Ktl-icon-tai-lieu

Mạng máy tính

Được đăng lên bởi hoangtrongnghia160
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 789 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài20:Mạngmáytính

N h ó m : N g h ĩ a ,Tr u n g , D ũ n g

Tạisaom áytí nhlạicầnphải
Kếtnóim ạng?

?

Tôi muốn in
vài bức ảnh trong máy tính
của bạn

Thế
có
ã
đ
Nhưng
m
tâ
n
Yê
B
US
i là
ả
h
p
g
Khôn
án
g
n
ơ
phư
nhất
u
ư
tối

Nên kết nối
ng
u
h
gc
n
Dù
iệu
l
dữ
ềm
m
ần
ph
bị
t
ế
n
thi
ê
y
gu
n
i
tà
n…
ề
t
đắt

•

•

•

•

các máy
tính trong
Môi trường
mạng

Mạng máy
KHÁI tính
NIỆMlà gì?

•
•

Tậphợpcácmáytính
Đượckếtnốitheomột

phươngthức

•

Traođổidữliệuvà

THÀNH

-Máytính
dùngchungthiếtbị
-Thiếtbịmạng

PHẦN

-Phầnmềm
-Saochépmộtlượng
lớndữliệu
-Dùngdữliệuchung

LỢIÍCH

…….v….v…

Ngoàiramáytínhcòncómộtsốlợiíchnhư:

LướtFACEBOOK,xemphimnghenhạctrựctuyến

Đọcbáo,xemtintứconline

Muabán,họctậpthậmchílàchưabệnhquamạng

Gửinhậnmail,tìmkiếmthôngtin quamạng

Chơigame

Câuhỏitrắcnghiệm:
Câu1:thiếtbịđiệntửnàodướiđâykhông
thểsửdụngmạngkhôngdây?

a)Điệnthoại

b) Radio

c) Laptop

d)Máytínhbàn

Câu2:Mạngmáytínhgồmbaonhiêuthànhphần?

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Câu3:Việckếtnốimáytínhthànhmạngmáytínhlàđể:

a.Gỉaitrí

b.Dùngtrungmáyin,phầnmềm

c . S a o c h é p m ộ t k h ố i l ư ợ n g t h ô n g ti n

d. Chiasẻtàinguyên

Câu4:MạngLANlàmạngkếtnốicácmáytính:

a.Cùng1hệđiềuhành

b. Ởcáchnhau1khoảngcáchlớn

c. Ởgầnnhau

d.Khôngdùngchungmộtgiaothức

Câu5:Trongcácphátbiểusauvề
mạngmáytínhphátbiểunàođúng?

a.Mạngmáytínhlàcácmáytínhđượcliênkếtvớinhau

b.Mạngmáytínhgồmcácdâymạngvàcácmáytính

c.Mạngmáytínhbaogồm;cácmáytính,thiếtbịmạng
dảmbảoviệckếtnốiphầnmềmchophépmáytínhthực
hiệngiaotiếpvớicácmáy

d.Mạngtínhtínhgồmcácmáytínhvàdữliệucósẵn

Câu6:Bốtrímáytínhtrongmạngcóthểlà:

a.Đườngthẳng

b.Vòng

c.Hìnhđagiác

d.CảA,B,C

Câu7:Nhữngyếutốnàoảnhhưởngđếnviệcchọnmạng:

a.Sốlượngmáytínhtrongmạng

b.Tốcđộtruyềnthôngtrongmạng

c.Địađiểmlắpmạngvàkhảnăngtàichính

d.CảA,B,C

Câu8: Ailàchủcủamạng?

a.Cácchínhphủ

b.NướcMỹ

c.Cáccôngtyvàtậpđoànlớn

d .Tấ t c ả c h ú n g t a

Xintrânthànhcảmơn
vìđãtheorõi!

SAY GOODBYE !!!

...

Mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng máy tính - Người đăng: hoangtrongnghia160
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Mạng máy tính 9 10 295