Ktl-icon-tai-lieu

Minh họa thuật giải Vương Hạo

Được đăng lên bởi nguyenmtuanctk35-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1351 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP

CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA
THUẬT GIẢI VƯƠNG HẠO
GV: PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
SV thực hiện: Nguyễn Đăng Khoa 09520540
TPHCM, tháng 12/2011
Cấu trúc:
–
Thuật giải Vương Hạo
–
Chương trình minh họa
–
Ưu khuyết điểm của biểu diễn tri thức bằng logic
–
Tài liệu tham khảo
I – Thuật giải Vương Hạo
a) Ý tưởng:
Áp dụng chiến lược “chia để trị” nhằm tách bài toán xuất phát thành các bài toán con dạng
đơn giản hơn. Bài toán ban đầu sẽ được chứng minh khi và chỉ khi mọi bài toán sơ cấp được
chứng minh.

b) Các bước chứng minh bài toán bằng thuật giải Vương Hạo
Bước 1: Ta đưa VT và VP của bài toán cần chứng minh về dạng chuẩn.
Biểu thức mệnh đề dạng chuẩn là biểu thức mệnh đề chỉ bao gồm 3 phép toán ˄ (tuyển), ˅
(hội) và ¬ (phủ định).
Bước 2: Chuyển vế này sang vế kia các GTi, KLj có dạng phủ định.
Bước 3: Thay phép toán ˄ ở GTi và phép toán ˅ ở KLj bằng dấu “,”.
Bước 4: Nếu dòng hiện hành có một trong hai dạng sau:
Dạng 1: GT1, GT2,…, a ∨ b, …, GTn-1, GTn → KL1, KL2,…., KLm-1, KLm
Thì thay bằng hai dòng:

– GT1, GT2,…, a,…, GTn-1, GTn → KL1, KL2,…., KLm-1, Klm
– GT1, GT2,…, b,…, GTn-1, GTn → KL1, KL2,…., KLm-1, Klm

Dạng 2: GT1, GT2,…, GTn-1, GTn → KL1, KL2,…, a ∧ b,…, KLm-1, Klm
Thì thay bằng hai dòng:
– GT1, GT2,…., GTn-1, GTn → KL1, KL2,…, a,…, KLm-1, Klm
– GT1, GT2,…., GTn-1, GTn → KL1, KL2,…, b,…, KLm-1, Klm
Bước 5: Một dòng được chứng minh nếu tồn tại chung một mệnh đề ở cả hai vế.
Bước 6:
– Một vấn đề được giải quyết trọn vẹn nếu mọi dòng dẫn xuất biểu diễn ở dạng chuẩn
được chứng minh.
– Nếu một dòng không còn dấu liên kết ˄, ˅ và cả hai vế không có chưng mệnh đề nào thì
dòng đó không được chứng minh.
Lưu ý: Từ bước 2 – 4 không cần làm theo thứ tự.
Thuật toán Vương Hạo sẽ dừng lại sau hữu hạn bước và đưa ra thông báo “thành công”
nếu từ GT tìm ra được KL.

c) Ví dụ: Cho: p=>q, q=>r, ¬p=>r → r
Bước 1 (đưa về dạng chuẩn):
¬p˅q, ¬q˅r, p˅r → r
Bước 2 (chuyển vế các mệnh đề có dạng phủ định), không có mệnh đề dạng phủ định:
¬p˅q, ¬q˅r, p˅r → r
Bước 3 (Thay phép toán ˄ ở GT và phép toán ˅ ở KL bằng dấu “,”):
¬p˅q, ¬q˅r, p˅r → r
Bước 4: Xét vế trái, ta chia ra làm 2 trường hợp:
TH1: q, (¬q˅r), (p˅r) → r
TH2: ¬p, (¬q˅r), (p˅r) → r
Xét: ¬p, (¬q˅r), (p˅r) → r
Bước 2 (chuyển vế các mệnh đề có dạng phủ định):
(¬q˅r), (p˅r) → r, p
Bước 4: Xét vế trái, ta chia ra làm 2 trường hợp:
TH1: r, (p˅r) → r, p
Đúng
TH2: ¬q, (p˅r) → r, p
Xét: ¬q, (p˅r) → r, p
Bước 1 (đưa về dạng chuẩn):
¬q, (p˅r) → r,...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÁO CÁO BÀI TẬP
CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA
THUẬT GIẢI VƯƠNG HẠO
GV: PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
SV thực hiện: Nguyễn Đăng Khoa 09520540
TPHCM, tháng 12/2011
Cấu trúc:
Thuật giải Vương Hạo
Chương trình minh họa
Ưu khuyết điểm của biểu diễn tri thức bằng logic
Tài liệu tham khảo
I – Thuật giải Vương Hạo
a) Ý tưởng:
Áp dụng chiến lược “chia để trị” nhằm tách bài toán xuất phát thành các bài toán con dạng
đơn giản hơn. Bài toán ban đầu sẽ được chứng minh khi chỉ khi mọi bài toán cấp được
chứng minh.
b) Các bước chứng minh bài toán bằng thuật giải Vương Hạo
Bước 1: Ta đưa VTVP của bài toán cần chứng minh về dạng chuẩn.
Biểu thức mệnh đề dạng chuẩn là biểu thức mệnh đề chỉ bao gồm 3 phép toán ˄ (tuyển), ˅
(hội) và ¬ (phủ định).
Bước 2: Chuyển vế này sang vế kia các GT
i
, KL
j
có dạng phủ định.
Bước 3: Thay phép toán ˄ ở GT
i
và phép toán ˅ ở KL
j
bằng dấu “,”.
Bước 4: Nếu dòng hiện hành có một trong hai dạng sau:
Dạng 1: GT
1
, GT
2
,…, a b, …, GT
n-1
, GT
n
KL
1
, KL
2
,…., KL
m-1
, KL
m
Thì thay bằng hai dòng:
Minh họa thuật giải Vương Hạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Minh họa thuật giải Vương Hạo - Người đăng: nguyenmtuanctk35-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Minh họa thuật giải Vương Hạo 9 10 55