Ktl-icon-tai-lieu

MS Word

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 1597 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần 1: Microsoft word

Tác giả:

Nguyễn Sơn Hải
nshai@moet.edu.vn
Trung tâm tin học – Bộ Giáo dục và đào tạo

Bài mở đầu

1. Giới thiệu phần mềm Microsoft Winword

Soạn thảo văn bản là công việc đ−ợc sử dụng rất nhiều trong các cơ quan, xí
nghiệp cũng nh− nhu cầu của bất kỳ cá nhân nào hiện nay.
Từ thủa xa x−a con ng−ời đã biết sử dụng máy móc vào việc soạn thảo văn bản
(máy gõ chữ). Gõ đến đâu, văn bản đ−ợc in ra ngay đến đó trên giấy. Các công việc
dịch chuyển trên văn bản, cũng nh− các kỹ năng soạn thảo văn bản còn rất thô sơ, đơn
giản. Để tạo ra đ−ợc một văn bản, đòi hỏi ng−ời soạn thảo phải có những kỹ năng sử
dụng máy gõ rất tốt (không nh− máy tính bây giờ, hầu nh− ai cũng có thể học và soạn
thảo đ−ợc một cách rõ ràng). Soạn thảo là nh− vậy, còn về in ấn cũng có vô cùng khó
khăn. Đó là ngày x−a, khi mà công nghệ thông tin còn ch−a phát triển.
Ngày nay, khi mà công nghệ thông tin đang phát triển rầm rộ, công nghệ thay đổi
từng ngày, những bài toán, những khó khăn của con ng−ời đang dần dần đ−ợc máy
tính hoá, thì việc soạn thảo những văn bản bằng máy tính đã trở thành những công
việc rất bình th−ờng cho bất kỳ ai biết sử dụng máy tính. Một trong những phần mềm
máy tính đ−ợc sử dụng rộng rãi nhất hiện nay là Microsoft Word của hãng Microsoft
hay còn gọi phần mềm Winword.
Ra đời từ cuối những năm 1980, đến nay phần mềm Winword đã đạt đ−ợc tới sự
hoàn hảo trong lĩnh vực soạn thảo văn bản cũng nh− trong lĩnh vực văn phòng của bộ
phần mềm Microsoft Office nói chung. Có thể liệt kê các đặc điểm nổi bật của phần
mềm này nh− sau:
- Cung cấp đầy đủ nhất các kỹ năng soạn thảo và định dạng văn bản đa dạng, dễ
sử dụng;
- Khả năng đồ hoạ đã mạnh dần lên, kết hợp với công nghệ OLE (Objects
Linking and Embeding) bạn có thể chèn đ−ợc nhiều hơn những gì ngoài hình
ảnh và âm thanh lên tài liệu word nh−: biểu đồ, bảng tính,.v.v.
- Có thể kết xuất, nhập dữ liệu d−ới nhiều loại định dạng khác nhau. Đặc biệt
khả năng chuyển đổi dữ liệu giữa Word với các phần mềm khác trong bộ
Microsoft Office đã làm cho việc xử lý các ứng dụng văn phòng trở nên đơn
giản và hiệu quả hơn.
- Dễ dàng kết chuyển tài liệu thành dạng HTML để chia sẻ dữ liệu trên mạng
nội bộ, cũng nh− mạng Internet.
2. Cách khởi động

Có rất nhiều cách có thể khởi động đ−ợc phần mềm Word. Tuỳ vào mục đích làm
việc, sở thích hoặc sự tiện dụng mà ta có thể chọn một trong các cách sau đây để khởi
động:
Cách 1: Chọn lệnh Start của Windows: Start | Programs | Microsoft Word
nếu
Cách 2: Nháy kép chuột lên biểu t−ợng củ...
PhÇn 1: Microsoft word
T¸c gi¶:
NguyÔn S¬n H¶i
nshai@moet.edu.vn
Trung t©m tin häc – Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
MS Word - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MS Word - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
MS Word 9 10 728