Ktl-icon-tai-lieu

Một số thông số của DSLR

Được đăng lên bởi itzuitinh1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ THÔNG SỐ KHI CHỤP ẢNH VỚI MÁY DSLR
1.

2.
3.

4.

5.

CHẾ ĐỘ AV
- Chế độ cho phép tùy chỉnh khẩu độ (độ mở ống kình), Tốc độ chụp sẽ tự
động canh chỉnh
- Thông số ống kính: ví dụ: 18 – 55mm Ở 18mm khẩu độ mở lớn nhất là
3.5, ở 55mm khẩu độ mở lớn nhất là 5.6. Khẩu độ càng nhỏ độ mở ống
kính càng lớn.
- Độ mở ống kính lớn (Khẩu độ nhỏ F nhỏ): giống mở mắt to thì chụp bao
quát nhưng focus vào điểm gần với ống kính nhất, chung quanh nhòe.
- Độ mở ống kính nhỏ (Khẩu độ lớn F lớn): Giống nheo mắt – thấy rõ chi
tiết ở xa
- Muốn lên chi tiết hết (độ sâu trường ảnh) phải mở rộng khẩu độ (chụp
chân dung để khẩu độ tầm F=3.5 - 8)
- Để tăng tốc độ chụp ở chế độ AV bằng cách tăng ISO.
- ISO nên tối đa là 800 đối với trường hợp ánh sang yếu, ISO ngoài trời từ
100 – 200
-  Nên sử dụng thuần thục chế độ này trước khi chuyển qua chế độ M
(Manual)
CHẾ ĐỘ TV (Phù hợp cho việc chụp action cũng tương tự chế độ AV)
- Chế độ cho phép tùy chỉnh tốc độ và khẩu độ được chỉnh tự động
CHẾ ĐỘ P (PROGRAM)
- Chụp dễ thì dung chế độ này, máy sẽ tự động lấy tốc độ chụp, khẩu độ.
Tụ động tính toán và lấy khẩu độ, tốc độ một cách trung tính, bức ảnh
vừa phải không quá sang, không quá tối. Hay hơn Auto ( Chế độ Làm rõ
hết toàn bộ, có những chỗ cần nét nó không lấy nét, chỗ không muốn nó
lại lấy nét).
Chế độ M
Cho phép chính cả khẩu độ và tốc độ chụp, nên thuần thục AV để làm quen
trước khi chuyển qua M.
Hướng dẫn đo sang
Có 3 chế độ đo sang: Đo sang điểm, đo sang trung tâm và đo sang ma trận.
- Đo sang ma trận (Evaluative/Matrix/Pattern): Máy đo sang toàn bộ khuôn
hình
- Đo sang trung tâm (Center - Weight): Đo sang ở trung tâm khuôn hình và
cân nhắc ở khu vực xung quanh
- Đo sang điểm (Spot): Chỉ đo sang ở khu vực do người chụp chỉ định,
trùng với điểm căn nét (Phù hợp chụp chân dung- nên lấy nét và đo sang
vào mắt)

Chế độ Parital: ít gặp, nằm giữa spot và center
Một cài lời khuyên khi chụp chân dung
- Chụp ảnh theo bố cục 1/3
- Nên đặt chủ thể ở 1/3 tấm ảnh, cắt khung hình về hướng nhìn của chủ
thể.
- Đặt mẫu ở xa phông nền
- Hạ cằm của người mẫu khi chụp, trành để cằm mẫu quá cao.
Lấy nét tự động trên máy ảnh
- Ẩn hờ nửa cò để lấy nét, nếu lấy thành công thì máy sẽ kêu bíp bíp thì ấn
mạnh xuống để chụp
- Các chế độ lấy nét trên canon:
+ ONE SHOT: Tự chọn điểm lấy, nét chụp vật không chuyển động
+ AI FOCUS : Máy liên tục lấy nét và thay đổi khoảng cách lấy nét
khi vật di chuyển
+ AI SERVER: Tự động lấy nét khi đối tượng đột ngột duy chuyển
- Ấn vào nút zoom và xoay bánh xe để chọ...
MỘT SỐ THÔNG SỐ KHI CHỤP ẢNH VỚI MÁY DSLR
1. CHẾ ĐỘ AV
- Chế độ cho phép tùy chỉnh khẩu độ (độ mở ống kình), Tốc độ chụp sẽ tự
động canh chỉnh
- Thông số ống kính: ví dụ: 18 – 55mm Ở 18mm khẩu độ mở lớn nhất là
3.5, ở 55mm khẩu độ mở lớn nhất là 5.6. Khẩu độ càng nhỏ độ mở ống
kính càng lớn.
- Độ mở ống kính lớn (Khẩu độ nhỏ F nhỏ): giống mở mắt to thì chụp bao
quát nhưng focus vào điểm gần với ống kính nhất, chung quanh nhòe.
- Độ mở ống kính nhỏ (Khẩu độ lớn F lớn): Giống nheo mắt – thấy rõ chi
tiết ở xa
- Muốn lên chi tiết hết (độ sâu trường ảnh) phải mở rộng khẩu độ (chụp
chân dung để khẩu độ tầm F=3.5 - 8)
- Để tăng tốc độ chụp ở chế độ AV bằng cách tăng ISO.
- ISO nên tối đa là 800 đối với trường hợp ánh sang yếu, ISO ngoài trời từ
100 – 200
- Nên sử dụng thuần thục chế độ này trước khi chuyển qua chế độ M
(Manual)
2. CHẾ ĐỘ TV (Phù hợp cho việc chụp action cũng tương tự chế độ AV)
- Chế độ cho phép tùy chỉnh tốc độ và khẩu độ được chỉnh tự động
3. CHẾ ĐỘ P (PROGRAM)
- Chụp dễ thì dung chế độ này, máy sẽ tự động lấy tốc độ chụp, khẩu độ.
Tụ động tính toán và lấy khẩu độ, tốc độ một cách trung tính, bức ảnh
vừa phải không quá sang, không quá tối. Hay hơn Auto ( Chế độ Làm rõ
hết toàn bộ, có những chỗ cần nét nó không lấy nét, chỗ không muốn nó
lại lấy nét).
4. Chế độ M
Cho phép chính cả khẩu độ và tốc độ chụp, nên thuần thục AV để làm quen
trước khi chuyển qua M.
5. Hướng dẫn đo sang
Có 3 chế độ đo sang: Đo sang điểm, đo sang trung tâm và đo sang ma trận.
- Đo sang ma trận (Evaluative/Matrix/Pattern): Máy đo sang toàn bộ khuôn
hình
- Đo sang trung tâm (Center - Weight): Đo sang ở trung tâm khuôn hình và
cân nhắc ở khu vực xung quanh
- Đo sang điểm (Spot): Chỉ đo sang ở khu vực do người chụp chỉ định,
trùng với điểm căn nét (Phù hợp chụp chân dung- nên lấy nét và đo sang
vào mắt)
Một số thông số của DSLR - Trang 2
Một số thông số của DSLR - Người đăng: itzuitinh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Một số thông số của DSLR 9 10 847