Ktl-icon-tai-lieu

Mồ hình minh họa khóa bí mật và khóa công khai

Được đăng lên bởi senbohung
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1397 lần   |   Lượt tải: 0 lần
An toàn bảo mật thông tin
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN DỆT MAY - THỜI TRANG HÀ NỘI
KHOA KHẢO THÍ TIN HỌC – NGOẠI NGỮ

Chủ đề : Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống
khóa bí mật và khóa công khai
—

 —

1

An toàn bảo mật thông tin

LỜI NÓI ĐẦU
Cùng với xu thế toàn cầu hóa, sự mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế
ngày càng tăng, quan hệ hợp tác kinh doanh không chỉ dừng lại trong phạm vi một huyện,
một tỉnh,một nước mà còn mở rộng ra toàn thế giới. Một công ty có thể có chi
nhánh, có các đối tác kinh doanh ở nhiều quốc gia và giữa họ luôn có nhu cầu trao đổi thông
tin với nhau. Để bảo đảm bí mật các thông tin được trao đổi thì theo cách truyền thống yêu cầu
cần đặt ra với người cần sử dụng giao dịch trên mạng là thông tin phải được bảo mật ăn toàn tới
đích, vì vậy việc sử dụng các công cụ mã hóa thông tin trên mạng là rất cần thiết, trong đó có
hình thức sử dụng mã hóa khóa công khai và khóa bí mật.

I . GIỚI THIỆU CHUNG
Thanh toán bằng thẻ tín dụng qua dịch vụ web,hay trao đổi thông tin trên
mạng có thể gặp các rủi ro như:
- Thông tin truyền từ trình duyệt web của khách hàng ở dạng thuần văn bản nên có
thể bị lọt vào "con mắt" người khác .
- Trình duyệt web của khách hàng không thể xác định máy chủ mà mình trao đổi
thông tin là thật hay giả mạo.
- Không thể đảm bảo được thông tin truyền đi có bị thay đổi hay không.
- Vì vậy cần phải có một cơ chế bảo đảm an toàn trong quá trình giao dịch điện tử.
Một hệ thống thông tin trao đổi dữ liệu an toàn phải đáp ứng các yêu cầu sau:
- Hệ thống phải đảm bảo dữ liệu trong quá trình truyền đi không bị đánh cắp. Hệ
thống phải có khả năng xác thực, tránh trường hợp giả danh, mạo nhận.
Hệ thống phải có khả năng kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu.
II .PHƯƠNG PHÁP MÃ HÓA DỮ LIỆU
 Mã hóa khóa công khai
- Mã hóa khóa công khai :là một dạng mật mã hóa cho phép người sử dụng trao
đổi các thông tin mật mà không cần phải trao đổi các khóa chung bí mật trước đó.
Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng một cặp khóa có quan hệ toán học với
nhau là khóa công khai và khóa cá nhân (hay khóa bí mật).

2

An toàn bảo mật thông tin
- Phương pháp mã hóa khóa công khai (public key cryptography) đã giải quyết
được vấn đề của phương pháp mã hóa khóa bí mật là sử dụng hai khóa public key
và private key. Public key được gửi công khai trên mạng, trong khi đó private key
được giữ kín. Public key và private key có vai trò trái ngược nhau, một khóa dùng
để mã hóa và khóa kia sẽ dùng để giải mã.

Phương pháp này còn được gọi là mã hóa bất đối xứng (asymmetric cryp...
An toàn bảo mật thông tin
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN DỆT MAY - THỜI TRANG HÀ NỘI
KHOA KHẢO THÍ TIN HỌC – NGOẠI NGỮ
Chủ đề : Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống
khóa bí mật và khóa công khai
1
Mồ hình minh họa khóa bí mật và khóa công khai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mồ hình minh họa khóa bí mật và khóa công khai - Người đăng: senbohung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Mồ hình minh họa khóa bí mật và khóa công khai 9 10 106