Ktl-icon-tai-lieu

MOBILE IP VÀ MẠNG 4G

Được đăng lên bởi Bảy Bánh Bèo HìHì
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 950 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI CÁM ƠN

Để hoàn thành tốt bản báo cáo này, ngoài nỗ lực nghiên cứu tìm hiểu, còn có sự đóng
góp không nhỏ của thầy giáo, bạn bè và gia đình của tôi.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Đào Ngọc Tú , người thầy đã hướng dẫn
tôi tận tình trong suốt quá trình làm báo cáo.
Bên cạnh đó, tôi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn bè, và các thầy cô giáo
đã có những nhận xét, đánh giá, trao đổi và cung cấp cho tôi nhiều tài liệu tham khảo bổ ích
giúp em hoàn thành tốt bản báo cáo này.
Em xin chân thành cảm ơn.
Hải phòng,ngày 3/4/2014
Sinh viên:Hoàng Thị Thu Hiền

MOBILE IP VÀ MẠNG 4G

1

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT…………………………4
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ..............................................................................4
MỞ ĐẦU ..............................................................................................................5
CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ MOBILE IP......................................................6
1.Giới thiệu Mobile Ip................................................................................6
1.1.Khái niệm cơ bản.....................................................................6
1.1.1.Một số khái niệm cơ bản trong Mobile IP....................6
1.1.2.Sử dụng Mobile IP.......................................................7
1.2.Các chuẩn và đặc trưng...............................................................7
1.2.1. Các chuẩn trong Mobile IP...........................................7
1.2.2. Các đặc trưng của Mobile IP........................................7
1.2.3.Các phiên bản...................................................................7
1.3.Nguyên lí hoạt động của giao thức.............................................8
1.3.1.Agent Discovery.............................................................8
1.3.2.Registration ...................................................................9
1.3.3.Data Transfer .................................................................11
1.4. An toàn và bảo mật trong Mobile IP..........................................13
1.4.1.Sử dụng các mở rộng xác thực(authentication extensions) 12
1.4.2.Xác thực thông qua trường Identification……………..15
CHƯƠNG 2 :TỔNG QUAN VỀ 4G……………………………………………..18
2.1.Toàn cảnh hệ thống di động……………………………………………19
2.1.1.Khái quát……………………………………………………...19
2.1.2.Hệ thống thông tin di động 4G…………………………………25
2.2.Các đặc điểm công nghệ của 4G………………………………………...33
2.2.1.Hỗ trợ lưu lượng IP …………………………………………….33
2.2.2.Hỗ
tính 4G...
LỜI CÁM ƠN
Để hoàn thành tốt bản báo cáo này, ngoài nỗ lực nghiên cứu tìm hiểu, còn có
sự đóng
góp không nhỏ của thầy giáo, bạn bè và gia đình của tôi.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thy Đào Ngc Tú , người thầy đã
hướng dẫn
tôi tận tình trong suốt quá trình làm báo cáo.
Bên cạnh đó, tôi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn bè,các thầy cô giáo
đã có những nhận xét, đánh giá, trao đổi và cung cấp
cho tôi nhiều tài liệu tham khảo bổ ích
giúp em hoàn thành tốt bản báo cáo này.
Em xin chân thành cảm ơn.
Hải phòng,ngày 3/4/2014
Sinh viên:Hoàng Thị Thu Hiền
1
MOBILE IP VÀ MẠNG 4G
MOBILE IP VÀ MẠNG 4G - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MOBILE IP VÀ MẠNG 4G - Người đăng: Bảy Bánh Bèo HìHì
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
MOBILE IP VÀ MẠNG 4G 9 10 342