Ktl-icon-tai-lieu

mã nguồn mở

Được đăng lên bởi nnthien
Số trang: 133 trang   |   Lượt xem: 1089 lần   |   Lượt tải: 0 lần
là phiên bản của linux, với nhiều tính năng đa dạng thú vị thay thế dần window trong giai đoạn sắp tới
Hướng dn s dng h điu hành Ubuntu
1
MC LC
GII THIU ........................................................................................... 3 U
CHƯƠNG 01: TNG QUAN V UBUNTU........................................ 5
1. Gii thiu v Linux........................................................................... 5
2. Giy phép Công cng GNU............................................................ 12
3. H điu hành Ubuntu...................................................................... 13
CHƯƠNG 02: CÀI ĐẶT H ĐIU HÀNH UBUNTU ..................... 15
1. Gii thiu v b cài Ubuntu............................................................ 15
2. La chn phiên bn Ubuntu ........................................................... 15
3. Ti b cài h điu hành mã ngun m Ubuntu .............................. 16
4. Hướng dn cài đặt Ubuntu.............................................................. 17
CHƯƠNG 03: CU TRÚC H THNG ........................................... 29
1. Cu trúc thư mc ca Ubuntu......................................................... 29
2. Người dùng và quyn hn............................................................... 32
3. Màn hình làm vic Desktop............................................................ 33
4. Ca s dòng lnh (Terminal).......................................................... 35
CHƯƠNG 04: QUN LÝ UBUNTU................................................... 37
1. Cài đặt và g b phn mm............................................................ 37
2. Qun lý tp tin và thư mc ............................................................. 48
3. B sung phông ch Unicode .......................................................... 56
4. Gõ tiếng Vit trong Ubuntu............................................................ 57
CHƯƠNG 05: THIT LP VÀ TÙY BIN UBUNTU .................... 65
1. Tùy biến Ubuntu............................................................................. 65
2. Thiết lp Ubuntu............................................................................. 83
3. Cài đặt máy in................................................................................. 87
4. Thiết b lưu tr d liu lưu động .................................................... 91
mã nguồn mở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mã nguồn mở - Người đăng: nnthien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
133 Vietnamese
mã nguồn mở 9 10 939