Ktl-icon-tai-lieu

mạch điện

Được đăng lên bởi lehainhan1996
Số trang: 215 trang   |   Lượt xem: 1846 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM

MẠCH ĐIỆN 1

SỐ TIẾT: 45
LỚP: HỆ ĐẠI HỌC
GV: Ts. CHÂU MINH THUYÊN

GIỚI THIỆU
• NỘI DUNG
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về mạch điện
Chương 2: Mạch xác lập điều hòa
Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch
Chương 4: Mạch ba pha
Chương 5: Mạch hai cửa
• THI VÀ KIỂM TRA
- Thi giữa kỳ
- Tiểu luận hoặc bài tập lớn
- Thi cuối kỳ: Tự luận

• TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Phạm Thị Cư,Trương Trọng Tuấn Mỹ, Lê Minh Cường,
MẠCH ĐIỆN 1 NXB ĐH Quốc Gia TP. HCM, 2005.
[2].Phạm Thị Cư,Trương Trọng Tuấn Mỹ, Lê Minh Cường,
Bài tập Mạch Điện 1 trường Đại Học Bách khoa. NXB ĐH
Quốc Gia TP. HCM. 2005.
[3]. Nguyễn Quân, Lý thuyết mạch 1, NXB ĐH Quốc Gia
TP. HCM, 1996.
[4]. Nguyễn Quân, Bài tập Lý thuyết mạch 1, NXB ĐH Quốc
Gia TP. HCM, 1996.
[6]. John o’malley, Ph.D, Basic Circuit Analysis, Second
Edition, 1992.
[7]. J. David Irwin, R. Mark Nelms, Basic Engineering
Circuit Analysis, 9th, 2008.

CHƯƠNG 1
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ
BẢN VỀ MẠCH ĐIỆN

1.1.MẠCH ĐIỆN VÀ MÔ HÌNH
• Mạch điện: là một hệ gồm các thiết bị điện, điện tử
ghép lại trong đó xảy ra các quá trình truyền đạt, biến
đổi năng lượng hay tín hiệu điện từ do bởi các đại lượng
dòng điện hoặc điện áp.
• Phần tử chính của mạch điện: Phần tử nguồn và
phần tử phụ tải.
• Nguồn: là phần tử dùng cung cấp năng lượng điện hoặc
tín hiệu điện cho mạch hay phụ tải.
Vd: máy phát điện (biến đổi cơ năng thành điện năng), ắc
qui (biến đổi hoá năng thành điện năng),
• Tải: là phần tử tiêu tán năng lượng điện (nhận năng
lượng điện để biến thành dạng năng lượng khác).
Vd: động cơ điện (cơ năng), đèn điện (quang năng), bếp
điện (nhiệt năng), ….

1.1.MẠCH ĐIỆN VÀ MÔ HÌNH

1.1.MẠCH ĐIỆN VÀ MÔ HÌNH

1.1.MẠCH ĐIỆN VÀ MÔ HÌNH

1.1.MẠCH ĐIỆN VÀ MÔ HÌNH

1.1.MẠCH ĐIỆN VÀ MÔ HÌNH

1.2. CÁC PHẦN TỬ MẠCH
1.2.1. PHẦN TỬ ĐIỆN TRỞ

1.2.1. PHẦN TỬ ĐIỆN TRỞ

1.2.2. PHẦN TỬ ĐIỆN DUNG

1.2.2. PHẦN TỬ ĐIỆN DUNG

1.2.3. PHẦN TỬ ĐIỆN CẢM

1.2.4. CÁC NGUỒN ĐIỆN

1.2.4. CÁC NGUỒN ĐIỆN

1.2.4. CÁC NGUỒN ĐIỆN

1.2.4. CÁC NGUỒN ĐIỆN

1.2.5. ĐIỆN CẢM CÓ GHÉP HỖ CẢM

1.4. PHÂN LOẠI MẠCH ĐIỆN

1.4. PHÂN LOẠI MẠCH ĐIỆN

1.5. CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA MẠCH ĐIỆN

1.5. CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA MẠCH ĐIỆN

d

d

1.5. CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA MẠCH ĐIỆN

1.5.1. ĐỊNH LUẬT KIRCHHOFF 1

1.5.2. ĐỊNH LUẬT KIRCHHOFF 2

1.5.2. ĐỊNH LUẬT KIRCHHOFF 2

VÍ DỤ VỀ ĐỊNH LUẬT KIRCHHOFF

1.6. PHÉP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG

1.6. PHÉP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG

1.6. PHÉP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG

VÍ DỤ

VÍ DỤ

1.6. PHÉP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ...




 !
mạch điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mạch điện - Người đăng: lehainhan1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
215 Vietnamese
mạch điện 9 10 626