Ktl-icon-tai-lieu

Mạng thông tin di động theo cấu trúc NGN

Được đăng lên bởi Bà Cô
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1123 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG
THEO CẤU TRÚC NGN (NGN-Mobile)
Mạng thông tin di động đã phát triển mạnh mẽ và rộng khắp trên toàn thế giới trong
mười năm vừa qua với khả năng cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ. Hiện nay,
nhu cầu sử dụng dịch vụ dữ liệu ngày càng tăng cao, các dịch vụ dữ liệu chiếm một
tỉ trọng đáng kể trong tổng doanh thu của nha khai thác mạng thông tin di động.
Trong vài năm tới các dịch vụ thông tin đa phương tiện dựa trên nền IP, sẽ là nguồn
doanh thu chính khi doanh thu từ các dịch vụ thoại đang trở nên bão hoà. Xu hướng
này đòi hỏi mạng thông tin di động phải phát triển theo một cấu trúc mới tiên tiến
hơn, cấu trúc dựa trên nguyên tắc của mạng NGN (Next Generation Network), với
các tiêu chí cơ bản: a) Sự hội tụ dịch vụ thoại và dịch vụ dữ liệu; b) Sự phân tách
lớp điều khiển khỏi lớp truyền tải. Xu hướng này bắt đầu từ phiên bản Release 4
(của 3GPP) và được hoàn thiện trong Release 5/6 và cũng có một ánh xạ tương ứng
đối với mạng thông tin di động của 3GPP2.
Bài viết này phân tích xu hướng phát triển mạng thông tin di động theo cấu trúc
NGN dựa trên các phiên bản tiêu chuẩn của tổ chức 3GPP/3GPP2.
1. Mở đầu
Khái niệm cấu trúc mạng NGN xuất phát từ mạng thông tin cố định. Theo khuyến
nghị của Liên minh Viễn thông thế giới (ITU), mạng thế hệ mới - Next Generation
Network (NGN) được coi là mạng gói có khả năng cung cấp các dịch vụ viễn
thông, sử dụng băng tần rộng và các công nghệ truyền tải hỗ trợ QoS trong đó các
chức năng liên quan đến dịch vụ không phụ thuộc vào công nghệ truyền tải. Hệ
thống hỗ trợ tính di động linh hoạt cho phép cung cấp dịch vụ cho thuê bao một
cách ổn định mọi lúc, mọi nơi.
NGN được hiểu là mạng dựa trên mạng chuyển mạch gói trong đó các phần tử thực
hiện chức năng chuyển mạch định tuyến và các phần tử điều khiển được phân tách
một cách logic và vật lý theo khả năng thông minh điều khiển dịch vụ hoặc cuộc

gọi. Mạng NGN hỗ trợ rất đa dạng các loại hình dịch vụ dựa trên một cơ sở hạ tầng
truyền dẫn chung, bao gồm từ các dịch vụ thoại cơ bản cho đến các dịch vụ số liệu,
video, đa phương tiện, dịch vụ băng thông rộng, và các ứng dụng quản lý mạng
thông minh.
Về cơ bản, mô hình chức năng của mạng NGN như. Trong mô hình này, mạng
NGN được chia thành các phân lớp cơ bản: lớp truy nhập, lớp truyền tải, lớp điều
khiển và lớp ứng dụng. Mỗi phân lớp có chứa một số phần tử chức năng cơ bản
như: Máy chủ cuộc gọi (Call Sever) hay còn gọi là Chuyển mạch mềm
(SoftSwitch), Cổng truy nhập (Media Gateway), Cổng báo hiệu (Signalling
...
MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG
THEO CẤU TRÚC NGN (NGN-Mobile)
Mạng thông tin di động đã phát triển mạnh mẽ và rộng khắp trên toàn thế giới trong
mười năm vừa qua với khả năng cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ. Hiện nay,
nhu cầu sử dụng dịch vụ dữ liệu ngày càng tăng cao, các dịch vụ dữ liệu chiếm một
tỉ trọng đáng kể trong tổng doanh thu của nha khai thác mạng thông tin di động.
Trong vài năm tới các dịch vụ thông tin đa phương tiện dựa trên nền IP, sẽ là nguồn
doanh thu chính khi doanh thu từ các dịch vụ thoại đang trở nên bão hoà. Xu hướng
này đòi hỏi mạng thông tin di động phải phát triển theo một cấu trúc mới tiên tiến
hơn, cấu trúc dựa trên nguyên tắc của mạng NGN (Next Generation Network), với
các tiêu c bản: a) Sự hội tụ dịch vụ thoại dịch vụ dữ liệu; b) Sự phân tách
lớp điều khiển khỏi lớp truyền tải. Xu hướng này bắt đầu từ phiên bản Release 4
(của 3GPP) và được hoàn thiện trong Release 5/6 và cũng có một ánh xạ tương ng
đối với mạng thông tin di động của 3GPP2.
Bài viết này phân tích xu hướng phát triển mạng thông tin di động theo cấu trúc
NGN dựa trên các phiên bản tiêu chuẩn của tổ chức 3GPP/3GPP2.
1. Mở đầu
Khái niệm cấu trúc mạng NGN xuất phát từ mạng thông tin cố định. Theo khuyến
nghị của Liên minh Viễn thông thế giới (ITU), mạng thế hệ mới - Next Generation
Network (NGN) được coi mạng gói khả năng cung cấp các dịch vụ viễn
thông, sử dụng băng tần rộng các công nghệ truyền tải hỗ trợ QoS trong đó các
chức năng liên quan đến dịch vụ không phụ thuộc vào công nghệ truyền tải. Hệ
thống hỗ trợ tính di động linh hoạt cho phép cung cấp dịch vụ cho thuê bao một
cách ổn định mọi lúc, mọi nơi.
NGN được hiểu mạng dựa trên mạng chuyển mạch gói trong đó các phần tử thực
hiện chức năng chuyển mạch định tuyến và các phần tđiều khiển được phân tách
một cách logic vật theo khả năng thông minh điều khiển dịch vụ hoặc cuộc
Mạng thông tin di động theo cấu trúc NGN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng thông tin di động theo cấu trúc NGN - Người đăng: Bà Cô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Mạng thông tin di động theo cấu trúc NGN 9 10 283