Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình hóa các hiện tượng vật lý bằng Scilab

Được đăng lên bởi Châu Lưu
Số trang: 161 trang   |   Lượt xem: 2902 lần   |   Lượt tải: 1 lần
i

Mô hình hóa các hiện tượng vật lý bằng Scilab
Copyright 2011 Allen B. Downey
Bản dịch 2012 Nguyễn Quang Chiến

Green Tea Press
9 Washburn Ave
Needham MA 02492
Permission is granted to copy, distribute, and/or modify this
document under the terms of the Creative Commons AttributionNonCommercial 3.0 Unported License, which is available at

The original form of this book is LATEX source code. Compiling this code has
the effect of generating a device-independent representation of a textbook, which
can be converted to other formats and printed.
This book was typeset by the author using latex, dvips and ps2pdf, among
other free, open-source programs. The LaTeX source for this book is available
from 

Lời giới thiệu dành cho bản gốc cuốn sách MATLAB
Hầu hết các cuốn sách đề cập đến MATLAB đều hướng tới người đọc đã biết lập
trình. Cuốn sách này dành cho những người chưa từng lập trình từ trước.
Do đó, trình tự nội dung ở đây sẽ khác thường. Cuốn sách mở đầu với các giá
trị vô hướng rồi dần tiếp tục với véc-tơ và ma trận. Cách tiếp cận này rất tốt với
người mới bắt đầu lập trình, vì thật khó hiểu được những kiểu đối tượng dữ liệu
phức tạp trước khi bạn hiểu ý nghĩa căn bản của lập trình. Nhưng có những vấn đề
sau đây nảy sinh:
• Tài liệu MATLAB được viết dưới dạng các ma trận, và các thông báo lỗi
cũng vậy. Để hạn chế nhược điểm này, cuốn sách giải thích các thuật ngữ
cần thiết từ sớm và giải mã một số thông báo lỗi có thể làm người bắt đầu
thấy khó hiểu.

ii
• Nhiều ví dụ trong nửa đầu cuốn sách không phải là viết theo phong cách
MATLAB thực sự. Tôi nhận định lại vấn đề này trong phần nửa sau cuốn
sách bằng việc chuyển chúng về phong cách chính thống hơn.
Cuốn sách này nhấn mạnh về các hàm số, một phần là vì chúng là cơ chế quan
trọng chi phối độ phức tạp của chương trình, và cũng vì chúng rất có ích khi làm
việc với các công cụ của MATLAB như fzero và ode45.
Tôi định rằng bạn đọc đã biết môn toán giải tích, phương trình vi phân, và vật
lý, nhưng không cần đại số tuyến tính. Tôi sẽ giải thích về toán trong suốt nội dung
sách, nhưng bạn cũng cần biết toán để nắm được những đoạn giải thích đó.
Có những bài tập nhỏ trong từng chương, và một số bài tập lớn hơn ở cuối
những chương nhất định.
Nếu bạn muốn góp ý và sửa chữa nội dung cuốn sách, hãy gửi ý kiến của bạn
đến downey@allendowney.com.
Allen B. Downey
Needham, MA

Lời giới thiệu
Mặc dù đã được phát triển nhiều năm, song phần mềm S...
i
hình hóa các hiện tượng vật lý bằng Scilab
Copyright 2011 Allen B. Downey
Bản dịch 2012 Nguyễn Quang Chiến
Green Tea Press
9 Washburn Ave
Needham MA 02492
Permission is granted to copy, distribute, and/or modify this
document under the ter ms of the Creative Commons Attribution-
NonCommercial 3.0 Unported License, which is available at
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.
The original form of this book is L
A
T
E
X source code. Compiling this code has
the effect of generating a device-independent representation of a textbook, which
can be converted to other formats and printed.
This book was typeset by the author using latex, dvips and ps2pdf, among
other free, open-source programs. The LaTeX source for this book is available
from http://greenteapress.com/matlab.
Lời giới thiệu dành cho bản gốc cuốn sách MATLAB
Hầu hết các cuốn sách đề cập đến MATLAB đều hướng tới người đọc đã biết lập
trình. Cuốn sách y dành cho những người chưa từng lập trình từ trước.
Do đó, trình tự nội dung đây sẽ khác thường. Cuốn sách mở đầu với các giá
trị vô hướng rồi dần tiếp tục với véc-tơ ma trận. Cách tiếp cận y rất tốt với
người mới bắt đầu lập trình, thật khó hiểu được những kiểu đối tượng dữ liệu
phức tạp trước khi bạn hiểu ý nghĩa căn bản của lập trình. Nhưng những vấn đề
sau đây nảy sinh:
Tài liệu MATLAB được viết dưới dạng các ma trận, các thông báo lỗi
cũng vậy. Để hạn chế nhược điểm y, cuốn sách giải thích các thuật ngữ
cần thiết từ sớm và giải một số thông báo lỗi thể làm người bắt đầu
thấy khó hiểu.
Mô hình hóa các hiện tượng vật lý bằng Scilab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình hóa các hiện tượng vật lý bằng Scilab - Người đăng: Châu Lưu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
161 Vietnamese
Mô hình hóa các hiện tượng vật lý bằng Scilab 9 10 905