Ktl-icon-tai-lieu

Mạng không dây và các vấn đề an ninh

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 641 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mạng không dây và các vấn đề an ninh
trang này đã được đọc

lần

Tóm tắt nội dung
• Kỹ thuật mạng không dây WLAN
• Những vấn đề an ninh của mạng không dây
• Một số công cụ hacking mạng không dây
• Các biện pháp bảo vệ và phát hiện thâm nhập
Kỹ thuật mạng không dây WLAN
• Mạng không dây WLAN hiện nay dựa trên nền tảng các tiêu chuẩn IEEE 802.11:
– Hoạt động trên các tấn số 2.4 và 5 Ghz thuộc dải tần số giành cho công nghiệp, khoa học và Y tế (ISM).
– Tốc độ từ 1 Mb/s đến 54 Mb/s
Kỹ thuật mạng không dây WLAN

• IEEE 802.11 quy định các tiêu chuẩn về tín hiệu và giao thức nhằm đảm bảo tính tương thích cho các
thiết bị mạng không dây.
• Nhờ IEEE 802.11, sự ứng dụng của WLAN đã có bước phát triển nhảy vọt trong 3 năm gần đây.

Một số ưu điểm của mạng không dây WLAN

• Không phải khoan tường, bấm và đi dây.
• Không phải ngồi tại những vị trí cố định.
• Trong nhiều trường hợp là giải pháp rẻ hơn cho mạng LAN
• Có thể kết nối ở khoảng cách xa hơn so với các thiết bị blue tooth hoặc IR.
• Công suất và tốc độ có thể chấp nhận được…..

Nhược điểm của mạng không dây

• Phức tạp hơn trong việc thiết lập, quản lý và vận hành mạng.

• Thông tin được truyền trên không trung trên tần số dùng chung dẫn đến các vấn đề an ninh và nhiễu.
• Tần số càng cao thì tốc độ càng cao, nhưng đồng thời độ suy giảm cũng càng cao...

Các mô hình WLAN

• Mô hình infrastructure: ABCDEF kết nối thông qua AP
• Extended Service Set (ESS)
• A - - - | - ------- Access Point (AP)------- | - - - D
•B---||---E
•C---||---F
• Mô hình ad-hoc: ABCD kết nối với nhau trực tiếp
•A---C
•|\/|
• | /\ |
•|/\|
•B---D

Những vấn đề an ninh của mạng không dây

• Nhận thức của người dùng:
– Kỹ thuật mới, hiện đại, ít người am hiểu tường tận.
– Quan điểm chủ quan (quá phức tạp chắc không ai biết)
– Cấu hình mặc định của các thiết bị thường ở chế độ mở hoàn toàn.
• Các lỗ hổng bảo mật:
– WEP (wired equivalent protocol) không an toàn
– MAC filtering không hiệu quả vì MAC có thể bị thay đổi

Lỗ hổng bảo mật WEP

• Wired Equivalent Protcol (WEP) là một bộ phận bảo mật của chuẩn IEEE 802.11.

• WEP sử dụng 64 hoặc 128 bits keys để mã hoá data ở mức link-layer dựa trên thuật toán RC4, trong đó
24 bits được dùng cho Initialization Vector (IV).

Lỗ hổng bảo mật WEP

• Do nhược điểm của việc ứng dụng IV và RC4 trong chuẩn 802.11, khoá WEP có thể bị bẻ gãy trong
khoảng thời gian tính bằng phút với một may tính thông thường.

MAC spoofing

• Phần lớn các Access Point đều sử dụng danh sách địa chỉ MAC như là một phương tiện ...
Mạng không dây và các vấn đề an ninh
trang này đã được đọc lần
Tóm tắt nội dung
• Kỹ thuật mạng không dây WLAN
• Những vấn đề an ninh của mạng không dây
• Một số công cụ hacking mạng không dây
• Các biện pháp bảo vệ và phát hiện thâm nhập
Kỹ thuật mạng không dây WLAN
• Mạng không dây WLAN hiện nay dựa trên nền tảng các tiêu chuẩn IEEE 802.11:
– Hoạt động trên các tấn số 2.4 và 5 Ghz thuộc dải tần số giành cho công nghiệp, khoa học và Y tế (ISM).
– Tốc độ từ 1 Mb/s đến 54 Mb/s
Kỹ thuật mạng không dây WLAN
• IEEE 802.11 quy định các tiêu chuẩn về tín hiệu và giao thức nhằm đảm bảo tính tương thích cho các
thiết bị mạng không dây.
• Nhờ IEEE 802.11, sự ứng dụng của WLAN đã có bước phát triển nhảy vọt trong 3 năm gần đây.
Một số ưu điểm của mạng không dây WLAN
• Không phải khoan tường, bấm và đi dây.
• Không phải ngồi tại những vị trí cố định.
• Trong nhiều trường hợp là giải pháp rẻ hơn cho mạng LAN
• Có thể kết nối ở khoảng cách xa hơn so với các thiết bị blue tooth hoặc IR.
• Công suất và tốc độ có thể chấp nhận được…..
Nhược điểm của mạng không dây
• Phức tạp hơn trong việc thiết lập, quản lý và vận hành mạng.
Mạng không dây và các vấn đề an ninh - Trang 2
Mạng không dây và các vấn đề an ninh - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mạng không dây và các vấn đề an ninh 9 10 644