Ktl-icon-tai-lieu

mạng không dây

Được đăng lên bởi Quyền Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 505 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mạng Không Dây
Tốc Độ Cao
WIMAX ( 4G )

Click to edit Master text styles
 Second level
 Third level
 Fourth level
 Fifth level

Mạng Không Dây
Tốc Độ Cao
WIMAX ( 4G )
Lớp K3CNTT_HTU
Giảng Viên : Th.S : Nguyễn Quốc Dũng
Nhóm thực hiện : Nguyễn Trí Quyền
Phong La Ty So Lar Phong

WiMAX
 Tổng quan về WiMax
 Các chuẩn WiMAX
 Chuẩn 802.16

 Cấu trúc mạng (Network Topology)
 Chồng giao thức (Protocol stack)
 Công nghệ điều chế
 Công nghệ song công.
 Công nghệ ghép kênh
 Chất lượng dịch vu
 Các chuẩn bổ sung của WiMAX
 Vấn đề bảo mật

 Các điểm yếu trong bảo mật của WiMAX
 Biện pháp tăng cường bảo mật cho WiMAX
 Kết luận
 Ưu điểm và ứng dụng

...
Mạng Không Dây
Tốc Độ Cao
WIMAX ( 4G )
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
mạng không dây - Trang 2
mạng không dây - Người đăng: Quyền Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
mạng không dây 9 10 84