Ktl-icon-tai-lieu

magento

Được đăng lên bởi vu96hut
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2099 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Tìm hiểu về hệ thống mã nguồn mở Magento
EAV là 1 kiểu khái niệm liên quan đến chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Về mặt khái niệm bạn có thể
hiểu nó như sau:
- Theo cách tổ chức cơ sở dữ liệu đơn giản trong 1 table duy nhất cho các products theo kiểu
table gồm các columns như product_id, và các product attributes, mỗi product sẽ có giá trị các
attribute được lưu trong 1 row, nếu các products có thêm attributes thì phải sửa lại schema của
database, thêm columns cho table.
- Theo cách tổ chức của mô hình EAV sẽ có ít nhất 2 tables: e.g. table 1 để định nghĩa attribute
(e.g. gồm các columns như attribute_id, attribute_name, attribute_type...) và table 2 để lưu giá trị
của các attribute cho từng product entity (e.g. gồm các columns như entity_id, attribute_id,
attribute_value...). Khi đó giá trị các attribute của 1 entity sẽ được lưu trên nhiều row thay vì 1
row trong mô hình trên, và khi thêm 1 attribute mới, thay vì phải thêm column tức là phải thay
đổi schema của database, thì chỉ cần thêm 1 row định nghĩa cho attribute mới trong table 1 và
thêm các row trong table 2 chứa các giá trị của attribute mới của từng entity.

Hiện nay Magento là hệ thống CMS về thương mại được nhiều ưa thích và tin cậy. Không những
nhờ vào tính năng do Magento cung cấp mà nó còn có giao diện đẹp và tương đối thân thiện với
người dùng.
Bên cạnh đó , Magento vẫn có những hạn chế nhất định như tốc độ load 1 trang làm bằng
magento khá lâu và hệ thống của Magento tương đối là phức tạp. Tài liệu về Magento đặc biệt là
tiếng việt còn khá ít.
Bài viết dưới đây tôi hi vọng sẽ làm thỏa mãn những người mới tìm hiểu về Magento và có thể tự
phát triển những Extension của riêng mình

Mục lục


Giới thiệu về Magento
o

Magento là gì?

o

Các tính năng tổng quát mà Magento cung cấp



Cài đặt



Cấu trúc thư mục trong source code Magento



Cấu trúc MVC và kiến trúc Event-Driven trong Magento
o

Cấu trúc MVC

o




Event-Driven Architecture

Cấu trúc của module và các bước xây dựng 1 module cơ bản trong Magento
o

Cấu trúc của module trong Magento

o

Các bước xây dựng module trong Magento

Tài liệu tham khảo

Giới thiệu về Magento
Magento là gì?
Magento là một mã nguồn mở giúp tạo các trang web thương mại điện tử. Magento được triển
khai vào ngày 31 tháng 3 năm 2008, được sáng lập bởi Varien, xây dựng trên nền tảng các thành
phần của Zend Framework. Magento hiện xuất bản dưới giấy phép Phần mềm mở 3.0(Open
Software License version 3.0). Kể từ phiên bản 1.1.7 một số phần được cấp giấy phép theo
Aca...
Tìm hiểu về hệ thống mã nguồn mở Magento
EAV là 1 kiểu khái niệm liên quan đến chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Về mặt khái niệm bạn có thể
hiểu nó như sau:
- Theo cách tổ chức cơ sở dữ liệu đơn giản trong 1 table duy nhất cho các products theo kiểu
table gồm các columns như product_id, và các product attributes, mỗi product sẽ có giá trị các
attribute được lưu trong 1 row, nếu các products có thêm attributes thì phải sửa lại schema của
database, thêm columns cho table.
- Theo cách tổ chức của mô hình EAV sẽ có ít nhất 2 tables: e.g. table 1 để định nghĩa attribute
(e.g. gồm các columns như attribute_id, attribute_name, attribute_type...) và table 2 để lưu giá trị
của các attribute cho từng product entity (e.g. gồm các columns như entity_id, attribute_id,
attribute_value...). Khi đó giá trị các attribute của 1 entity sẽ được lưu trên nhiều row thay vì 1
row trong mô hình trên, và khi thêm 1 attribute mới, thay vì phải thêm column tức là phải thay
đổi schema của database, thì chỉ cần thêm 1 row định nghĩa cho attribute mới trong table 1 và
thêm các row trong table 2 chứa các giá trị của attribute mới của từng entity.
Hiện nay Magento là hệ thống CMS về thương mại được nhiều ưa thích và tin cậy. Không những
nhờ vào tính năng do Magento cung cấp mà nó còn có giao diện đẹp và tương đối thân thiện với
người dùng.
Bên cạnh đó , Magento vẫn có những hạn chế nhất định như tốc độ load 1 trang làm bằng
magento khá lâu và hệ thống của Magento tương đối là phức tạp. Tài liệu về Magento đặc biệt là
tiếng việt còn khá ít.
Bài viết dưới đây tôi hi vọng sẽ làm thỏa mãn những người mới tìm hiểu về Magento và có thể tự
phát triển những Extension của riêng mình
Mục lục
Giới thiệu về Magento
o Magento là gì?
o Các tính năng tổng quát mà Magento cung cấp
Cài đặt
Cấu trúc thư mục trong source code Magento
Cấu trúc MVC và kiến trúc Event-Driven trong Magento
o Cấu trúc MVC
magento - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
magento - Người đăng: vu96hut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
magento 9 10 213