Ktl-icon-tai-lieu

Mạng máy tính và truyền thông

Được đăng lên bởi Nguyễn Mạnh Đức
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1509 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
Các câu hỏi ôn tập môn
Mạng máy tính và truyền thông công nghiệp
Họ tên: Nguyễn Mạnh Đức
MSV: 1203260
Lớp: Hệ thống điều khiển giao thông
Khóa: 53
1. Phân loại các công nghệ Ethernet được cung cấp bởi các tổ chức cung cấp và được

thương mại theo hướng tiếp cận vận hành các thiết bị tớ? Theo phân loại này thì
Profinet IRT thuộc nhóm nào? Tại sao?
Cách 1: Gồm 2 loại: Ethernet văn phòng và Ethernet công nghiệp.
Cấu trúc của mạng Ethernet văn phòng được xây dựng dựa trên các sản phẩm thương mại
hóa được sử dụng trong môi trường nhiệt độ điều hòa ổn định, và các chuyển mạch được
thiết kế sử dụng cấu trúc mạng sao quy mô lớn. Ngược lại, kiến trúc Ethernet công nghiệp
lại có môi trường ứng dụng đa dạng, phức tạp và yêu cầu những cấu trúc khác nhau (cấu
trúc hình sao, hình cây, mạch vòng, và tuyến tính), cũng như cần các loại cáp có cấp bảo
vệ cao hơn, và các phụ kiện đáp ứng các chuẩn để hoạt động trong môi trường nhiệt độ và
độ rung cao. Ngoài ra, các bộ chuyển mạch được thiết kế có thể kết nối và hỗ trợ với hệ
thống tự động hóa của toàn bộ nhà máy.
Profinet IRT thuộc Ethernet công nghiệp.
Profinet là một giao thức liên lạc được dùng cho các ứng dụng công nghiệp. Nó cung cấp
các chức năng giao tiếp cần thiết cho I/O phân tán, kết nối máy tới máy, điều khiển
chuyển động và an toàn máy. Profinet nhấn trọng tâm vào cấu hình, thay vì tập trung vào
lập trình, giảm được 25% thời gian định chỉnh kỹ thuật và đưa vào hoạt động. Profinet
cho phép người sử dụng triển khai một giải pháp tự động hóa tích hợp toàn diện trong chỉ

một mạng Ethernet, và hỗ trợ nhiều kiểu điều khiển khác nhau như liên lạc peer-to-peer,
I/O phân tán, an toàn máy, điều khiển chuyển động và thu thập dữ liệu. Khi Profinet làm
việc với các switch chuẩn và sử dụng gói giao thức TCP/IP thì một hệ thống sử dụng
Profinet có thể kết nối với toàn bộ mạng tự động hóa mà không cần đến các loại switch
cao cấp hay những tính năng đặc biệt. Profinet giúp kết nối các giải pháp của nhiều nhà
cung cấp khác nhau. Linh kiện mạng Profinet và Ethernet công nghiệp tận dụng ưu thế
của công nghệ IT như OPC và SNMP để giám sát và hiện thị trạng thái hoạt động của
mạng. Ngoài ra, tính năng chẩn đoán cung cấp khả năng kết hợp trực tiếp trạng thái của
mạng tới các hệ thống tự động hóa, trong đó gồm cả PLC và SCADA. Như vậy, việc cấu
hình và chỉnh sửa được đơn giản do mọi thứ đều được thực hiện từ một trạm trung tâm.
Cách 2: Gồm 2 loại: Ethernet truyền thống và Ethrnet xu hướng.
Ethernet truyền thống sử dụng...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
Các câu hỏi ôn tập môn
Mạng máy tính và truyền thông công nghiệp
Họ tên: Nguyễn Mạnh Đức
MSV: 1203260
Lớp: Hệ thống điều khiển giao thông
Khóa: 53
1. Phân loại các công nghệ Ethernet được cung cấp bởi các tổ chức cung cấp được
thương mại theo hướng tiếp cận vận hành các thiết bị tớ? Theo phân loại y thì
Profinet IRT thuộc nhóm nào? Tại sao?
Cách 1: Gồm 2 loại: Ethernet văn phòng và Ethernet công nghiệp.
Cấu trúc của mạng Ethernet văn phòng được xây dựng dựa trên các sản phẩm thương mại
hóa được sử dụng trong môi trường nhiệt độ điều hòa ổn định, các chuyển mạch được
thiết kế sử dụng cấu trúc mạng sao quy mô lớn. Ngược lại, kiến trúc Ethernet công nghiệp
lại môi trường ứng dụng đa dạng, phức tạp yêu cầu những cấu trúc khác nhau (cấu
trúc hình sao, hình cây, mạch vòng, tuyến tính), cũng như cần các loại cáp cấp bảo
vệ cao hơn, và các phụ kiện đáp ứng các chuẩn để hoạt động trong môi trường nhiệt độ và
độ rung cao. Ngoài ra, các bộ chuyển mạch được thiết kế thể kết nối h trợ với hệ
thống tự động hóa của toàn bộ nhà máy.
Profinet IRT thuộc Ethernet công nghiệp.
Profinet một giao thức liên lạc được dùng cho các ứng dụng công nghiệp. Nó cung cấp
các chức năng giao tiếp cần thiết cho I/O phân tán, kết nối máy tới máy, điều khiển
chuyển động an toàn máy. Profinet nhấn trọng tâm vào cấu hình, thay tập trung vào
lập trình, giảm được 25% thời gian định chỉnh kỹ thuật đưa vào hoạt động. Profinet
cho phép người sử dụng triển khai một giải pháp tự động hóa tích hợp toàn diện trong chỉ
Mạng máy tính và truyền thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng máy tính và truyền thông - Người đăng: Nguyễn Mạnh Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Mạng máy tính và truyền thông 9 10 390