Ktl-icon-tai-lieu

Mã hóa đồng cấu

Được đăng lên bởi Chàng Khờ Thủy Chung
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2215 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lời Nói Đầu
Ta biết rằng tin truyền trên mạng rất dễ bị lấy cắp. Để đảm bảo việc truyền tin an
toàn người ta thường mã hoá thông tin trước khi truyền đi. Việc mã hoá thường
theo quy tắc nhất định gọi là hệ mật mã. Hiện nay mã hóa đồng cấu là hệ mã hóa
có tính bảo mật tốt nhất.Hệ mã hoá Elgamal có tính chất đồng cấu, nhờ nó có thể
tính được kết quả trong cuộc bỏ phiếu “chọn một trong hai”,mà không cần giải mã
từng lá phiếu. Sơ đồ chia sẻ bí mật Shamir phối hợp với hệ mã hoá Elgamal còn có
tính chất đặc biệt hơn nữa, nhờ nó có thể chia lá phiếu thành nhiều mảnh,cử tri gửi
mỗi mảnh cho một thành viên ban kiểm phiếu, khi khớp các mảnh phiếu lại sẽ
được nội dung đầy đủ của lá phiếu. Bài báo cáo này trình bày các tính chất trên và
chỉ ra ứng dụng của chúng trong bỏ phiếu từ xa.
Nhóm thực hiện : Nhóm 6
Đoàn Văn Quyết
Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Văn Cương
Nguyễn Chí Hướng

1

M ỤC L ỤC
1- Giới Thiệu Về Đa Phương Tiện......................................................................................2

1- Giới Thiệu Về Đa Phương Tiện
1.1 – Khái niệm
Đa phương tiện là kĩ thuật mô phỏng đồng thời và sử dụng nhiều dạng phương
tiện chuyển hóa thông tin và các tác phẩm tạo từ các kĩ thuật đó.
Các dạng dữ liệu multimedia gồm :
- Dữ liệu truyền thống : văn bản,số liệu .
- Âm thanh : tiếng ồn,âm nhạc,tiếng nói …
- Hình ảnh tĩnh : đồ họa,hoạt hình,ảnh.
- Ảnh động : animation,video.
1.2 – Nén dữ liệu
Do không đáp ứng được các yêu cầu về sử lí , lưu trữ và truyền thông , vấn đề
đặt ra là : giảm kích thước khối dữ liệu mà không giảm lượng thông tin chứa
trong đó,vì vậy nén dữ liệu đã ra đời để giải quyết vấn đề này.
Nén dữ liệu được ứng dụng trong việc lưu trữ thông tin lớn và truyền thông tin
đi xa.
1.2.1 – Mã hóa loạt dài RLE ( run length encoding )
Nguyên lí: thay thế dãy kí tự giống nhau liên tục bằng chính kí tự đó và tần
suất lặp , sử dụng một kí tự đặc biệt để chỉ ra có thuật toán RLE.
VD: D =”aaaabbbccdddd”
D’ = @a4b3ccd4
Văn bản sau khi nén : kí tự đặc biệt + kí tự lặp + tần suất lặp.
Số bit trước khi nén : 13x8=104 bit
Số bit sau khi nén : 8x8=64 bit
Hệ số nén = số bit trước khi nén : số bit sau khi nén

2

= 104:64 = 1,6
Tỷ lệ nén = (1: hệ số nén)x100%
1.2.2 – Mã hóa hyffman
Nguyên lí : kí tự có tần suất suất hiện nhiều hơn thì dung ít bit hơn để mã hóa
Thuật toán :
-B1 : liệt kê danh sách các kí tự được dùng theo thứ tự tần suất suất hiện giảm
dần.
- B2: lập case mà cành lá là 2 kí tự có tần suất suất hiện nhỏ nhất, gán nhãn cho
mỗi cành (cành trái 0,cành phải 1)
- ...
Lời Nói Đầu
Ta biết rằng tin truyền trên mạng rất dễ bị lấy cắp. Để đảm bảo việc truyền tin an
toàn người ta thường hoá thông tin trước khi truyn đi. Việc hoá thường
theo quy tắc nhất định gọi hệ mật mã. Hiện nay hóa đồng cấu hệ hóa
tính bảo mật tốt nhất.Hệ hoá Elgamal có tính chất đồng cấu, nhờ thể
tính được kết quả trong cuộc bphiếu “chọn một trong hai”,mà không cần giải
từng lá phiếu. Sơ đồ chia sẻ bí mật Shamir phối hợp với hệ mã hoá Elgamal còn có
tính chất đặc biệt hơn nữa, nhờ nó có thể chia lá phiếu thành nhiều mảnh,cử tri gửi
mỗi mảnh cho một thành viên ban kiểm phiếu, khi khớp các mảnh phiếu lại sẽ
được nội dung đầy đủ của lá phiếu. Bài báo cáo này trình y các tính chất trên
chỉ ra ứng dụng của chúng trong bỏ phiếu từ xa.
Nhóm thực hiện : Nhóm 6
Đoàn Văn Quyết
Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Văn Cương
Nguyễn Chí Hướng
1
Mã hóa đồng cấu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mã hóa đồng cấu - Người đăng: Chàng Khờ Thủy Chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Mã hóa đồng cấu 9 10 493