Ktl-icon-tai-lieu

MICROSOFT POWERPOINT 2007

Được đăng lên bởi khang9694
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MICROSOFT POWERPOINT 2007
HỌ TÊN:______________
TỔ:_______________

CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN

HÌNH ẢNH
BIỂU ĐÔ
CHIA CỘT
CHÈN BẢNG
VIDEO
WORDART
KẾT THÚC

HÌNH ẢNH

BIỂU ĐỒ
50
40
KHỐI 10
KHỐI 12
KHỐI 122

30
20
10
0
KHỐI10
KHỐI11
KHỐI12

GiỎI

KHÁ T.BÌNH Y.KÉM

CHIA CỘT
1.

Sơnca

2.

Họami

3.

Chíchchòe

4.

Vànganh

5.

Chàomào

6.

Bồcâu

7.

Sesẻ

8.

Gõkiến

9.

Vànhkhuyên

10.

Chìavôi

Tiết

hai

Ba

tư

năm

sáu

1

2D5

A5

2D3

2

2A3

A5

2A9

3

2A7

D1

2A10

D1

sáng

1

1A1

A7

1A3

2

1A1

A7

1A3

3

1A2

A9

1T3

4

1A2

A9

1T3

Chiều

2D4

Bảy

VIDEO

WORDART
POWERPOINT 2007
MICROSOFT
2007
POWEPOINT
POWERPOINT 2007

...
MICROSOFT POWERPOINT 2007
H TÊN:______________
T:_______________
MICROSOFT POWERPOINT 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MICROSOFT POWERPOINT 2007 - Người đăng: khang9694
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
MICROSOFT POWERPOINT 2007 9 10 146