Ktl-icon-tai-lieu

mẩu chuyện hacker

Được đăng lên bởi Hoàng Mạnh
Số trang: 172 trang   |   Lượt xem: 4193 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Những cuộc đối thoại với rookie-1-.
1. Mở đầu:
Tôi không nhớ rõ bao nhiêu lần tôi nhận được thông điệp với dạng "Anh chỉ cho em cách
hack với". Những thông điệp này đến từ e-mail, offline message của Yahoo, personal
message trên diễn đàn..v..v.. Điều lý thú là những người gởi thông điệp này có khả năng
và kinh nghiệm về CNTT ở mức độ khác nhau (sau khi tôi thử tìm hiểu và tiếp xúc để
biết được điều này). Lý do tại sao những câu hỏi như trên được đặt ra quá nhiều? Họ hiểu
thế nào là "hack"? Họ muốn "hack" để làm gì? Họ tìm tòi những gì về "hack"? Lúc bắt
đầu tiếp cận với các câu hỏi thế này, tôi cố gắng giải thích ít nhiều (trong phạm vi cho
phép) nhưng dần dà, tôi đâm ra... nản vì biết chắc những điều tôi trả lời không có kết quả
hoặc tác dụng gì cả. Tuy vậy, những cuộc trao đổi này dẫn tôi đến chỗ thích thú khai phá,
tìm tòi tâm lý của những người đặt câu hỏi. Tôi nhận ra vài điều lý thú:
- những lối mòn của cách suy tư (nếu có suy tư)
- khả năng tiếp cận và hình thành giải pháp cho vấn đề
- ý muốn đào sâu và rèn luyện
Đây là những điểm cốt lõi tôi muốn chia xẻ với bạn trong loạt bài "những cuộc đối thoại
với rookie". Loạt bài này không có dụng đích phân tích kỹ thuật (mặc dù để hình thành
nội dung bài viết chắc chắn không thể thiếu những chi tiết về kỹ thuật). Nó được khai
triển ở dạng trò chuyện, trao đổi giữa hai (hoặc nhiều nhân vật) xen vào những chi tiết kỹ
thuật. Những nhân vật này là tổng hợp từ tính cách của nhiều nhân vật có thật. Tuy nhiên,
ngôn từ trao đổi trong bài viết đã được điều chỉnh và xây dựng lại cho thích hợp với tình
tiết của các mẩu chuyện.
Xin lưu ý rằng, những vấn đề được đưa ra trong chuỗi bài này nhằm thúc đẩy kỹ năng
tiếp cận vấn đề, nghiên cứu và giải quyết vấn đề. Bởi thế, mọi giải đáp cho thắc mắc (nếu
có) đều tìm thấy từ việc đọc và suy nghĩ kỹ lưỡng.
2. Gặp gỡ:
Chiều nay, một buổi chiều Chủ Nhật, rảnh rỗi và yên tĩnh. Tôi mở máy và log vào Yahoo
Instance Messenger (đã gần một tuần lễ tôi không vào YIM). Chà, có vài cái "thỉnh cầu"
đưa tên tôi vào danh sách YIM của ai đó. Thử xem nào... ngoại trừ một "thỉnh cầu" khá
ngổ ngáo, tôi tiếp nhận các thỉnh cầu còn lại. Trong số "thỉnh cầu" này, có một cái làm tôi
chú ý. Người thỉnh cầu có cái "nick" khá ngộ nghĩnh là "cuti" và thông điệp thỉnh cầu
như sau: "nếu không phiền, xin phép anh add em với. Em có một số thắc mắc muốn nhờ
anh chỉ dẫn, Nghe nói anh khó tính lắm nhưng em cũng liều một phen.".
Tôi mỉm cười và nhấn nút "accept" và sau đó gởi đi thông điệp "Được, anh khó tính l...
Những cuộc đối thoại với rookie-1-.
