Ktl-icon-tai-lieu

Modem GSM

Được đăng lên bởi Thanh Duy
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1599 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SIMATIC NET
GPRS/GSM-Modem
SINAUT MD720-3
System manual
Preface, Contents
Introduction
1
Inserting the SIM card
2
Connecting the device and
switching on the device
3
SINAUT MD720-3 in Terminal
Mode
4
SINAUT MD720-3 in OPC Mode
5
Service function
6
Technical Data
7
Glossary
C79000-G8976-C211
Release 06/2006
Modem GSM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Modem GSM - Người đăng: Thanh Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Modem GSM 9 10 958