Ktl-icon-tai-lieu

Một số kinh nghiệm vẽ autocad

Được đăng lên bởi hoangchungpt94
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Thiết lập bản vẽ

-

Cái bạn vẽ chỉ là tỷ lê lúc vẽ nó không ý nghĩa gì cả nên mình cũng không thể nói
là nó đúng hay sai. mình hướng dẫn bãn cách vẽ như sau:

-

Bạn cần xác định khổ giấy lúc mình in ra thì lúc đó bản vẽ mình mới đúng và có
giá trị được. Đầu tiên ban vẽ khung đơn vị với với tỷ lệ là mm (vì bạn đang vẽ là
mm). với A4 (297,210), A3(297,420).

-

Bạn scale khung đơn vị mới vẽ được lớn lên 25 lần rồi move khung này vào hình
vẽ lớn. Lúc đấy bạn in bản vẽ này ra với lưa chon plot area là windown, và đánh
dấu tít ở Center the plot và Fit to paper in ra thì sẽ đúng.

2. KẾT QUẢ:

-

-

In ấn không bị mờ.
Vấn đề: Làm sao để plot bản vẽ ra đúng nếu các khoảng offset từ mép giấy đến
khung không đúng thì vừa xấu mà bản vẽ lại không đúng tỷ lệ nữa.?
- Khi vào lệnh in, chọn Properties của máy in --> Device and Documents Setting
--> User-defined Paper Sizes & Calibration --> Modify Standard Paper Sizes
(Printable Area) --> chọn khổ giấy và bấm Modify để hiệu chỉnh khoảng cách
canh lề phù hợp. Còn in bị lệch có lẽ bạn quên đánh dấu chọn Center the plot khi
in
- Lỗi đó là do khi in bạn để plot to scale ở trạng thái fix to paper. Nếu bạn muốn
khung tên của bạn cách đúng như bạn muốn bạn phải xác đinh đúng tỉ lệ bản vẽ
bạn cần in và điền vào ở trạng thái custom. ví dụ bạn muốn in khổ giấy A3 với tỉ
lệ 1/1000 , trước hết bạn vẽ khung 297x420 . Sau đó bạn vẽ khung tên cách lề
theo ý bạn trong khung vừa vẽ đó. (ví dụ mép trái khung cách giấy 20mm thì bản
để đường khung trái cách mép trái khung A3 đúng 20 unit) .
bạn phải chọn Center the plot
-Sau đó trong plot to scale bạn chọn custome và định tỉ lệ 1mm = 1 unit .
Vẽ Khung Tên Đúng Tiêu Chuẩn
VẤN ĐỀ: Khi hoàn thiện bản vẽ chúng ta phải đặt khung tên cho chúng. Làm sao
để khung tên vừa đúng tiêu chuẩn, tỷ lệ theo các khổ giấy khác nhau. Mọi người
hãy chia sẻ cách đặt khung tên đi.
CÁCH SỬ DỤNG:
+copy cái file tvcn.dwg vào Support
+load lisp
+lệnh là bv
chú ý là số thứ tự bản vẽ nó nhẩy đấy
khi muốn sửa các cái khác thuộc khung tên, bạn dùng lệnh BE, chọn khung tên

VỚI CÁI LISP ĐƠN GIẢN NÀY, BẠN CÓ THỂ TẠO RA 1 CÁI # ĐỂ PHÙ
HỢP VỚI KHUNG TÊN CỦA BẠN
+DÙNG LỆNH ATT CHO CÁC BIẾN TRONG KHUNG TÊN
+KHAI TRIÊN CÁI LISP CỦA MINH
chúc bạn thành công!!!
Phải nói thêm rằng, với cách của tôi, sau khi vẽ rất nhiều bản vẽ, bạn có thể làm 1
mục lục bản vẽ(số thứ tự và tên) chỉ trong 10'