1. Mở đầu:
Tôi không nhớ rõ bao nhiêu lần tôi nhận được thông điệp với dạng "Anh chỉ cho em cách
hack với". Những thông điệp này đến từ e-mail, offline message của Yahoo, personal
message trên diễn đàn..v..v.. Điều lý thú là những người gởi thông điệp này có khả năng
và kinh nghiệm về CNTT ở mức độ khác nhau (sau khi tôi thử tìm hiểu và tiếp xúc để
biết được điều này). Lý do tại sao những câu hỏi như trên được đặt ra quá nhiều? Họ hiểu
thế nào là "hack"? Họ muốn "hack" để làm gì? Họ tìm tòi những gì về "hack"? Lúc bắt
đầu tiếp cận với các câu hỏi thế này, tôi cố gắng giải thích ít nhiều (trong phạm vi cho
phép) nhưng dần dà, tôi đâm ra... nản vì biết chắc những điều tôi trả lời không có kết quả
hoặc tác dụng gì cả. Tuy vậy, những cuộc trao đổi này dẫn tôi đến chỗ thích thú khai phá,
tìm tòi tâm lý của những người đặt câu hỏi. Tôi nhận ra vài điều lý thú:
- những lối mòn của cách suy tư (nếu có suy tư)
- khả năng tiếp cận và hình thành giải pháp cho vấn đề
- ý muốn đào sâu và rèn luyện
Đây là những điểm cốt lõi tôi muốn chia xẻ với bạn trong loạt bài "những cuộc đối thoại
với rookie". Loạt bài này không có dụng đích phân tích kỹ thuật (mặc dù để hình thành
nội dung bài viết chắc chắn không thể thiếu những chi tiết về kỹ thuật). Nó được khai
triển ở dạng trò chuyện, trao đổi giữa hai (hoặc nhiều nhân vật) xen vào những chi tiết kỹ
thuật. Những nhân vật này là tổng hợp từ tính cách của nhiều nhân vật có thật. Tuy nhiên,
ngôn từ trao đổi trong bài viết đã được điều chỉnh và xây dựng lại cho thích hợp với tình
tiết của các mẩu chuyện.
Xin lưu ý rằng, những vấn đề được đưa ra trong chuỗi bài này nhằm thúc đẩy kỹ năng
tiếp cận vấn đề, nghiên cứu và giải quyết vấn đề. Bởi thế, mọi giải đáp cho thắc mắc (nếu
có) đều tìm thấy từ việc đọc và suy nghĩ kỹ lưỡng.
2. Gặp gỡ:
Chiều nay, một buổi chiều Chủ Nhật, rảnh rỗi và yên tĩnh. Tôi mở máy và log vào Yahoo
Instance Messenger (đã gần một tuần lễ tôi không vào YIM). Chà, có vài cái "thỉnh cầu"
đưa tên tôi vào danh sách YIM của ai đó. Thử xem nào... ngoại trừ một "thỉnh cầu" khá
ngổ ngáo, tôi tiếp nhận các thỉnh cầu còn lại. Trong số "thỉnh cầu" này, có một cái làm tôi
chú ý. Người thỉnh cầu có cái "nick" khá ngộ nghĩnh là "cuti" và thông điệp thỉnh cầu
như sau: "nếu không phiền, xin phép anh add em với. Em có một số thắc mắc muốn nhờ
anh chỉ dẫn, Nghe nói anh khó tính lắm nhưng em cũng liều một phen.".
Tôi mỉm cười và nhấn nút "accept" và sau đó gởi đi thông điệp "Được, anh khó tính lắm.
Thử xem!. Và đây là điểm khởi đầu của những cuộc trò chuyện giữa tôi và "cuti".
Tôi chuyển trạng thái YIM của mình sang "invisible" vì không muốn trò chuyện lúc này.
Tôi muốn kiểm tra mail và duyệt web để tìm một số thông tin cần thiết. Chừng năm phút
sau, tôi nhận được một thông điệp nhấp nháy. Tôi mở ra và thấy rằng "cuti" vừa trả lời:
"Cám ơn anh đã add em, khi nào anh online, cho em biết với!".
mẩu chuyện hacker - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mẩu chuyện hacker - Người đăng: Hoàng Mạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
172 Vietnamese
mẩu chuyện hacker 9 10 854