHẬN BIẾT BÁOCHÁY.

...
BÁO CÁO NHẬP MÔN ĐIỆN
GVHD :ThS.ĐinhQuốcTrí
Nhómsinhviênthựchiện:
ĐỗQuốcBình(NT) 20111165
HoàngTuấnHiệp20111585
TRƯỜNGĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆNĐIỆN
ĐỀ TÀI: HỆTHỐNG CHIẾU SÁNG , HỆ THỐNG BÁOCHÁY
VÀ HỆ THỐNGĐIỀU HÒA KHÔNGKHÍ.
Lọc Fourier - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lọc Fourier - Người đăng: Võ Đinh Xuân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Lọc Fourier 9 10 384