Ktl-icon-tai-lieu

Mạng máy tính

Được đăng lên bởi Phù Thủy
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 288 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2009-2010
MÔN : MẠNG MÁY TÍNH
LỚP: CĐTH07 & CĐĐT07 & CĐVT07

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1. (3 điểm)
Trình bày mô hình OSI và chức năng của từng tầng
Câu 2. (4 điểm)
Một host có địa chỉ IP 195.168.3.72/255.255.255.240.
a. Hãy cho biết mạng có bao nhiêu mạng con.
b. Mỗi mạng con có bao nhiêu máy.
c. Đối với từng mạng con hãy cho biết địa chỉ bắt đầu, địa chỉ kết thúc, địa chỉ
broadcast.
Câu 3. (3 điểm)
Hãy so sánh chức năng của Hub và Switch.
---Hết--Bộ môn Tin học

Giáo viên ra đề thi

Trang 1

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2009-2010
MÔN : MẠNG MÁY TÍNH
LỚP: CĐTH07 & CĐĐT07 & CĐVT07
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1. (3 điểm)
Trình bày mô hình OSI và chức năng của từng tầng
Vẽ hình (1.5 điểm)

Trình bày chức năng từng tầng (1.5 điểm)
Tầng 7: Tầng ứng dụng (Application layer)
Nó cung cấp phương tiện cho người dùng truy nhập các thông tin và dữ liệu trên mạng thông qua
chương trình ứng dụng. Một số ví dụ về các ứng dụng trong tầng này bao gồm Telnet, giao thức
truyền tập tin FTP và giao thức truyền thư điện tử SMTP, DNS …
Tầng 6: Tầng trình diễn (Presentation layer)
Tầng trình diễn biến đổi dữ liệu để cung cấp một giao diện tiêu chuẩn cho tầng ứng dụng. Nó thực
hiện các tác vụ như mã hóa dữ liệu, nén dữ liệu.
Tầng 5: Tầng phiên (Session layer)
Tầng phiên kiểm soát các (phiên) hội thoại giữa các máy tính. Tầng này thiết lập, quản lý và kết thúc
các kết nối giữa trình ứng dụng địa phương và trình ứng dụng ở xa.
Tầng 4: Tầng giao vận (Transport Layer)
Tầng giao vận cung cấp dịch vụ chuyên dụng chuyển dữ liệu giữa các người dùng tại đầu cuối, nhờ
đó các tầng trên không phải quan tâm đến việc cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu đáng tin cậy và hiệu
quả. Tầng giao vận kiểm soát độ tin cậy của một kết nối được cho trước. Một số giao thức có định
hướng trạng thái và kết nối (state and connection orientated). Có nghĩa là tầng giao vận có thể theo
dõi các gói tin và truyền lại các gói bị thất bại. Một ví dụ điển hình của giao thức tầng 4 là TCP.
Tầng này là nơi các thông điệp được chuyển sang thành các gói tin TCP hoặc UDP. Ở tầng 4 địa chỉ
được đánh là address ports, thông qua address ports để phân biệt được ứng dụng trao đổi.
Tầng 3: Tầng mạng (Network Layer)
Tầng mạng cung cấp các chức năng và qui trình cho việc truyền các chuỗi dữ liệu có độ dài đa dạng,
từ một nguồn tới một đích. Tầng mạng t...
Trang 1
Câu 1. (3 điểm)
Trình bày mô hình OSI và chc năng ca tng tng
Câu 2. (4 điểm)
Một host có địa chỉ IP 195.168.3.72/255.255.255.240.
a. Hãy cho biết mạng có bao nhiêu mạng con.
b. Mỗi mạng con có bao nhiêu máy.
c. Đối với từng mạng con hãy cho biết địa chỉ bắt đầu, địa chỉ kết thúc, địa chỉ
broadcast.
Câu 3. (3 điểm)
Hãy so sánh chức năng của Hub và Switch.
---Hết---
B môn Tin học Giáo viên ra đ thi
B CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUT CAO THNG
ĐỀ THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2009-2010
MÔN : MẠNG MÁY TÍNH
LP: TH07 & CĐĐT07 & CĐVT07
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề
Mạng máy tính - Trang 2
Mạng máy tính - Người đăng: Phù Thủy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mạng máy tính 9 10 907