Ktl-icon-tai-lieu

Luận Văn tốt nghiệp hệ thống thông tin địa lý

Được đăng lên bởi Hoàng Phương
Số trang: 159 trang   |   Lượt xem: 2099 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN & TOÁN ỨNG DỤNG

--------------------

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ
VỀ HẠ TẦNG GIAO THÔNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Phan Tấn Tài
Sinh viên thực hiện

: Hoàng Đức Nhã

MSSV

: 1081411

Lớp

: Hệ thống thông tin K34

Cần Thơ, tháng 5 năm 2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN & TOÁN ỨNG DỤNG

--------------------

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ
VỀ HẠ TẦNG GIAO THÔNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Phan Tấn Tài
Sinh viên thực hiện

: Hoàng Đức Nhã

MSSV

: 1081411

Lớp

: Hệ thống thông tin K34

Hội đồng phản biện:
1. TS. Phạm Thị Xuân Lộc
2. ThS. Phan Tấn Tài
3. TS. Phạm Nguyên Khang

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..............................................................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN & TRUYN THÔNG
B MÔN H THNG THÔNG TIN & TOÁN NG DNG
--------------------
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HC
ĐỀ TÀI:
XÂY DNG H THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ
V H TNG GIAO THÔNG B THÀNH PH CẦN THƠ
Giảng viên hướng dn : ThS. Phan Tn Tài
Sinh viên thc hin : Hoàng Đức Nhã
MSSV : 1081411
Lp : H thng thông tin K34
Cn Thơ, tháng 5 năm 2012
Luận Văn tốt nghiệp hệ thống thông tin địa lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận Văn tốt nghiệp hệ thống thông tin địa lý - Người đăng: Hoàng Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
159 Vietnamese
Luận Văn tốt nghiệp hệ thống thông tin địa lý 9 10 980