Ktl-icon-tai-lieu

Mạng máy tính

Được đăng lên bởi thachuit
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 572 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Computer Network
Mạng máy tính
Vũ Trí Dũng
dungvt@uit.edu.vn

Mục tiêu của khóa học
• Cung cấp các kiến thức tổng quát về
mạng máy tính.
• Mô tả chi tiết kiến trúc của mô hình OSI và
TCP/IP.
• Mô tả về giao thức và các dịch vụ tại mỗi
tầng trong 2 mô hình trên.

Nội dung khóa học
1. Giới thiệu tổng quát về mạng máy tính và Internet
2. Lớp ứng dụng
3. Lớp vận chuyển
4. Lớp mạng
5. Lớp liên kết và mạng cục bộ
6. Các mạng không dây và di động

Sách giáo khoa
• Kurose, J & Keith Ross, K 2004, Computer
Networking: A Top Down Approach
Featuring the Internet, 3rd edn, AddisonWesley.

Các quy định của khóa học
• Các hoạt động trong khóa học
– Sinh viên phải chuẩn bị, tìm hiểu bài trước khi đến lớp.
– Giải thích và hiểu các khái niệm mới cũng như các
điểm chính của bài học.
– Làm bài tập.

• Các yêu cầu khác
– Không để điện thoại reng trong lớp.

Phương thức đánh giá
•

•

Các thành phần đánh giá (thông tin này sẽ còn được điều chỉnh theo
yêu cầu của Khoa Mạng máy tính)
Kiểm tra giữa kỳ (MT)

30 %

Thi cuối môn học (FE)

70 %

Tổng điểm = 30% (MT) + 70% (FE)

Tài liệu tham khảo
• Dùng phương pháp ghi tài liệu tham khảo
của Harvard khi viết bài báo cáo


• Dùng “Từ điển Tiếng Việt – Hoàng Phê”
để kiểm tra chính tả

Hỏi đáp

...
Computer Network
Mạng máy tính
Vũ Trí Dũng
dungvt@uit.edu.vn
Mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng máy tính - Người đăng: thachuit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Mạng máy tính 9 10 762