Ktl-icon-tai-lieu

Mô tả thuật toán của bài toán quản lý nhà hàng môn phân tích thiết kế hệ thống

Được đăng lên bởi Nguyễn Đức Thắng
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1281 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP LỚN
MÔN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG
I: GIỚI THIỆU CHUNG:
Hệ thống quản lý nhà hàng:
Tên hệ thống: Hệ thống quản lý nhà hàng:
KTPM1 – K8 – NHÓM 8:
NGUYỄN NGỌC NGHĨA
PHAN VĂN NGỌC
NGUYỄN ĐỨC THẮNG
1:Mô tả bài toán:
1 chuỗi nhà hàng 5 sao của Nhật quyết định áp dụng hệ thống quản lý nhà hàng
bằng vi tính hóa trên quy mô toàn bộ các chuỗi cửa hàng và quyết định thử nghiệm
hệ thống trước với 1 trong những các chuỗi nhà hàng đó. Cụ thể hệ thống hỗ trợ
các công tác quản lý như sau:
-

Nếu nhà hàng quá đông thì phải thực hiện đặt chỗ trước, lúc đấy hệ thống sẽ
thực hiện việc đặt chỗ trước, qua mạng, phone hoặc đến nơi đặt trực tiếp.
+ Internet: Hệ thống chính sẽ được nối vs 1 Hệ thống phụ được điều khiển
và thao tác bởi ng quản lý hệ thống yêu cầu kh phải làm các thủ tục đi kèm
(họ tên khách hàng, địa chỉ, thời gian đặt chỗ, đi bao nhiêu người…)
+ Phone hoăc trực tiếp: nhân viên lễ tân sẽ trực tiếp đăng ký cho khách hàng
trên hệ thống.

-

Hệ thống thực hiện việc tách ghép bàn khi khách hàng đi thành 1 nhóm đông
(ghép 2 3 bàn thành 1 bàn to) hoặc chuyển bàn để tối đa hóa số bàn cũng
như không gian.

-

Thực hiện việc order của khách hàng, thay vì nhân viên ghi order rồi báo tới
nhà bếp thì nhân viên sẽ có sẵn thiết bị (tap or phone, nhân viên phải đăng
nhập trước khi sử dụng các tác vụ chuyên dụng) được cài đặt sẵn phân hệ
phục vụ khách hàng thuộc Hệ thống quản lý nhà hàng sẽ ghi order của khách

hàng (những món có trong menu) và các order này sẽ được xử lý dữ liệu
(món gì, bàn nào, số lượng, bàn nào gọi trước, bàn nào gọi sau) và thông tin
được chuyển phát đến 1 màn hình lớn đặt ở nhà bếp cũng như cho các nhân
viên chạy bàn #. Nhà bếp sau khi thực hiện xong món ăn sẽ gửi thông điệp
báo cho các nhân viên phục vụ mang lên cho khách hàng.
-

Kết thúc việc order, Hệ thống sẽ tự tính số tiền kh phải trả cũng như in hóa
đơn cho khách hàng (công việc này thực hiện ở 1 máy tính và máy in kết nối
với Hệ thống ở quầy thu ngân)

-

Hệ thống nối với 1 Hệ thống con giúp quản lý kho nguyên vật liệu nấu ăn
cũng như định lượng và các phụ kiện thay thế phụ tùng cho các thiết bị hỏng
hóc, qua đó Hệ thống con này sẽ tính luôn các khoản phải chi trong 1 tháng
(quý)

-

Hệ thống kết nối với tap hoặc phone trong đấy có lưu thông tin của nhân
viên (số ngày đi làm, số ngày nghỉ, tốc độ phục vụ) và nhân viên muốn nghỉ
phải đăng ký trước vs Hệ thống 1-2 ngày để qua đó giám sát mức độ làm
việc và thống kê để người quản lý biết mà có quyết định gọ...
BÀI TẬP LỚN
MÔN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG
I: GIỚI THIỆU CHUNG:
Hệ thống quản lý nhà hàng:
Tên hệ thống: Hệ thống quản lý nhà hàng:
KTPM1 – K8 – NHÓM 8:
NGUYỄN NGỌC NGHĨA
PHAN VĂN NGỌC
NGUYỄN ĐỨC THẮNG
1:Mô tả bài toán:
1 chuỗi nhà hàng 5 sao của Nhật quyết định áp dụng hệ thống quản nhà hàng
bằng vi tính hóa trên quy mô toàn bộ các chuỗi cửa hàng và quyết đnh thử nghiệm
hệ thống trước vi 1 trong những các chuỗi nhà hàng đó. Cụ thể hệ thống hỗ trợ
các công tác quản lý như sau:
- Nếu nhàng quá đông thì phải thực hiện đặt chỗ trước, lúc đấy hệ thống s
thực hiện việc đặt chỗ trước, qua mạng, phone hoặc đến nơi đặt trực tiếp.
+ Internet: Hệ thống chính s được nối vs 1 Hệ thống phụ được điều khiển
thao tác bởi ng quản hệ thống yêu cầu kh phi làm các thủ tục đi kèm
(họ tên khách hàng, địa chỉ, thời gian đặt chỗ, đi bao nhiêu người…)
+ Phone hoăc trực tiếp: nhân viên lễ tân strực tiếp đăng cho khách hàng
trên hệ thống.
- Hệ thống thực hiện việc tách ghép bàn khi khách hàng đi thành 1 nhóm đông
(ghép 2 3 bàn thành 1 bàn to) hoặc chuyển bàn để tối đa hóa số bàn cũng
như không gian.
- Thực hiện việc order của khách hàng, thay vì nhân viên ghi order rồi báo tới
nhà bếp thì nhân viên s sẵn thiết bị (tap or phone, nhân viên phi đăng
nhập trước khi sử dụng các tác vụ chuyên dụng) được cài đặt sẵn phân hệ
phục vụ khách hàng thuộc Hệ thống quản lý nhà hàng sẽ ghi order của khách
Mô tả thuật toán của bài toán quản lý nhà hàng môn phân tích thiết kế hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô tả thuật toán của bài toán quản lý nhà hàng môn phân tích thiết kế hệ thống - Người đăng: Nguyễn Đức Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Mô tả thuật toán của bài toán quản lý nhà hàng môn phân tích thiết kế hệ thống 9 10 604