Ktl-icon-tai-lieu

mạng băng rộng

Được đăng lên bởi Lê Thành Trung
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1090 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TS. Nguyễn Tài Hưng
Bộ môn Kỹ thuật thông tin
Khoa Điện tử - Viễn thông
ĐHBK Hà Nội
Email: hungtai-fet@mail.hut.edu.vn
Chương 2. Tổng quan về
Lý thuyết lưu lượng
mạng băng rộng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mạng băng rộng - Người đăng: Lê Thành Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
mạng băng rộng 9 10 255