Ktl-icon-tai-lieu

MẠNG TRUY NHẬP

Được đăng lên bởi lequi94
Số trang: 188 trang   |   Lượt xem: 1051 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

MẠNG TRUY NHẬP
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

MẠNG TRUY NHẬP

Biên soạn :

THS. LÊ DUY KHÁNH

MỤC LỤC
Trang
Mục lục

i

Lời nói đầu

vii

Chương 1: Giới thiệu chung về mạng truy nhập
1.1 Mạng truy nhập
1.1.1 Sự ra đời
1.1.2 Khái niệm mạng truy nhập
1.1.3 Hướng phát triển mạng truy nhập
1.2 Phân loại mạng truy nhập
1.2.1 Truy nhập băng hẹp
1.2.2 Truy nhập băng rộng
1.3 Giao diện mạng truy nhập
1.3.1 UNI (User Network Interface)
1.3.2 SNI (Service Network Interface)
1.4 Cấp nguồn cho mạng truy nhập
1.4.1 Sự cân bằng truyền thống
1.4.2 Những vấn đề trong công nghệ mới
1.4.3 Dự phòng accu
1.5 Mạch vòng nội bộ
1.5.1 Định nghĩa mạch vòng nội bộ
1.5.2 Các ví dụ về mạch vòng nội bộ
1.6 Công trình ngoại vi
1.6.1 Phân loại
1.6.2 Những yêu cầu đối với công trình ngoại vi
1.6.3 Các vấn đề quan tâm khi thiết kế đường dây thuê bao bằng cáp kim loại

1.6.3.1
1.6.3.2

Đối với cáp treo
Đối với cáp ngầm

1.7 Các dịch vụ được mạng truy nhập hỗ trợ
1.7.1 Giới thiệu
1.7.2 VoD
1.7.3 Video trên ATM
1.7.4 Quảng cáo theo nhu cầu mua bán từ xa
1.7.5 Các dịch vụ internet
1.7.6 Học từ xa
1.7.7 Các dịch vụ cảnh báo
1.7.8 Các dịch vụ trang vàng
1.7.9 Các dịch vụ cho nhu cầu thiết yếu
1.8 Các tiêu chuẩn
1.8.1 ADSL/VDSL
1.8.2 Cable Modem/HFC
1.8.3 DOCIS
1.8.4 IEEE 802.14

1
2
2
2
3
3
3
4
5
5
5
5
5
6
7
8
8
8
9
9
10
10
10
13
14
14
15
17
17
18
18
19
19
20
20
20
21
21
21

i

1.8.5
1.8.6

CableLabs
ATM forum

Chương 2: Cáp và kỹ thuật lắp đặt cáp thông tin

23

2.1 Cáp kim loại đối xứng
2.1.1 Kết cấu cáp đối xứng

24
24
24
25
25
26
27
28
28
29
29
30
30
31
31
34
35
36
37
38
38
39
39
39
39
40
40
42
43
43
43
45
45
45
46
46
46
48
48
49
50
53

2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.2

2.1.3

Đầu nối UTP
Đầu nối ScTP
Đầu nối STP
Đầu nối STP-A

Kết cuối cáp

2.1.6.1
2.1.6.2
2.1.7

Cáp UTP
Cáp ScTP
Cáp STP

Các đầu kết nối cáp

2.1.5.1
2.1.5.2
2.1.5.3
2.1.5.4
2.1.6

Sơ đồ tương đương của mạch dây cáp
Mạch dây đồng nhất và không đồng nhất
Cơ sở của phương trình mạch dây đồng nhất
Những hiện tượng hiệu ứng khi truyền dòng điện cao tần
Điện trở
Độ tự cảm
Điện dung
Điện dẫn cách điện
Trở kháng đặc tính
Suy giảm tín hiệu
Suy hao dội hay suy hao phản hồi
Tốc độ truyền dẫn số
Xuyên kênh

Phân loại cáp

2.1.4.1
2.1.4.2
2.1.4.3
2.1.5

Đôi dây xoắn nguyên bản
Hệ số xoắn
Bước cân bằng

Các tham số truyền dẫn của mạch dây cáp

2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.3.4
2.1.3.5
2.1.3.6
2.1...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
MNG TRUY NHP
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2007
MẠNG TRUY NHẬP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MẠNG TRUY NHẬP - Người đăng: lequi94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
188 Vietnamese
MẠNG TRUY NHẬP 9 10 413