Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRÊN CISCOWORK LMS

Được đăng lên bởi lmtu_dl
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1173 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quản lý hệ thống mạng

MỘT SỐ ỨNG DỤNG QUẢN LÝ MẠNG TRÊN
CISCOWORKS LMS PORTAL
(version 3.2)
I.Giới thiệu:
Ciscoworks LMS portal là bộ giải pháp quản trị mạng đáp ứng các nhu cầu quản lý,
thay đổi cấu hình, sửa lỗi hay giám sát nhanh hệ thống mạng gồm nhiều loại thiết bị.
CiscoWorks LMS chứa các công cụ chuyên biệt về chức năng hoạt động gồm: quản lý
lổi, xem sơ đồ mạng theo nhiều tỷ lệ khác nhau, cấu hình chi tiết, phân tích đường đi ở
lớp 2 hay lớp 3… Ngoài ra CiscoWorks LMS còn có khả năng theo dõi lưu đồ, quản trị
việc di chuyển các luồng dử liệu đang hoạt động di chuyển từ máy trạm đầu cuối đến các
server ứng dụng và khả năng giải quyết sự cố các thiết bị
LMS là một phần của giải pháp quản trị mạng CiscoWorks, cung cấp các công cụ cài đặt,
quản trị, giám sát, phát hiện lỗi, và khắc phục sự cố có thể xảy ra trong mạng. Các công
cụ này có thể áp dụng cho hầu hết các thiết bị trong mạng, bao gồm Switch, Router, PIX
Firewall và kể cả thiết bị mới chạy phần mềm Cisco CallManager.
Bộ phần mềm LMS được viết trên các giao thức chuẩn của Internet và thêm các chức
năng mở rộng cho các thiết bị và phần mềm của Cisco, tạo nên một công cụ mạnh mẽ
giúp nhà quản trị mạng có thể quản lý mạng nội bộ của mình một cách hiệu quả. LMS có
giao diện web nên nhà quản trị có thể dễ dàng xem các sơ đồ mạng, xem các cấu hình, và
thông tin về tình trạng của các thiết bị từ bất kỳ một vị trí nào trong mạng thông qua trình
duyệt web.
LMS được thiết kế linh hoạt, có thể cài đặt riêng hoặc dùng chung với các phần mềm
quản trị mạng khác của HP, Sun… giúp cho nhà quản trị có nhiều lựa chọn phù hợp với
kinh nghiệm của mình.

II.Một số ứng dụng trên CiscoWork LMS Portal:
Chương trình Ciscoworks LMS là một chương trình có giao diện chạy hoàn toàn trên
ứng dụng web, sử dụng giao thức HTTP hoặc HTTPS tùy theo yêu cầu công việc mà ta
có thể tùy chọn. Nếu lựa chọn HTTP thì chương trình sẽ hoạt động nhanh nhưng kém
bảo mật, ngược lại HTTPS lại cho ta tính bảo mật cao nhưng lại làm cho hệ thống bị
chậm đi.
Ta đăng nhập bằng User ID và Password đã khai báo lúc cài đặt để login vào chương
trình.
ở đây là:
User ID: admin
password: *****
( * Chú ý: Để có thể sử dung Ciscowork lms portal trong trình duyệt phải cho phép
( enable) chạy javascript và để xem được topology mạng cần cài đặt thêm Java
Runtime Enviroment (JRE) bảng version 6.11( jre-6u11-windows-i586-p_withjacorb))
Màn hình đăng nhập như sau:

writern by lmt –PktHCM.TTXVN.

1

Quản lý hệ thống mạng

Sau khi đăng nhập thành công ...
Qun l h thng mng
MỘT SỐ ỨNG DỤNG QUẢN LÝ MẠNG TRÊN
CISCOWORKS LMS PORTAL
(version 3.2)
I.Giới thiệu:
Ciscoworks LMS portal bộ giải pháp quản trị mạng đáp ứng các nhu cầu quản lý,
thay đổi cấu hình, sửa lỗi hay giám sát nhanh hệ thống mạng gồm nhiều loại thiết bị.
CiscoWorks LMS chứa các công cụ chuyên biệt về chức ng hoạt động gồm: quản lý
lổi, xem đồ mạng theo nhiều tỷ lệ khác nhau, cấu hình chi tiết, phân tích đường đi
lớp 2 hay lớp 3… Ngoài ra CiscoWorks LMS còn khảng theo dõiu đồ, quản trị
việc di chuyển các luồng dử liệu đang hoạt động di chuyển từ máy trạm đầu cuối đến các
server ứng dụng và khả năng giải quyết sự cố các thiết bị
LMS là một phần của giải pháp quản trị mạng CiscoWorks, cung cấp các công cụ cài đặt,
quản trị, giám sát, phát hiện lỗi, và khắc phục sự cố có thể xảy ra trong mạng. Các công
cụ này có thể áp dụng cho hầu hết các thiết bị trong mạng, bao gồm Switch, Router, PIX
Firewall và kể cả thiết bị mới chạy phần mềm Cisco CallManager.
Bộ phần mềm LMS được viết trên các giao thức chuẩn của Internet và thêm các chức
năng mở rộng cho các thiết bị và phần mềm của Cisco, tạo nên một công cụ mạnh mẽ
giúp nhà quản trị mạng có thể quản lý mạng nội bộ của mình một cách hiệu quả. LMS có
giao diện web nên nhà quản trị có thể dễ dàng xem các sơ đồ mạng, xem các cấu hình, và
thông tin về tình trạng của các thiết bị từ bất kỳ một vị trí nào trong mạng thông qua trình
duyệt web.
LMS được thiết kế linh hoạt, có thể cài đặt riêng hoặc dùng chung với các phần mềm
quản trị mạng khác của HP, Sun… giúp cho nhà quản trị có nhiều lựa chọn phù hợp với
kinh nghiệm của mình.
II.Một số ứng dụng trên CiscoWork LMS Portal:
Chương trình Ciscoworks LMS là một chương trình có giao diện chạy hoàn toàn trên
ứng dụng web, sử dụng giao thức HTTP hoặc HTTPS tùy theo yêu cầu công việc mà ta
có thể tùy chọn. Nếu lựa chọn HTTP thì chương trình sẽ hoạt động nhanh nhưng kém
bảo mật, ngược lại HTTPS lại cho ta tính bảo mật cao nhưng lại làm cho hệ thống bị
chậm đi.
Ta đăng nhập bằng User ID và Password đã khai báo lúc cài đặt để login vào chương
trình.
ở đây là: User ID: admin
password: *****
( * Chú ý: Để có thể sử dung Ciscowork lms portal trong trình duyệt phải cho phép
( enable) chạy javascript và để xem được topology mạng cần cài đặt thêm Java
Runtime Enviroment (JRE) bảng version 6.11( jre-6u11-windows-i586-p_withjacorb))
Màn hình đăng nhập như sau:
writern by lmt –PktHCM.TTXVN.
1
MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRÊN CISCOWORK LMS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRÊN CISCOWORK LMS - Người đăng: lmtu_dl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRÊN CISCOWORK LMS 9 10 8