Ktl-icon-tai-lieu

Matlab Bài Tập Lớn Code

Được đăng lên bởi Ray Wong
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1802 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Bài tập lớn Giải Tích 1

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
DANH SÁCH NHÓM
Dạng 3.2. TÍNH ĐẠO HÀM .............................................................................. 4
1. CODE TẠO HÀM TÍNH ĐẠO HÀM HÀM SỐ.................................. 4
2. ÁP DỤNG CHO BÀI TOÁN CỤ THỂ.................................................. 6
3. CODE DÙNG TRỰC TIẾP TRÊN COMMAND WINDOW ............ 9
Dạng 3.7. TÍNH THỂ TÍCH VẬT TRÒN XOAY ......................................... 16
CODE DÙNG TRỰC TIẾP TRÊN COMMAND WINDOW .......... 16
Dạng 4.3. TÍNH ĐẠO HÀM TRÁI, PHẢI TẠI
Ging viên: ĐU TH PHIT Nhóm 9
1
Bài tp ln Gii Tích 1
MC LC
LỜI NÓI ĐẦU
DANH SÁCH NHÓM
Dạng 3.2. TÍNH ĐẠO HÀM .............................................................................. 4
1. CODE TẠO HÀM TÍNH ĐẠO HÀM HÀM S .................................. 4
2. ÁP DNG CHO BÀI TOÁN C TH .................................................. 6
3. CODE DÙNG TRC TIP TRÊN COMMAND WINDOW ............ 9
Dng 3.7. TÍNH TH TÍCH VT TRÒN XOAY ......................................... 16
CODE DÙNG TRC TIP TRÊN COMMAND WINDOW .......... 16
Dạng 4.3. TÍNH ĐẠO HÀM TRÁI, PHI TI  VÀ V ĐƯỜNG
CONG CÙNG TIP TUYN TI................................................. 20
1. CODE TẠO HÀM TÍNH ĐẠO HÀM HÀM S .............................. 20
2. ÁP DNG HÀM TRÊN CHO CÁC BÀI TOÁN DƯỚI ĐÂY ........ 22
Dng 4.8. V HÌNH MIN PHNG VÀ TÍNH TH TÍCH ĐƯỢC TO
RA KHI CÁC MIN NÀY XOAY QUANH CÁC TRC TỌA ĐỘ THEO
YÊU CU CỦA ĐỀ BÀI .................................................................................. 27
CODE TO HÀM CHO TNG BÀI TOÁN ........................................ 27
NHN XÉT CA GING VIÊN .................................................................. 35
Matlab Bài Tập Lớn Code - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Matlab Bài Tập Lớn Code - Người đăng: Ray Wong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Matlab Bài Tập Lớn Code 9 10 862