Ktl-icon-tai-lieu

Mạng băng rộng

Được đăng lên bởi Lê Thành Trung
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 395 lần   |   Lượt tải: 1 lần
giới thiệu mạng băng rộng
TS. Nguyễn Tài Hưng
Bộ môn Kỹ thuật thông tin
Khoa Điện tử - Viễn thông
ĐHBK Hà Nội
Email: hungtai-fet@mail.hut.edu.vn
Chương mở đầu - Giới thiệu
môn học
Mạng băng rộng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng băng rộng - Người đăng: Lê Thành Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Mạng băng rộng 9 10 807