Ktl-icon-tai-lieu

môn quản trị mạng

Được đăng lên bởi truongha
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2328 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Quản trị mạng
Đề tài

Trình bày về VPN và cài đặt VPN với Windows
Server 2008

Hà Nội, tháng 4 năm 2013

Lời nói đầu
Cùng với xu thế toàn cầu hóa, sự mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế
ngày càng tăng, quan hệ hợp tác kinh doanh không chỉ dừng lại trong phạm vi
một huyện, một tỉnh, một nước mà còn mở rộng ra toàn thế giới. Một công ty
có thể có chi nhánh, có các đối tác kinh doanh ở nhiều quốc gia và giữa họ
luôn có nhu cầu trao đổi thông tin với nhau. Để đảm bảo bí mật các thông tin
được trao đổi thì theo cách truyền thống người ta dùng các kênh thuê riêng
nhưng nhược điểm của nó là đắt tiền, gây lãng phí tài nguyên khi dữ liệu trao
đổi không nhiều và không thường xuyên. Vì thế người ta đã nghiên cứu ra các
công nghê khác vẫn có thế đáp ứng được nhu cầu trao đổi thông tin như thế
nhưng đỡ tốn kém và thuận tiện hơn, đó là giải pháp mạng riêng ảo (VPN).
Với khả năng và kiến thức còn hạn chế, đề tài không tránh khỏi thiếu
sót, chúng tôi mong nhận được sự đóng góp ý kiến sửa chữa của thầy cô và
các bạn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn thầy Phạm Công Hòa – Quản trị
mạng đã giúp chúng tôi hoàn thành đề tài này.

Chương 1: Lý thuyết
I-

Khái niệm VPN.
1. Khái niệm.

Mạng riêng ảo (VPN- Virtual Private Network) là mạng kết nối hai hay nhiều mạng
riêng thông qua mạng công cộng (Internet) bằng cách sử dụng các đường hầm
(tunneling) để đảm bảo sự riêng tư và toàn vẹn dữ liệu. Thay vì dùng kết nối thực
phức tạp, đắt tiền như các kênh thuê riêng (leased line), VPN tạo ra các liên kết
ảo thông qua mạng công cộng để kết nối các mạng riêng với nhau mà vẫn đảm bảo
các yêu cầu bảo mật, khả năng truyền tải thông tin và độ tin cậy của mạng với chi phí
thấp.

Hình 1: Các thành phần cơ bản của VPN.

2. Các thành phần của VPN.
a. Máy chủ VPN.

Máy chủ VPN (VPN server) là thiết bị mạng dùng để chạy phần mềm
máy chủ, máy chủ có thể là máy tính tốc độ xử lý cao, dung lượng lớn và
được cài đặt phần mềm máy chủ. Nhiệm vụ của máy chủ là cung cấp dịch vụ
cho máy khách và thực hiện quá trình bảo mật cho mạng, máy chủ phải có tính
sẵn sàng và độ tin cậy cao, có khả năng phục vụ các yêu cầu kết nối tại mọi
thời điểm.

b. Máy khách VPN.

Máy khách VPN (VPN client) là thiết bị nằm trong mạng cục bộ (ví dụ
như các máy tính nằm trong cùng một mạng cục bộ của một văn phòng công
ty) hoặc thiết bị ở xa...
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Quản trị mạng
Đề tài
Trình bày về VPN và cài đặt VPN với Windows
Server 2008
môn quản trị mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
môn quản trị mạng - Người đăng: truongha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
môn quản trị mạng 9 10 926