Ktl-icon-tai-lieu

Máy tính IBM PC AT 32 bít có khả năng đáp ứng bộ nhớ cho một chương trình tối đa là bao nhiêu

Được đăng lên bởi Hải Ñåm
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 900 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Hệ Điều Hành – 52
Đề Tài:

Máy tính IBM PC AT 32 bít có khả năng đáp ứng bộ nhớ cho một chương
trình tối đa là bao nhiêu? Tại sao điều đó có thể thực hiện được?
*********************************

Người thực hiện: Hồ Hải Nam
Lớp : 1210A01

Bài Làm
Máy tính IBM PC có 2 chế độ làm việc với bộ nhớ: đó là chế độ thực-Real Mode và chế độ
bảo vệ - Protected Mode
Máy tính Ibm PC XT chỉ có thể làm việc trong chế độ thực, vì vậy chế độ này còn được gọi
là Chế độ XT . Các máy tính IBM PC AT có thể làm việc được cả rong 2 chế độ và protect
mode còn được gọi là Chế độ AT
Chế độ thực chỉ hạn chế bộ nhớ trong phạm vi 1MB >>>>>>>>> chính vì vậy nếu CT được
lưu vào bộ nhớ thực thì nó sẽ không được vượt quá 1MB dung lượng
Với máy AT các khối khác trong bộ nhớ cơ sở chủ yếu phục vụ các chương trình hệ thống.
Còn trong chế độ bảo vệ, các chương trình luôn được biê tập trong bộ nhớ logic bao gồm 16k
khối , được đánh số từ 0 đến 3 FFFH . các số thứ tự này gọi là chỉ số khối ( Index). Mỗi khối
được quản lý bằng một MCB( Memory Control Block). Trong chế độ bảo vệ MCB có kích
thước 8 bytes >>>>>>>>>>>>>> như vậy ta có thể tính được dung lương mà bộ nhớ lô gic có
thể đáp ứng cho 1 chương trình tối đa là :
16000 x 8 bytes = 128000 bytes= 128 kilobytes
Vậy bộ nhớ ở chế độ bảo vệ chỉ có thể đáp ứng được 1 chương trình tối đa là 128kb

...
Hệ Điều Hành – 52
Đề Tài: Máy tính IBM PC AT 32 bít có khả năng đáp ứng bộ nhớ cho một chương
trình tối đa là bao nhiêu? Tại sao điều đó có thể thực hiện được?
*********************************
Người thực hiện: Hồ Hải Nam
Lớp : 1210A01
Bài Làm
Máy tính IBM PC có 2 chế độ làm việc với bộ nhớ: đó là chế độ thực-Real Mode chế độ
bảo vệ - Protected Mode
Máy tính Ibm PC XT chỉ có thể làm việc trong chế độ thực, vì vậy chế độ này còn được gọi
Chế độ XT . Các máy tính IBM PC AT có thể làm việc được cả rong 2 chế độ và protect
mode còn được gọi là Chế độ AT
Chế độ thực chỉ hạn chế bộ nhớ trong phạm vi 1MB >>>>>>>>> chính vì vậy nếu CT được
lưu vào bộ nhớ thực thì nó sẽ không được vượt quá 1MB dung lượng
Với máy AT các khối khác trong bộ nhớ cơ sở chủ yếu phục vụ các chương trình hệ thống.
Còn trong chế độ bảo vệ, các chương trình luôn được biê tập trong bộ nhớ logic bao gồm 16k
khối , được đánh số từ 0 đến 3 FFF
H
. các số thứ tự này gọi là chỉ số khối ( Index). Mỗi khối
được quản lý bằng một MCB( Memory Control Block). Trong chế độ bảo vệ MCB có kích
thước 8 bytes >>>>>>>>>>>>>> như vậy ta có thể tính được dung lương mà bộ nhớ lô gic có
thể đáp ứng cho 1 chương trình tối đa là :
16000 x 8 bytes = 128000 bytes= 128 kilobytes
Vậy bộ nhớ ở chế độ bảo vệ chỉ có thể đáp ứng được 1 chương trình tối đa là 128kb
Máy tính IBM PC AT 32 bít có khả năng đáp ứng bộ nhớ cho một chương trình tối đa là bao nhiêu - Người đăng: Hải Ñåm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Máy tính IBM PC AT 32 bít có khả năng đáp ứng bộ nhớ cho một chương trình tối đa là bao nhiêu 9 10 882