Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn tốt nhiệp

Được đăng lên bởi D-Com Không Tiền
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 1961 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN
BỘ MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
XÂY DỰNG TRANG WEB QUẢN LÝ
NGHIỆP VỤ TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG
MINH TẠI CÔNG TY VÂN ANH
PHÂN HỆ: DÀNH CHO NHÂN VIÊN KHẢO SÁT, LẮP
ĐẶT VÀ NGHIỆM THU

SINH VIÊN THỰC HIỆN

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

Nguyễn Ngọc Thương

KS. Phạm Trương Hồng Ngân

MSSV: 1101907

Cần Thơ, 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN
BỘ MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
XÂY DỰNG TRANG WEB QUẢN LÝ
NGHIỆP VỤ TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG
MINH TẠI CÔNG TY VÂN ANH
PHÂN HỆ: DÀNH CHO NHÂN VIÊN KHẢO SÁT, LẮP ĐẶT VÀ
NGHIỆM THU
SINH VIÊN THỰC HIỆN

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

Nguyễn Ngọc Thương

KS. Phạm Trương Hồng Ngân

MSSV: 1101907

Cán bộ phản biện
Chủ tịch hội đồng: TS. Nguyễn Nhị Gia Vinh
Ủy viên: KS. Đặng Mỹ Hạnh
Luận văn được bảo vệ tại: Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Bộ môn
Tin học Ứng dụng Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
vào ngày 29 tháng 07 năm 2014.
MÃ SỐ ĐỀ TÀI
Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Cần Thơ
- Website: 

Cần thơ, 2014

LỜI CẢM ƠN
-----------------Để đạt được sự thành công và trưởng thành như ngày hôm nay tôi đã không
ngừng học hỏi, nghiên cứu và trau dồi kiến thức chuyên môn cũng như các kỹ năng
sống và nhận rất nhiều sự quan tâm, dạy dỗ, giúp đỡ và động viên từ quý Thầy (Cô),
gia đình và bạn bè.
Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tôi xin chân thành bày tỏ lời cám ơn đến
Ban Giám Hiệu trường Đại Học Cần Thơ, quý Thầy (Cô) Khoa Khoa Học Tự Nhiên
đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu, sinh
hoạt đoàn và các hoạt động khác tại trường.
Cám ơn tập thể quý Thầy (Cô) trong bộ môn Tin học Ứng dụng đã truyền đạt
cho tôi những kiến thức bổ ích về chuyên môn cũng như các kỹ năng sống trong cuộc
sống.
Cám ơn Thầy kỹ sư Phạm Trương Hồng Ngân là người Thầy kính mến đã hướng
dẫn tận tình cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Cám ơn Cô cố vấn Lê Thị Diễm luôn quan tâm, giúp đỡ và động viên tôi trong
suốt quá trình học tập tại trường.
Xin chân thành cảm ơn quý Thầy (Cô) trong hội đồng chấm luận văn đã cho tôi
những đóng góp quý báu để hoàn chỉnh luận văn này.
Xin chân thành cảm ơn Ba, Mẹ và các anh chị đã luôn ở bên cạnh, động viên và
khích lệ tôi trong quá trình học tập.
Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn trong lớp Tin Học Ứng Dụng K36,
Trường Đại Học Cần Thơ đã đồng hành và giúp đỡ tôi trong suốt những ...
TRƯỜNG ĐẠI HC CẦN THƠ
KHOA KHOA HC T NHIÊN
B MÔN TIN HC NG DNG
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HC
XÂY DNG TRANG WEB QUN LÝ
NGHIP V TRÊN ĐIỆN THOI THÔNG
MINH TI CÔNG TY VÂN ANH
PHÂN H: DÀNH CHO NHÂN VIÊN KHO SÁT, LP
ĐẶT VÀ NGHIM THU
SINH VIÊN THC HIN CÁN B NG DN
Nguyn Ngọc Thương KS. Phạm Trương Hồng Ngân
MSSV: 1101907
Cần Thơ, 2014
Luận văn tốt nhiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn tốt nhiệp - Người đăng: D-Com Không Tiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
Luận văn tốt nhiệp 9 10 121