Ktl-icon-tai-lieu

MATLAB căn bản

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
[sửa] Chiếc máy tính tay
Phần cốt lõi của MATLAB là một chiếc máy tính tay. Khi khởi động MATLAB
bạn sẽ thấy một cửa sổ có tiêu đề {MATLAB} trong đó chứa những cửa sổ con có
các tiêu đề Current Directory (Thư mục hiện hành), Command History (Nhật ký
lệnh) và Command Window (Cửa sổ lệnh). Riêng cửa sổ lệnh dùng để chạy trình
thông dịch MATLAB; nó cho phép bạn gõ vào các câu lệnh MATLAB, rồi thực
hiện chúng và in ra kết quả.
Ban đầu, cửa sổ lệnh hiện một dòng chữ chào người dùng và thông tin về phiên
bản MATLAB đang chạy, tiếp theo là dấu
>>
vốn là dấu nhắc của MATLAB; tức là ký hiệu dùng để nhắc bạn nhập vào một câu
lệnh.
Dạng câu lệnh đơn giản nhất là một biểu thức toán học, vốn được hợp thành từ
các toán hạng (ví dụ như các số) và các toán tử (như dấu cộng, +).
Nếu bạn gõ vào một biểu thức và ấn Enter (hoặc Return), MATLAB sẽ lượng
giá biểu thức và in ra kết quả.
>> 2 + 1
ans = 3
Để nói rõ hơn: trong ví dụ trên, MATLAB tự in ra >>; tôi gõ vào 2 + 1 và ấn Enter,
rồi MATLAB lại in ra ans = 3. Khi tôi nói là “in”, điều đó có nghĩa là “hiện lên
màn hình”. Điều này có thể làm bạn thoạt đầu thấy dễ lẫn, nhưng đó chính là cách
mọi người vẫn nói.
Một biểu thức có thể bao gồm bao nhiêu toán tử và toán hạng cũng được. Bạn
không cần phải gõ các dấu cách; một số người gõ và một số người không.
>> 1+2+3+4+5+6+7+8+9
ans = 45
Lại nói về dấu cách, bạn có thể nhận thấy rằng MATLAB chèn vào một số dấu
cách giữa ans = và kết quả. Trong các ví dụ tôi sẽ bỏ bớt khoảng cách này để tiết
kiệm chỗ.
Các toán tử số học khác cũng giống như bạn đã biết. Phép trừ kí hiệu bởi dấu -;
phép nhân bởi một dấu sao, *; phép chia bởi dấu gạch chéo xuôi /.
>> 2*3 - 4/5
ans = 5.2000
Thứ tự thực hiện phép toán cũng giống như trong môn đại số: các phép nhân và
chia được thực hiện trước các phép cộng và trừ. Bạn có thể dùng cặp ngoặc đơn để
thay đổi thứ tự tính.
>> 2 * (3-4) / 5
ans = -0.4000

Khi thêm vào cặp ngoặc đơn, tôi cũng đồng thời thay đổi độ dãn cách để ta dễ đọc
hơn. Đây là một trong những gợi ý về cách trình bày trong cuốn sách, để chương
trình được dễ đọc. Bản thân phong cách không làm ảnh hưởng đến tính năng của
chương trình; trình thông dịch MATLAB không kiểm tra phong cách. Nhưng
người đọc thì có, và quan trọng nhất bạn chính là người đọc thường xuyên nhất các
mã lệnh bạn viết ra.
Từ đó dẫn đến định lý thứ nhất về gỡ lỗi chương trình:
Mã lệnh dễ đọc thì cũng dễ gỡ lỗi.
Thời gian bạn bỏ ra để làm đẹp mã lệnh hoàn toàn xác đáng; điều này sẽ giúp bạn
tiết kiệm thời gian gỡ lỗi!
Toán t...
[sửa] Chiếc máy tính tay
Phần cốt lõi của MATLAB một chiếc máy tính tay. Khi khởi động MATLAB
bạn sthấy một cửa sổ có tiêu đề {MATLAB} trong đó chứa những cửa sổ con có
các tiêu đề Current Directory (Thư mục hiện hành), Command History (Nhật
lệnh) Command Window (Cửa sổ lệnh). Riêng cửa sổ lệnh dùng để chạy trình
thông dch MATLAB; cho phép bạn vào các câu lệnh MATLAB, rồi thực
hiện chúng và in ra kết quả.
Ban đầu, cửa sổ lệnh hiện một dòng chữ chào người dùng và thông tin v phiên
bản MATLAB đang chạy, tiếp theo là dấu
>>
vốn là dấu nhắc của MATLAB; tức là ký hiệu dùng để nhắc bạn nhập vào một câu
lệnh.
Dạng câu lệnh đơn giản nhất một biểu thức toán học, vốn được hợp thành từ
các toán hạng (ví dụ như các số) và các toán tử (như dấu cộng, +).
Nếu bạn gõ vào một biểu thức và ấn Enter (hoặc Return), MATLAB sẽ lượng
giá biểu thức và in ra kết quả.
>> 2 + 1
ans = 3
Để nói rõ hơn: trong ví dụ trên, MATLAB tự in ra >>; tôi gõ vào 2 + 1 và ấn Enter,
rồi MATLAB lại in ra ans = 3. Khi tôi nói “in”, điều đó nghĩa là “hiện lên
màn hình”. Điều này thể làm bạn thoạt đầu thấy dễ lẫn, nhưng đó chính cách
mọi người vẫn nói.
Một biểu thức thể bao gồm bao nhiêu toán tử toán hạng cũng được. Bạn
không cần phải gõ các dấu cách; một số người gõ và một số người không.
>> 1+2+3+4+5+6+7+8+9
ans = 45
Lại nói v dấu cách, bạn có thể nhận thấy rằng MATLAB chèn vào một số dấu
cách giữa ans = và kết quả. Trong các dụ tôi sẽ bỏ bớt khoảng cáchy để tiết
kiệm chỗ.
Các toán tử số học khác ng ging như bạn đã biết. Phép trừ hiệu bởi dấu -;
phép nhân bởi một dấu sao, *; phép chia bởi dấu gạch chéo xuôi /.
>> 2*3 - 4/5
ans = 5.2000
Thứ tự thực hiện phép toán cũng giống như trong môn đại số: các phép nhân
chia được thực hiện trước các phép cộng và trừ. Bạn có thể dùng cặp ngoặc đơn để
thay đổi thứ tự tính.
>> 2 * (3-4) / 5
ans = -0.4000
MATLAB căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MATLAB căn bản - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
MATLAB căn bản 9 10 148