Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn xây dựng hệ thống hỗ trợ học từ xa

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 160 trang   |   Lượt xem: 4960 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI CÁM ƠN
Chúng em xin chân thành cảm ơn Khoa Công Nghệ Thông Tin, trường Đại Học
nghiệp này.

K
H
TN

Khoa Học Tự Nhiên, TpHCM đã tạo điều kiện tốt cho chúng em thực hiện đề tài tốt
Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy Đỗ Hoàng Cường đã tận tình hướng dẫn, chỉ
bảo chúng em trong suốt thời gian thực hiện đề tài.

Chúng em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô trong Khoa đã tận tình giảng dạy,
trang bị cho chúng em những kiến thức quí báu trong những năm học vừa qua.

Chúng con xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến ba, mẹ, và gia đình đã nuôi dưỡng, giáo

H

dục chúng con thành người.

Đ

Chúng em xin chân thành các anh chị em và bạn bè đã ủng hộ, giúp đỡ và động viên
trong những lúc khó khăn cũng như trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu.Đặc

–

biệt chúng em xin chân thành cảm ơn anh Tô Hiểu Thảo thuộc công ty Global

C
N
TT

CyberSoft đã giúp chúng em thực hiện đề tài này. Nhờ anh mà chúng em có thể
nhanh chóng hiểu được công nghệ H323 đang được sử dụng rộng rãi hiện nay.
Mặc dù chúng em đã cố gắng hoàn thành luận văn trong phạm vi và khả năng cho
phép, nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong sự cảm thông

K
H
O
A

và tận tình chỉ bảo của quý Thầy Cô và các bạn.
Nhóm thực hiện

Nguyễn Minh Trí & Nguyễn Thanh Tuấn

i

LỜI NÓI ĐẦU
Trong thời đại ngày này, công nghệ thông tin đóng vài trò quan trọng hầu như trong
tất cả các lĩnh vực. Do vậy con người phải không ngừng học tập để mở mang, trao

K
H
TN

dồi kiến thức. Nếu không bổ sung kiến thức chúng ta sẽ bị tụt hậu trong thời đại
thông tin phát triển một cách nhanh chóng như hiện nay. Nhất là khi internet xuất
hiện, nhu cầu trao đổi thông tin ngày càng cao, nhu cầu học hỏi kiến thức không chỉ
gói gọn trong nhà trường, hoặc trong lớp học., giờ đây với máy vi tính cùng với
mạng internet, chúng ta có thể tham gia vào các lớp học được mở trực tuyến, tham
gia phát biểu trong lớp học. Bây giờ cũng có những trang web hỗ trợ việc học trực

H

tuyến nhưng giá thành mắc, có khi không hỗ trợ người học tập tham gia trực tiếp vào

Đ

lớp học. Các bài giảng được thiết kế trước và được đưa lên mạng để cho người học
chép về học hoặc học trực tiếp trên trang web đó.

–

Trong những năm trước đây, các dịch vụ truyền thông đa phương tiện đều rất khó

C
N
TT

thực hiện bởi ít có sự hỗ trợ về phần cứng, đặc biệt băng thông chính là điều khó
khăn nhất trong việc truyền tín hiệu âm thanh, và hình ảnh. Tuy nhiên, với kỹ thuật
phát triển hiện nay, các tín hiệu âm thanh và hình ảnh có thể được nén lại một cách
dễ...
KHOA CNTT – ĐH KHTN
LI CÁM ƠN
Chúng em xin chân thành cm ơn Khoa Công Ngh Thông Tin, trường Đại Hc
Khoa Hc T Nhiên, TpHCM đã to điu kin tt cho chúng em thc hin đề tài tt
nghip này.
Chúng em xin chân thành cm ơn Thy Đỗ Hoàng Cường đã tn tình hướng dn, ch
bo chúng em trong sut thi gian thc hin đề tài.
Chúng em xin chân thành cm ơn quý Thy Cô trong Khoa đã tn tình ging dy,
trang b cho chúng em nhng kiến thc quí báu trong nhng năm hc va qua.
Chúng con xin gi lòng biết ơn sâu sc đến ba, m, và gia đình đã nuôi dưỡng, giáo
dc chúng con thành người.
Chúng em xin chân thành các anh ch em và bn bè đã ng h, giúp đỡđộng viên
trong nhng lúc khó khăn cũng như trong sut thi gian hc tp và nghiên cu.Đặc
bit chúng em xin chân thành cm ơn anh Tô Hiu Tho thuc công ty Global
CyberSoft đã giúp chúng em thc hin đề tài này. Nh anh mà chúng em có th
nhanh chóng hiu được công ngh H323 đang được s dng rng rãi hin nay.
Mc dù chúng em đã c gng hoàn thành lun văn trong phm vi và kh năng cho
phép, nhưng chc chn s không tránh khi nhng thiếu sót, kính mong s cm thông
và tn tình ch bo ca quý Thy Cô và các bn.
Nhóm thc hin
Nguyn Minh Trí & Nguyn Thanh Tun
i
Luận văn xây dựng hệ thống hỗ trợ học từ xa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn xây dựng hệ thống hỗ trợ học từ xa - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
160 Vietnamese
Luận văn xây dựng hệ thống hỗ trợ học từ xa 9 10 14