Ktl-icon-tai-lieu

mạch ghép định hướng

Được đăng lên bởi Lâm Phong
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 752 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đường truyền ghép định hướng

Hệ số ghép (coupling): CdB=10log(P1/P3)
Hệ số cách ly (isolation):IdB =10log(P1/P4)
Hệ số định hướng (directivity):DdB =10log(P3/P4)

Mô hình mạch tương đương:

Mode chẵn:

ve= v1+v2
ie = i1+i2

Đây là phương trình truyền sóng trên đường truyền sóng (đơn) có
điện áp và dòng điện trên đường truyền là ve và ie.
Suy ra hệ số pha và trở kháng đặc tính ở mode chẵn:

Nếu kc=kL=k:

Mode lẻ:

vo= v1-v2
io = i1-i2

Đây là phương trình truyền sóng trên đường truyền sóng (đơn) có
điện áp và dòng điện trên đường truyền là vo và io.
Suy ra hệ số pha và trở kháng đặc tính ở mode lẻ:

Nếu kc=kL=k:

So sánh với trường hợp ở mode chẵn:

Ma trận tán xạ:

Ma trận tán xạ của một đoạn đường truyền sóng:

Nếu R0=RC:

Mode chẵn:

Mode lẻ:

Chồng chập:

Nếu chiều dài l = λ / 4 ⇒ β l = π / 2

Nếu k = 1/ 2

(ghép 3dB)

Sự phụ thuộc vào tần số (chiều dài)

Thiết kế thực tế:

...
Đường truyn ghép định hướng
H s ghép (coupling): C
dB
=10log(P
1
/P
3
)
H s cách ly (isolation):I
dB
=10log(P1/P4)
H s định hướng (directivity):D
dB
=10log(P3/P4)
mạch ghép định hướng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mạch ghép định hướng - Người đăng: Lâm Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
mạch ghép định hướng 9 10 307