...
1. Thiết lập bản vẽ
- Cái bạn vẽ chỉ là tỷ lê lúc vẽ nó không ý nghĩa gì cả nên mình cũng không thể nói
là nó đúng hay sai. mình hướng dẫn bãn cách vẽ như sau:
- Bạn cần xác định khổ giấy lúc mình in ra thì lúc đó bản vẽ mình mới đúng và có
giá trị được. Đầu tiên ban vẽ khung đơn vị với với tỷ lệ là mm (vì bạn đang vẽ là
mm). với A4 (297,210), A3(297,420).
- Bạn scale khung đơn vị mới vẽ được lớn lên 25 lần rồi move khung này vào hình
vẽ lớn. Lúc đấy bạn in bản vẽ này ra với lưa chon plot area là windown, và đánh
dấu tít ở Center the plot và Fit to paper in ra thì sẽ đúng.
2. KẾT QUẢ:
- In ấn không bị mờ.
- Vấn đề: Làm sao để plot bản vẽ ra đúng nếu các khoảng offset từ mép giấy đến
khung không đúng thì vừa xấu mà bản vẽ lại không đúng tỷ lệ nữa.?
- Khi vào lệnh in, chọn Properties của máy in --> Device and Documents Setting
--> User-defined Paper Sizes & Calibration --> Modify Standard Paper Sizes
(Printable Area) --> chọn khổ giấy và bấm Modify để hiệu chỉnh khoảng cách
canh lề phù hợp. Còn in bị lệch có lẽ bạn quên đánh dấu chọn Center the plot khi
in
- Lỗi đó là do khi in bạn để plot to scale ở trạng thái fix to paper. Nếu bạn muốn
khung tên của bạn cách đúng như bạn muốn bạn phải xác đinh đúng tỉ lệ bản vẽ
bạn cần in và điền vào ở trạng thái custom. ví dụ bạn muốn in khổ giấy A3 với tỉ
lệ 1/1000 , trước hết bạn vẽ khung 297x420 . Sau đó bạn vẽ khung tên cách lề
theo ý bạn trong khung vừa vẽ đó. (ví dụ mép trái khung cách giấy 20mm thì bản
để đường khung trái cách mép trái khung A3 đúng 20 unit) .
bạn phải chọn Center the plot
-Sau đó trong plot to scale bạn chọn custome và định tỉ lệ 1mm = 1 unit .
- Vẽ Khung Tên Đúng Tiêu Chuẩn
VẤN ĐỀ: Khi hoàn thiện bản vẽ chúng ta phải đặt khung tên cho chúng. Làm sao
để khung tên vừa đúng tiêu chuẩn, tỷ lệ theo các khổ giấy khác nhau. Mọi người
hãy chia sẻ cách đặt khung tên đi.
CÁCH SỬ DỤNG:
+copy cái file tvcn.dwg vào Support
+load lisp
+lệnh là bv
chú ý là số thứ tự bản vẽ nó nhẩy đấy
khi muốn sửa các cái khác thuộc khung tên, bạn dùng lệnh BE, chọn khung tên
http://www.cadviet.com/upfiles/mhpro.rar
VỚI CÁI LISP ĐƠN GIẢN NÀY, BẠN CÓ THỂ TẠO RA 1 CÁI # ĐỂ PHÙ
HỢP VỚI KHUNG TÊN CỦA BẠN
+DÙNG LỆNH ATT CHO CÁC BIẾN TRONG KHUNG TÊN
+KHAI TRIÊN CÁI LISP CỦA MINH
chúc bạn thành công!!!
Phải nói thêm rằng, với cách của tôi, sau khi vẽ rất nhiều bản vẽ, bạn có thể làm 1
mục lục bản vẽ(số thứ tự và tên) chỉ trong 10'
Một số kinh nghiệm vẽ autocad - Trang 2
Một số kinh nghiệm vẽ autocad - Người đăng: hoangchungpt94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Một số kinh nghiệm vẽ autocad 9 10 618