Ktl-icon-tai-lieu

Mạng Doanh Nghiệp

Được đăng lên bởi hung2010pro2010
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 826 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 15 - Nối mạng LAN
1. Mạng LAN ( Local Area Network - Mạng cục bộ )
z

Mạng LAN là mạng cho phép kết nối nhiều máy tính lại với
nhau trong phạm vi một phòng, một tổ chức, một cơ quan với
mục
đích :
- Liên lạc các máy với nhau
- Chia sẻ thông tin
- Chia sẻ tài nguyên

Mạng LAN kết nối nhiều thiết bị .
2. Các kiểu đấu mạng LAN
a) Mạng LAN đấu kiểu BUS

Mạng LAN đấu kiểu BUS

z

z

z

z

Với kiểu BUS các máy tính được nối với nhau thông qua một
trục cáp, ở hai đầu trục cáp có các Terminador đánh dấu điểm
kết thúc đường trục, mỗi máy tính được nối với đường trục
thông qua một Transceptor .
Ưu điểm :
+ Ưu điểm của cách đấu mạng này là tiết kiệm được dây cáp
Nhược điểm :
+ Nhược điểm của đấu mạng kiểu này là tốc độ chậm
+ Khi trên đường cáp có sự cố thì toàn bộ mạng sẽ bị ngưng
hoạt động .
+ Khi mạng có sự cố rất khó kiểm tra phát hiện ra vị trí bị lỗi .
=> Vì các nhược điểm trên nên mạng này ít được sử dụng .

b) Mạng LAN đấu kiểu RING ( Kiểu vòng )

Mạng LAN đấu kiểu RING (vòng)
z

z

z

z

Với kiểu RING các máy tính được nối với nhau trêm một trục
khép kín, mỗi máy tính được nối với đường trục thông qua một
Transceptor .
Ưu điểm :
+ Ưu điểm của cách đấu mạng này là tiết kiệm được dây cáp,
tốc độ có nhanh hơn kiểu BUS .
Nhược điểm :
+ Nhược điểm của đấu mạng kiểu này là tốc độ vẫn bị chậm
+ Khi trên đường cáp có sự cố thì toàn bộ mạng sẽ bị ngưng
hoạt động .
+ Khi mạng có sự cố rất khó kiểm tra phát hiện ra vị trí bị lỗi .
=> Vì các nhược điểm trên nên mạng này cũng ít được sử
dụng .

c) Mạng LAN đấu kiểu hình sao STAR

Mạng LAN đấu theo kiểu STAR
z

z

z

z

Mạng LAN đấu kiểu hình sao cần có một thiết bị trung gian
như Hub hoặc Switch, các máy tính được nối với thiết bị trung
gian này.
Ưu điểm :
+ Ưu điểm của kiểu đấu mạng này là tốc độ nhanh .
+ Khi một máy trên mạng có sự cố thì không làm ảnh hưởng
đến các máy khác .
+ Dễ dàng tìm ra vị trí lỗi để khắc phục sửa chữa .
Nhược điểm :
+ Tốn nhiều dây cáp mạng, do đó chi phí tăng .
=> Vì có nhiều ưu điểm hơn vì vậy mạng này được sử dụng
rộng dãi trong thực tế .

3. Cáp mạng .
z

z

Trong thực tế ta thường sử dụng kiểu đấu mang hình sao sử
dụng Hub hoặc Switch làm thiết bị trung gian, trong trường hợp
này ta sử dụng cáp mạng 8 sợi .
Trường hợp ta đấu hai máy với nhau ta cũng dùng cáp mạng 8
sợi

Dây cáp mạng 8 sợi .
z

Khi đấu máy tính với Modem ADSL ta cũng sử dụng cáp 8
sợi .

Dây cáp mạng 8 sơi dùng để đấu nối 2 máy tính
hoặc đấu giữa máy tính với Modem ADSL
4. Card mạng - Card Net
z

Để các máy tính ...
Chương 15 - Ni mng LAN
1. Mng LAN ( Local Area Network - Mng cc b )
z
Mng LAN là mng cho phép kết ni nhiu máy tính li vi
nhau trong phm vi mt phòng, mt t chc, mt cơ quan vi
mc
đích :
- Liên lc các máy vi nhau
- Chia s thông tin
- Chia s tài nguyên
Mng LAN kết ni nhiu thiết b .
2. Các kiu đấu mng LAN
a) Mng LAN đấu kiu BUS
M
n
g
LAN đấu ki
u BU
S
Mạng Doanh Nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng Doanh Nghiệp - Người đăng: hung2010pro2010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Mạng Doanh Nghiệp 9 10 309