Ktl-icon-tai-lieu

MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN

Được đăng lên bởi nguyenphuochieu1308
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 2212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
KHOA CAO ĐẲNG THỰC HÀNH

MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN

Welcome HUTECH.EDU.VN
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : NGUYỄN ĐỨC QUANG
SINH VIÊN NỘP BÀI :LÂM CHÍ TÂN
LỚP :........... C11QM12..............
MSSV:1122060165

TP.HỒ CHÍ MINH ,08/2013

Trang 1

MỤC LỤC
I. Nội dung yêu cầu bài lab .................................................................................................. 4
1. Sơ đồ mạng mô phỏng trên visio .................................................................................. 4
2.Sơ đồ mạng trên GNS3 .................................................................................................. 4
3. Mô tả ............................................................................................................................. 5
4. Công cụ cần phảicó thể thực hiện bài thi ...................................................................... 5
5. Yêu cầu ........................................................................................................................ 6
II. Kiến thức cần biết ........................................................................................................... 7
1. Công Nghệ Frame_Relay ............................................................................................. 7
1.1. Giới thiệu ................................................................................................................ 7
1.2. Đặc điểm công nghệ ............................................................................................... 7
1.3. Lợi ích dịch vụ: ...................................................................................................... 8
2. Công Nghệ ATM .......................................................................................................... 8
3.Công Nghệ MPLS ......................................................................................................... 9
3.1 Tổng quan MPLS .................................................................................................... 9
3.2 Lợi ích của MPLS ................................................................................................... 9
3.3 Đặc điểm mạng MPLS .......................................................................................... 10
4. Công nghệ lease line ................................................................................................... 10
4.1 Giới thiệu ..........................................................
Trang 1
ĐẠI HỌC TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
KHOA CAO ĐẲNG THỰC HÀNH
MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN
Welcome HUTECH.EDU.VN
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : NGUYỄN ĐỨC QUANG
SINH VIÊN NỘP BÀI :LÂM CHÍ TÂN
LỚP :........... C11QM12..............
MSSV:1122060165
TP.HỒ CHÍ MINH ,08/2013
MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN - Người đăng: nguyenphuochieu1308
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN 9 10 267