Ktl-icon-tai-lieu

Monitor 1. Cài đặt Nagios trên CentOS 6.5

Được đăng lên bởi daotutrang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 396 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày 13 tháng 5 năm 2015

Monitor - 1. Cài đặt Nagios trên CentOS 6.5 - Họcmạng.net

x w M

HỌCMẠNG.NET
Chia sẻ kiến thức về mạng

Home

NETWORK

i

LINUX

VIRTUALIZATION

Monitor – 1. Cài đặt Nagios trên CentOS 6.5
Posted on 14.11.2014 by thangphan

Sắp tới đây, mình sẽ chia sẽ các bạn về monitor các thiết bị và dịch vụ mạng.
Quá trình cài đặt sẽ như sau:
1. Cài đặt Nagios 3.5.1 trên CentOS 6.5
2. Cài đặt pnp4nagios để hiển thị chart.
3. Cài đặt check_mk
4. Cấu hình Notification để gửi thông báo: SMS Alert
5. Một số chia sẻ qua quá trình tìm hiểu
Bài đầu tiên là về cài đặt Nagios 3.5.1 trên CentOS 6
1. Yêu cầu trước khi cài đặt nagios
Update package
# yum update -y
Cài đặt các package liên quan
# yum install perl gcc glibc glibc-common gd gd-devel
Cài đặt Webserver: bạn nào đã cài đặt rồi thì bỏ qua, chưa thì xem thêm ở bài viết này.1/9

Ngày 13 tháng 5 năm 2015

Monitor - 1. Cài đặt Nagios trên CentOS 6.5 - Họcmạng.net

2. Cài đặt Nagios 3.5.1
2.1. Tạo tài khoản và nhóm
# useradd -m nagios
# passwd nagios
# groupadd nagcmd
2.2. Cài đặt Nagios
Download Nagios Core và plugin tại


Phiên bản cài đặt ở đây là nagios core 3.5.1 và nagios plugins 2.0.3
nagios-3.5.1.tar.gz
Tải về bằng lệnh wget hoặc copy từ windows vào bằng WinSCP
Giải nén và chuyển vào thư mục nagios vừa giải nén được.
# tar xzf nagios-3.5.1.tar.gz
# cd nagios
Cài đặt nagios
# ./configure –with-command-group=nagcmd
# make all
# make install
# make install-init
# make install-config
# make install-commandmode
#make install-webconf
Tạo tài khoản nagiosadmin và đặt password để truy cập vào web interface


2/9

Ngày 13 tháng 5 năm 2015

Monitor - 1. Cài đặt Nagios trên CentOS 6.5 - Họcmạng.net

# htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
Khởi động lại Apache
# service httpd restart
Cài đặt plugins
# tar xzf nagios-plugins-2.0.3.tar.gz
# cd nagios-plugins-2.0.3
# ./configure –-with-nagios-user=nagios –-with-nagios-group=nagios
# make
# make install
Khởi chạy nagios
Thêm vào danh sách các system service và tự động khởi động cùng hệ thống
# chkconfig –add nagios
# chkconfig nagios on
Kiểm tra file config nagios.cfg cấu hình đúng không
# /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
K...
Ngày 13 tháng 5 năm 2015 Monitor - 1. Cài đt Nagios trên CentOS 6.5 - Họcmng.net
http://hocmang.net/2014/11/14/monitor-1-cai-dat-nagios-tren-centos-6-5/ 1/9
HỌCMNG.NET
Chia s kiến thc v mng
Sp tới đây, mình sẽ chia sẽ các bạn về monitorc thiết bị và dịch vụ mng.
Quá trìnhi đặt sẽ như sau:
1. Cài đt Nagios 3.5.1 trên CentOS 6.5
2. Cài đt pnp4nagios để hiển thị chart.
3. Cài đt check_mk
4. Cấu hình Notification đ gi tng o: SMS Alert
5. Một số chia sẻ qua quá trình tìm hiểu
Bài đầu tiênvề cài đt Nagios 3.5.1 trên CentOS 6
1. Yêu cu trước khi i đt nagios
Update package
# yum update -y
Cài đặtc package liên quan
# yum install perl gcc glibc glibc-common gd gd-devel
Cài đặt Webserver: bạn nào đãi đặt rồi t bqua, chưa thì xem thêm ở bài viết này.
http://hocmang.net/2014/06/18/cai-dat-webserver-tren-centos-6-5/
Home NETWORK LINUX VIRTUALIZATION
Monitor – 1. i đặt Nagios trên CentOS 6.5
Posted on 14.11.2014 by thangphan
Monitor 1. Cài đặt Nagios trên CentOS 6.5 - Trang 2
Monitor 1. Cài đặt Nagios trên CentOS 6.5 - Người đăng: daotutrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Monitor 1. Cài đặt Nagios trên CentOS 6.5 9 10 72